Tornar Tornar

Compartir-ho

Imprimir la notícia

Recursos socials per als malalts d'Alzheimer en fase inicial

Barcelona, 1 Abril 2003

La Fundació ”la Caixa”, en el marc del seu programa dedicat a l’Alzheimer, ha editat cinc materials pensats especialment per ajudar a millorar la qualitat de vida de les persones a les quals s’ha detectat la malaltia d’Alzheimer i comencen a manifestar els primers símptomes d’aquesta demència. Agrupats sota el denominador comú de “recursos d’intervenció social”, aquests materials ajuden el malalt i la seva família en qüestions relacionades amb la seva vida quotidiana, aspectes legals per protegir el seu patrimoni i en la presa de decisions sobre el seu testament vital, una figura jurídica que vetlla per la dignitat de les persones afectades i pot ser molt útil als malalts amb demència.

La malaltia d’Alzheimer es manifesta d’una manera lentament progressiva. Els primers símptomes s’associen a una disminució de la “memòria recent”. També és freqüent que el malalt pateixi canvis bruscos d’humor, manifesti símptomes d’apatia i tendeixi a aïllar-se en un entorn familiar que coneix prou bé. És característic d’aquesta fase inicial que el malalt oblidi les seves cites i els números de telèfon, o que s’equivoqui en els comptes. Malgrat que raona i es comunica bé amb els altres, sovint té dificultats per trobar les paraules adequades. Aquests trastorns, però, no li impedeixen de mantenir els seus hàbits quotidians. Els “Recursos d’intervenció social sobre l‘Alzheimer” que ha editat la Fundació ”la Caixa” estan pensats perquè puguin ser útils als malalts en fases inicials, els facilitin les tasques quotidianes i, en definitiva, per millorar la seva qualitat de vida i la de les seves famílies.

Detecció precoç de la malaltia d’Alzheimer

Aquesta guia ha estat elaborada a partir d’experiències viscudes per persones que pateixen la malaltia d’Alzheimer i que pertanyen a grups de recolzament de l’etapa inicial. Redactada en primera persona, la guia s’inicia amb una breu informació perquè el lector pugui distingir les diferències entre la pèrdua de memòria provocada per l’Alzheimer i la pèrdua de memòria normal causada per l’edat. Continua amb un seguit de consells pràctics relacionats amb la vida quotidiana i conclou amb una sèrie de missatges adreçats als familiars i els amics.

Agenda

En aquesta primera fase de la malaltia, és freqüent que el malalt pateixi lapsus de memòria. Per tal de pal·liar aquest dèficit, una agenda és una bona eina que l’ajuda a suplir la memòria interna. Aquesta agenda ha estat dissenyada per facilitar al malalt les tasques quotidianes, des de recordar els telèfons més importants fins a la manera de programar una rentadora. La seva mida és de butxaca, per tal que el malalt la pugui dur sempre al damunt, i les pàgines estan encapçalades amb dibuixos de línia clara que remeten automàticament al concepte.

Guia d’arquitectura

Accessibilitat, seguretat i confort; aquestes són les premisses que ha de reunir l’habitatge d’una persona que pateix Alzheimer. Adaptar l’habitatge a les necessitats del malalt millora la seva qualitat de vida i la de les persones que en tenen cura. La Guia d’arquitectura. Adaptació i habilitació de l’habitatge per a persones amb Alzheimer i deficiències de mobilitat presenta un conjunt de propostes i elements que permeten readaptar un habitatge d’una manera pràctica, eficaç i sense grans despeses.

Protecció legal del malalt d’Alzheimer

La malaltia provoca una pèrdua progressiva de les facultats intel·lectuals. Els afectats no es poden concentrar, es desorienten, perden la memòria i tenen dificultats per llegir, comptar i controlar els diners. Aquesta situació de deteriorament pot arribar a plantejar problemes legals que afecten el malalt i les persones que en tenen cura.

La publicació La protecció legal del malalt d’Alzheimer és una guia adreçada als malalts, els seus familiars i, en general, a totes les persones de l’entorn del malalt. Té l’objectiu de donar a conèixer qüestions jurídiques relacionades amb la protecció legal de l’afectat i ajudar totes les persones implicades en el procés de la malaltia, en la presa de decisions. La publicació descriu les figures jurídiques amb què pot comptar el malalt en les primeres fases de la malaltia i en les més avançades, com ara l’autotutela, l’escriptura d’apoderament preventiu o el document de voluntats anticipades.

Alzheimer, dol i testament vital

Què em passarà quan ja no pugui controlar els meus actes? M’ingressaran en una residència? M’allargaran la vida de manera artificial? El testament vital permet regular aquestes i altres contingències, per tal que el malalt pugui decidir de manera plenament conscient com vol morir i assegurar-se que rebrà la millor atenció fins a l’últim moment.
La guia Alzheimer, dol i testament vital té l’objectiu d’ajudar les persones que pateixen un cas d’Alzheimer a la família a reflexionar sobre el final de la vida i a prendre decisions que beneficiïn l’afectat però també a elles mateixes.
La publicació gira entorn del testament vital, una figura jurídica que vetlla per la dignitat dels malalts i que pot ser molt útil per a les persones que pateixen Alzheimer.

www.fundacio.lacaixa.es

Notícies relacionades