Tornar Tornar

Compartir-ho

Imprimir la notícia

La Fundació ”la Caixa”destina 747.000 euros a la investigació bàsica sobre el càncer

Madrid, 6 Maig 2003

La Fundació ”la Caixa” ha seleccionat sis projectes d’investigació en la seva I Convocatòria d’Ajuts a la Investigació en Oncologia. Els estudis triats que han estat presentats per equips científics de Madrid (2), Barcelona (2), Lleida i Oviedo, se centren bàsicament en la comprensió del càncer en l’àmbit gènic i molecular. En aquest sentit, la convocatòria es fa ressò d’una tendència general en la investigació sobre el càncer que utilitza les últimes tècniques de la biologia molecular i els recents descobriments sobre el genoma humà per desxifrar l’origen i el desenvolupament d’aquesta malaltia.

Els equips dirigits pels doctors: Martí Aldea Malo, de la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida; Susana Alemany de la Peña de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques (CSIC) de Madrid; Fátima Gebauer del Centre de Regulació Genòmica de Barcelona; Carlos López Otín de l’Institut Universitari d’Oncologia de la Universitat d’Oviedo; Marcos Malumbres del Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques de Madrid i Manuel Pera Román de l’Hospital Clínic de Barcelona, han estat seleccionats per la Fundació ”la Caixa” en la seva primera Convocatòria d’Ajuts a la Investigació en Oncologia.

La convocatòria va ser creada l’any 2002 i té com a objectiu potenciar la investigació bàsica i clínica sobre el càncer a Espanya i alhora reforçar l’estructura material i humana dels equips científics del país i afavorir la difusió dels coneixements generats en benefici de les persones afectades per aquesta malaltia. En aquests aspectes, la iniciativa pren com a model la Convocatòria d’Ajuts a la Investigació en Malalties Neurodegeneratives de la Fundació ”la Caixa”, que aquest any celebra la seva setena edició.

Els projectes que van concórrer a aquesta convocatòria van ser avaluats per l’Agència Nacional d’Avaluació i Prospectiva (ANEP) i, posteriorment, van ser seleccionats pel Comitè Científic Assessor de la Fundació ”la Caixa” format per: Joan Rodés, director d’investigació de l’Hospital Clínic; José M. Mato, cap del departament d’hepatologia i teràpia gènica de la Universitat de Navarra; Jesús Ávila, catedràtic de Ciències Químiques de la UAM (Centro de Biología Molecular Severo Ochoa); José Ángel Bercinao, cap del servei de neurologia de l’Hospital Marqués de Valdecillas de Santander; i Roderic Guigó, cap del laboratori d’informàtica genòmica IMIM de Barcelona

Les línies d’investigació dels sis projectes seleccionats donen prioritat a la comprensió del càncer en l’àmbit gènic i molecular. Tot i que aquests equips científics treballen en línies similars, els objectius de les seves investigacions es poden dividir en tres grups principals. El primer grup, que inclou els estudis dirigits pel doctor Martí Aldea Malo i la doctora Fátima Gebauer Hernández, centra la seva atenció en els processos de proliferació cel·lular. El segon, que agrupa els projectes dirigits pel doctor Carlos López Otín i la doctora Susana Alemany de la Peña, té com a objectiu principal estudiar les bases genètiques del càncer. El tercer, format pels projectes dels doctors Manuel Pera Román i Marcos Malumbres Martínez, tot i que comparteix la majoria dels mètodes i interessos dels projectes esmentats, es caracteritza per dedicar una bona part del seu esforç a dissenyar noves eines de diagnòstic de la malaltia o a avaluar fàrmacs per combatre-la.

*Estudis sobre proliferació cel·lular
Dos equips d’investigació subvencionats per la Fundació ”la Caixa” centren la seva atenció en les proteïnes implicades en la proliferació cel·lular. És ben sabut que els tumors es produeixen a causa de la proliferació descontrolada de cèl·lules a diverses parts del cos. Per tant, una manera d’entendre els mecanismes que desencadenen el càncer consisteix a determinar l’acció de les proteïnes implicades en processos de creixement i divisió cel·lular i determinar també les alteracions moleculars que provoquen errors en aquests mecanismes. El coneixement de les substàncies implicades en aquests equilibris, en una segona fase, pot permetre dissenyar tractaments capaços de normalitzar aquests processos.
 L’equip dirigit pel doctor Martí Aldea Malo, de la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida, estudiarà la interacció entre dues proteïnes, les ciclines i les cdks, al final de la fase G1 del cicle cel·lular, durant la qual s’inicien els processos de diferenciació i proliferació cel·lular. El coneixement adquirit sobre aquests mecanismes podria ajudar a dissenyar fàrmacs per controlar la proliferació de les cèl·lules canceroses.
 La doctora Fátima Gebauer Hernández i el seu equip del Centre de Regulació Genòmica (Barcelona) centraran la seva feina en una proteïna denominada p27kip1, que podria estar implicada en processos de proliferació cel·lular. L’equip de la doctora Gebauer intentarà determinar de quina manera es produeixen aquestes proteïnes i quins tipus de càncer poden estar causats per alteracions d’aquests processos. De la mateixa manera, intentaran identificar substàncies capaces de regular l’activitat de la p27kip1 i, per tant, aplicables al tractament d’aquests tumors.

