Tornar Tornar

Compartir-ho

Imprimir la notícia

Guia: La casa del malalt d'Alzheimer

Barcelona, 24 Octubre 2002

A més del deteriorament cognitiu que comporta l’Alzheimer, el mateix envelliment provoca en el malalt una pèrdua d’activitat i autonomia general, conseqüència de la disminució de les seves funcions orgàniques, somàtiques i intel·lectuals. Al pacient li costa cada vegada més fer tasques domèstiques i quotidianes, i el risc de tenir un accident a casa seva s’incrementa considerablement. Adaptar l’habitatge a les necessitats del malalt millora la seva qualitat de vida i la de les persones que se n’ocupen. Amb aquest objectiu, la Fundació ”la Caixa” ha editat la Guia d’arquitectura. Adaptació i habilitació de l’habitatge per a persones amb Alzheimer i deficiències de mobilitat. . La publicació, fruit de la col·laboració de professionals i familiars de malalts, recull un conjunt de propostes i elements que permeten adaptar un habitatge d’una manera pràctica, eficaç i sense que tingui un cost gaire elevat.

Els tractaments no farmacològics de la malaltia d’Alzheimer han demostrat una gran efectivitat en la cura del malalt, ja que contribueixen a millorar-ne la qualitat de vida i l’ajuden a superar les dificultats a les quals s’enfronta diàriament gràcies a una reeducació del comportament en els àmbits en els quals encara és possible. El primer nivell d’aplicació d’aquestes teràpies no farmacològiques és l’entorn domèstic del pacient; però perquè siguin efectives cal adequar aquest entorn a les mancances físiques i cognitives del malalt. D’aquesta manera s’aconsegueix que aquestes dificultats es minimitzin i es compensin, de manera que al pacient li és molt més fàcil moure’s per casa seva i fer unes tasques quotidianes determinades amb una certa autonomia.

L’ambient que hi ha d’haver a la casa d’un malalt d’Alzheimer li ha de permetre participar, en la mesura que pugui, en les activitats familiars i quotidianes, i ha d’incidir en els trastorns de conducta més característics de l’Alzheimer: anar amunt i avall sense cap objectiu concret, la passivitat, l’agressivitat, etc. Així mateix, un entorn domèstic plàcid l’ajudarà a assossegar-se i a millorar pel que fa a la situació mental, i evitarà que la seva confusió augmenti.

Seguretat, confort i accessibilitat. Aquestes són les tres premisses que ha de complir la casa d’un malalt d’Alzheimer. Per aconseguir-ho, n’hi ha prou d’eliminar barreres i obstacles, redistribuir els objectes i el mobles, adaptar unes determinades solucions tècniques disponibles en el mercat o simplement modificar el temps i l’ordre de la realització d’unes tasques concretes.

En la major part dels casos, organitzar adequadament l’habitatge d’un malalt d’Alzheimer no es relaciona tant amb una qüestió de diners com amb una tria encertada de les solucions disponibles, de manera que ens anticipem als problemes que puguin sorgir en el transcurs de la malaltia.

La Guia d’arquitectura, . fruit de l’experiència de la Fundació ”la Caixa” en l’àmbit de l’atenció als malalts d’Alzheimer, ha estat elaborada amb la col·laboració de professionals i familiars de persones afectades. Tot i que s’ha pensat especialment per a cuidadors de persones amb Alzheimer, la publicació pot ser molt útil per a les persones que vulguin fer més adequat i confortable l’habitatge d’una persona gran.

LaGuia d’arquitectura. Adaptació i habilitació de l’habitatge per a persones amb Alzheimer i deficiències de mobilitat. s’ha editat en castellà i en català, és gratuïta i s’ha distribuït entre totes les associacions de malalts d’Alzheimer d’Espanya.

El programa d’Alzheimer de la Fundació ”la Caixa”

Es calcula que a Espanya hi ha gairebé 700.000 malalts d’Alzheimer. Aquesta malaltia neurodegenerativa representa un repte social i sanitari difícil de resoldre sense la implicació directa de tots els estaments involucrats: la família, el personal sanitari, les administracions. La Fundació ”la Caixa” desenvolupa des de l’any 1996 un programa dedicat a l’Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives.

Aquest programa global pretén informar sobre la dimensió de la malaltia i millorar en la mesura que sigui possible les condicions de vida de les persones afectades. Per aconseguir-ho, desenvolupa quatre línies generals que es complementen i s’interrelacionen: l’atenció al malalt, el suport i la informació a la família, la sensibilització dels més joves davant la malaltia i la investigació.

Pel que fa a l’atenció al malalt, la Fundació ”la Caixa” ha establert convenis de col·laboració amb nombroses entitats públiques i privades de tot el país. Des del 1996, la Fundació ha signat 400 convenis amb associacions d’atenció a malalts d’Alzheimer, Parkinson i esclerosi múltiple de tot el país.

Per potenciar el suport a la família, la institució desenvolupa un ampli programa d’activitats, des de jornades i conferències que tracten dels diferents aspectes de la malaltia fins a qüestions pràctiques relatives a problemes que es poden plantejar al cuidador en qualsevol moment. A més, la Fundació programa activitats pensades per oferir al cuidador un temps de descans i de relaxació.

La Fundació ”la Caixa” ha elaborat, per als joves que viuen de prop aquesta malaltia, contes, jocs i còmics que els ajudin a comprendre millor la situació.

Finalment, una altra de les línies destacades d’aquest programa per impulsar econòmicament la investigació és la Convocatòria d’Ajudes a la Investigació sobre Malalties Neurodegeneratives. Des de l’any 1997, la Fundació ”la Caixa” ha convocat sis edicions d’aquest programa d’ajudes i ha seleccionat cinquanta-cinc equips d’investigació espanyols que han rebut ajudes per un valor total d’uns 4,7 milions d’euros.

Totes aquestes actuacions tenen un doble objectiu final: sensibilitzar la societat pel que fa al problema de les malalties neurodegeneratives i millorar la qualitat de vida del malalt.

www.fundacio.lacaixa.es

Notícies relacionades