Tornar Tornar

Compartir-ho

Imprimir la notícia

Anuari Social d'Espanya 2004

Madrid, 31 Març 2004

Un any més, la Fundació ”la Caixa” presenta l’Anuari Social d’Espanya que, com és habitual, aplega una àmplia selecció d’indicadors socials a escala municipal, provincial i autonòmica. Amb la publicació de l’Anuari Social 2004, la Fundació consolida la línia editorial iniciada fa quatre anys amb la Col·lecció d’Estudis Socials, de la qual aquest anuari pretén constituir un marc de referència.

L’Anuari Social forma juntament amb l’Anuari Econòmic, publicat pel Servei d’Estudis de ”la Caixa”, una unitat amb la mateixa estructura i amb informació complementària. El primer se centra en aspectes socials mentre que el segon conté indicadors econòmics. En tots dos casos, el Centre Gauss de l’Institut Lawrence R. Klein, de la Universitat Autònoma de Madrid, dirigit pel professor José Vicens, catedràtic d’Economia Aplicada, ha estat l’encarregat de preparar l’àmplia base de dades.
Amb la publicació d’aquest anuari, la Fundació ”la Caixa” pretén facilitar tant la tasca dels investigadors professionals de les ciències socials com la consulta per part d’altres col·lectius i el públic en general. Amb aquest objectiu, any rere any s’ha anat millorant i completant el contingut de l’anuari, tant en la versió impresa com en l’electrònica, que fins i tot ofereix més desglossaments d’algunes variables i amplia les possibilitats de cerca i tractament de les dades.
En aquesta edició, s’ofereixen més de 100 variables noves. Entre les principals novetats, cal destacar: el nivell d’instrucció de la població (persones analfabetes i sense estudis, amb estudis primaris, secundaris o universitaris), l’estat civil de la població (solters, casats, vidus, separats i divorciats), la composició de les llars i els habitatges (nombre de membres per llar, règim de tinença de l’habitatge i llars amb disponibilitat de segon habitatge) i la població de risc per a la salut (fumadors, consumidors d’alcohol, sedentaris i persones obeses o amb sobrepès).
L’anuari s’estructura en dos grans blocs. En el primer bloc es presenten indicadors socials per a cadascun dels 3.171 municipis espanyols de més de 1.000 habitants. En aquest apartat les variables s’agrupen en torn als camps temàtics següents: població i demografia, àmbit socioeconòmic, gent gran, educació i política.

En el segon bloc es recullen altres indicadors que, encara que són molt útils per a conèixer bé la realitat social, només estan disponibles a escala provincial i autonòmica. A més, en aquesta part es presenten i desenvolupen els dotze índexs de benestar social provincial: renda, salut, serveis sanitaris, nivell educatiu i cultural, oferta educativa cultural i de lleure, ocupació, condicions de treball, habitatge i equipament de la llar, accessibilitat econòmica i seguretat vial, convivència i participació social, seguretat ciutadana i entorn natural i clima.

Versió electrònica disponible a: www.estudios.lacaixa.es/anuariosocial

www.fundacio.lacaixa.es

Notícies relacionades

L’11,2 % dels treballadors està en risc elevat de patir assetjament laboral

Amb una mostra representativa a escala nacional de 5.000 persones, l’estudi també determina que el 18,8 % dels treballadors presenta un risc mitjà. El 70 % restant s’exposa a un risc baix. Les dades s’extreuen de l’estudi de l’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa”: Detecció de l’assetjament psicològic a la feina i el seu impacte negatiu en el benestar psicològic, a càrrec del Grupo de Investigación Cármides de les universitats de Màlaga i Sevilla, i liderat per l’investigador José María León-Pérez.

L’11,2 % dels treballadors està en risc elevat de patir assetjament laboral