*L’origen genètic del càncer
La comunitat d’investigadors sobre el càncer afavoreix actualment la idea que una bona part dels processos cancerosos té una base genètica. D’aquesta manera, una de les possibles vies d’actuació contra aquesta malaltia consisteix a trobar els gens implicats en l’aparició de tumors. La Fundació ”la Caixa” finançarà dos projectes d’investigació que treballen en aquest sentit. Tots dos utilitzen les últimes eines de la biologia molecular per esbrinar la relació entre determinades alteracions genètiques i l’origen del càncer.
 L’equip del doctor Carlos López Otín, de l’Institut Universitari d’Oncologia de la Universitat d’Oviedo, investigarà la relació d’alguns tipus de càncer amb alteracions genètiques de dues proteases, FACE 1 i FACE 2. Aquest estudi, que es durà a terme en ratolins modificats genèticament, podria obrir la porta a nous fàrmacs antitumorals que utilitzin aquestes molècules com a dianes terapèutiques.
 L’equip dirigit per la doctora Susana Alemany de la Peña, de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques (CSIC, Madrid), centrarà la seva atenció en un gen denominat COT, que està implicat en la transformació de cèl·lules normals en canceroses. L’objectiu és esbrinar quins tipus de tumors estan associats a anomalies d’aquest gen, determinar les rutes que regulen la seva activitat i iniciar la recerca de fàrmacs
capaços d’inhibir aquests processos.

*Eines per al diagnòstic i l’avaluació de fàrmacs
Els altres projectes d’investigació subvencionats en aquesta convocatòria estudien tipus determinats de càncer (esofagogàstric en un cas i pulmó i pituïtària en l’altre). La seva característica comuna és que plantegen com un dels seus objectius la millora o el desenvolupament de protocols amb aplicacions concretes al seguiment i tractament de la malaltia, ja sigui el disseny de mètodes de diagnòstic de l’evolució del càncer o l’avaluació de fàrmacs utilitzats en quimioteràpia.
 El doctor Manuel Pera Román i el seu equip de l’Institut de Malalties Digestives de l’Hospital Clínic (Barcelona) analitzaran el paper de l’angiopoietina-2, la ciclooxigenasa-2 i les proteases en la formació de vasos sanguinis en tumors esofagogàstrics i avaluaran l’eficiència de substàncies inhibidores de la proteïna COX-2 per a la prevenció d’aquests tumors. Els mètodes d’anàlisi desenvolupats a partir dels seus resultats permetran discriminar el tipus de tractament més adequat per a cada pacient de càncer esofagogàstric i poden obrir la via a l’ús de substàncies inhibidores de la COX-2 en el tractament d’aquesta malaltia.
 L’equip dirigit pel doctor Marcos Malumbres Martínez, del Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques (Madrid), estudiarà mostres de ratolins genèticament modificats amb la tecnologia de bioxips, amb l’objectiu de determinar les modificacions genètiques associades a l’expansió de càncers de pulmó i pituïtària. Aquesta mateixa tecnologia s’utilitzarà també per avaluar l’eficàcia del flavopiridol, un fàrmac utilitzat en quimioteràpia. Els resultats obtinguts d’aquesta manera poden contribuir, per tant, al disseny de fàrmacs millorats i a ajustar-ne les dosis d’administració sense haver de recórrer a experiments en éssers humans.

La Fundació ”la Caixa” i la lluita contra el càncer

La convocatòria d’ajuts a la investigació forma part del programa “Societat i càncer”, un nou programa de la Fundació ”la Caixa” dedicat a l’oncologia. El programa també inclou accions d’intervenció social destinades a malalts de càncer i col·laboracions amb altres institucions compromeses amb la lluita contra aquesta malaltia.
Aquestes accions d’intervenció social tenen com a objectiu ajudar persones malaltes de càncer i els seus familiars i també donar-los suport. Com a part d’aquest programa, durant l’any passat, la Fundació ”la Caixa” va signar sis convenis de col·laboració amb entitats sense ànim de lucre. Aquests projectes assistencials, a què la Fundació va dedicar 177.000 euros, estan destinats, respectivament, a tres grups de pacients: dones afectades de càncer de mama, famílies amb nens malalts de leucèmia i pacients en fases avançades de la malaltia.

www.fundacio.lacaixa.es

Notícies relacionades