Tornar Tornar

Compartir-ho

Imprimir la notícia

Anuari Social d'Espanya 2001

Madrid, 16 Gener 2002

La Fundació ”la Caixa” presenta l’Anuari Social d’Espanya 2001, una nova línia editorial que té com a objectiu principal contribuir a l’anàlisi i divulgació dels principals indicadors socials referits a l’àmbit municipal i provincial. Aquest Anuari neix amb la voluntat de reunir en una sola publicació una sèrie de dades, la disponibilitat de les quals és essencial a l’hora de concebre i implementar polítiques socials coherents.

L’Anuari recull informació de cada un dels 3.153 municipis de més de 1.000 habitants existents a Espanya, la població dels quals representa el 96% del total, a més d’un conjunt d’indicadors únicament disponibles a nivell provincial.

Aquesta és la primera publicació que reuneix els indicadors municipals de moviment migratori, llistes d’atur registrat, número de centres escolars, relació de llocs de naixement i residència, índex d’infància, joventut, vellesa i dependència, i taxes de natalitat, mortalitat i matrimoni; així com els indicadors provincials d’esperança de vida i índex de benestar.

L’Anuari Social d’Espanya 2001 complementa la Col·lecció d’Estudis Socials de la Fundació ”la Caixa”, una col·lecció que té com a objectiu contribuir al debat, l’anàlisi i la divulgació de qüestions de gran transcendència en la nostra societat. Creada aquest any, la Col·lecció compta ja amb quatre estudis publicats sobre temes com: la immigració, la valoració social del consum de drogues, les polítiques familiars i la situació de les dones joves a Espanya.

L’Institut Lawrence R. Klein, de la Universitat Autònoma de Madrid, dirigit pels professors Antonio Pulido i José Vicéns, catedràtics d’economia aplicada, ha estat l’encarregat d’elaborar l’àmplia base de dades dels municipis espanyols que recull aquest Anuari. Els directors tècnics de l’obra han estat José Vicéns i Pedro Chasco, responsables d’un equip constituït per professors universitaris de l’Institut Lawrence R. Klein. En aquest treball també han col·laborat Cristóbal Torres, professor titular de Sociologia de la Universitat Autònoma de Madrid i el catedràtic de la Universitat d’Alcalà de Henares, Bernardo Pena.

Aquesta publicació s’emmarca en els programes socials de la Fundació ”la Caixa”. En ells, la institució desenvolupa un programa amb activitats de formació i oci per a les persones grans, impulsa programes assistencials i d’investigació sobre l’Alzheimer, promou campanyes d’informació i prevenció de la sida, dóna suport a iniciatives per evitar la marginació i l’exclusió social, treballa en la integració de col·lectius d’inmigrants i ofereix suport a projectes de desenvolupament als països del Tercer Món.

Existeix una versió electrònica de l’Anuari Social d’Espanya 2001 que es podrà consultar a través de la direcció estudis.

Per a més informació (premsa):
Berta Jardí. Departament de Relacions Externes i Premsa de la Fundació ”la Caixa”
Diagonal, 621. 08028 Barcelona. Tel. 93 404 61 31.

Notícies relacionades

L’11,2 % dels treballadors està en risc elevat de patir assetjament laboral

Amb una mostra representativa a escala nacional de 5.000 persones, l’estudi també determina que el 18,8 % dels treballadors presenta un risc mitjà. El 70 % restant s’exposa a un risc baix. Les dades s’extreuen de l’estudi de l’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa”: Detecció de l’assetjament psicològic a la feina i el seu impacte negatiu en el benestar psicològic, a càrrec del Grupo de Investigación Cármides de les universitats de Màlaga i Sevilla, i liderat per l’investigador José María León-Pérez.

L’11,2 % dels treballadors està en risc elevat de patir assetjament laboral