Tornar Tornar

Compartir-ho

Imprimir la notícia

Motxilles mediambientals: un recurs educatiu per als escolars

Barcelona, 12 Febrer 2003

Proporcionar valors que generin actituds a favor del medi ambient entre els més joves és un dels objectius de les Motxilles Mediambientals de la Fundació ”la Caixa”. Aquest material és el fruit de més de deu anys d’experiència de l’entitat en la tasca d’acostar els escolars al medi ambient. Dissenyades pensant en el treball de camp, s’adeqüen als diferents nivells d’edat, des dels 8 fins als 18 anys. Aquestes motxilles es divideixen en quatre temàtiques: la Línia Verda se centra en la vegetació i la fauna, la Vermella tracta sobre la relació de l’ésser humà amb el seu medi i els aspectes socioeconòmics que es deriven d’aquesta relació. D’altra banda, també hi ha la Línia Blava, que estudia l’aigua, i la Groga, a partir de la qual es treballen aspectes del sòl i les roques.

Què contenen i com s’utilitzen
Les motxilles mediambientals són autònomes, és a dir, es fan servir al mateix lloc d’observació, sense cap altre instrumental científic o didàctic que el que contenen. Aquest material és molt divers: recipients per recollir mostres, brúixoles, cronòmetres, higròmetres, anemòmetres, podòmetres, auriculars, lupes, ulleres, prismàtics, tubs d’assaig, cantimplores, etc.

Cada motxilla inclou un quadern de camp en el qual es presenten les proves que es poden fer, amb les fitxes per anotar-hi els resultats, i també una guia en la qual s’explica com s’ha de dur a terme cada una de les activitats, quin material cal per fer-la, quins objectius es persegueixen i quins altres suggeriments poden ampliar la proposta.

Objectius: adquirir valors i prevenir
L’objectiu d’aquest recurs educatiu és que el nen o l’adult que l’utilitza es relacioni amb el seu entorn físic. Així doncs, no tan sols ha d’observar, mesurar o descriure situacions o objectes que l’envolten, sinó que també ha de comprendre les semblances i les diferències que ens acosten o ens allunyen, com a éssers vius que som, de qualsevol medi ambient. Això permet descobrir quin impacte hi pot ocasionar la nostra presència, un descobriment que serà un dels resultats més útils de l’experiència.

Les motxilles proporcionen els materials i la metodologia per dur a terme observacions científiques de l’entorn, i també per interpretar les dades obtingudes. A partir de les relacions que hi estableixi l’usuari, fa un diagnòstic del paisatge i un pronòstic de com evolucionarà en el futur.

Aquest pronòstic es pot convertir a la llarga en un altre resultat enormement útil, ja que estimula un element tan necessari per conservar el medi ambient com la prevenció. En el medi estudiat, s’introdueix imaginàriament un factor de distorsió greu, com ara un incendi o una inundació; l’usuari ha de valorar quines conseqüències pot tenir aquest canvi en el futur i decidir quines accions es podrien dur a terme per prevenir-lo.

Notícies relacionades