Tornar Tornar

Compartir-ho

Imprimir la notícia

La Fundació ”la Caixa” destina 1,7 milions d'euros a iniciatives d'integració i millora de les condicions de vida dels immigrants

Barcelona, 26 Maig 2004

Programes d’atenció a menors, centres d’acollida, programes d’interculturalitat o projectes de formació i inserció laboral són algunes de les iniciatives promogudes per entitats sense ànim de lucre que la Fundació ”la Caixa” ha seleccionat en el programa Immigració 2004. La Fundació ha destinat 1,7 milions d’euros a aquesta edició del programa, que es reparteixen entre els 120 projectes seleccionats. Des de la posada en marxa del programa Immigració, el 1999, la Fundació ”la Caixa” ha col·laborat en 559 iniciatives a les quals ha destinat més de 8,4 milions d’euros.

La Fundació ”la Caixa” dóna suport als 120 projectes i iniciatives que, impulsats per entitats sense ànim de lucre d’arreu del país, aposten per fomentar la integració i millorar la qualitat de vida dels diferents col·lectius d’immigrants que han convertit el nostre país en el seu nou lloc de residència. L’objectiu majoritari d’aquestes iniciatives seleccionades en el programa Immigració 2004 és l’acollida, l’atenció i la integració de la població immigrant, insistint de manera especial en la normalització de la seva situació i en el foment de la seva formació i inserció laboral tant a través de l’aprenentatge de l’idioma com d’una correcta capacitació professional.

Educació i integració

L’àmbit principal d’intervenció de la majoria dels programes seleccionats és l’educació, especialment dels menors, ja que es considera que és l’eina millor i principal per aconseguir la integració social dels immigrants. En aquest sentit, la Fundació ”la Caixa” dóna suport a iniciatives que van des de cursos d’alfabetització fins a programes d’ensenyament de la llengua d’origen per tal que els immigrants no perdin les seves arrels culturals quan s’integren en la societat d’acollida. D’altra banda, altres projectes amb els quals col·labora la Fundació se centren en la formació laboral dels immigrants a través d’una àmplia oferta de tallers i cursos en què s’ensenya algun ofici, i en la gestió i promoció de recursos sociolaborals com ara borses de treball o empreses d’inserció que ajuden els immigrants en el seu procés d’integració sociolaboral.

Alguns altres dels projectes que també s’han seleccionat per al programa Immigració se centren en la promoció d’accions d’informació, orientació i mediació que guiïn el col·lectiu d’immigrants al llarg de diferents processos burocràtics com ara la tramitació de documents, l’accés a l’habitatge, l’escolarització dels nens, la cerca d’un lloc de treball… Un altre àmbit d’actuació d’aquesta convocatòria és el suport a projectes d’acollida d’immigrants en centres de diferents tipologies: d’urgència, com ara els que atenen els immigrants que desembarquen de manera il·legal a les costes canàries i andaluses, o especialitzats en l’acolliment de menors o dones víctimes de les xarxes de prostitució i tràfic il·legal de persones. Finalment, un últim àmbit d’actuació de les entitats amb què col·labora la Fundació és la promoció de programes d’interculturalitat que plantegen el coneixement com l’eina bàsica per acabar amb la discriminació, la xenofòbia i l’exclusió.

Accions socials i altres iniciatives

Les 120 iniciatives impulsades per diferents entitats cíviques del país i seleccionades pel programa Immigració 2004 s’emmarquen directament dins les Convocatòries d’Iniciatives Socials creades el 1999 i adreçades a col·lectius en risc de marginació o exclusió social. Dels 120 projectes escollits en aquesta edició del programa Immigració, 49 corresponen a iniciatives impulsades per entitats cíviques de Catalunya. La resta es reparteix per les diferents comunitats autònomes: Comunitat Autònoma de Madrid (23), Andalusia (10), Comunitat Valenciana (9), Castella i Lleó (6), Castella-la Manxa (5), Aragó (4), Múrcia (4), País Basc (2), Extremadura (2), Astúries (1), Balears (1), Canàries (1), Cantàbria (1), Galícia (1) i la Rioja (1).

La Fundació ”la Caixa” dedica una part molt important del seu pressupost als programes socials en què s’inclouen les diferents Convocatòries d’Iniciatives Socials. Aquests programes, creats el 1999, col·laboren amb entitats sense ànim de lucre d’arreu del país que treballen amb col·lectius que es troben en situació de risc d’exclusió social. Tanmateix, la Fundació també dedica una atenció especial a fomentar la participació de la gent gran en la societat, a l’atenció de les persones que presenten discapacitats psíquiques, a la investigació de l’Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives, als programes de prevenció i informació sobre la sida, i als projectes de cooperació internacional per al desenvolupament.

Més informació: www.fundacio.lacaixa.es

Notícies relacionades