Tornar Tornar

Compartir-ho

Imprimir la notícia

La Fundació ”la Caixa” atorga ajuts a 41 projectes mediambientals

Barcelona, 1 Juliol 2004

La Fundació ”la Caixa” ha seleccionat els programes d’entitats espanyoles per a la II Convocatòria d’Ajuts a Projectes Mediambientals. En total són 41 iniciatives adreçades a la protecció de la biodiversitat i conservació d’espais naturals, a la difusió i informació ambiental, així com a l’ús sostenible dels recursos naturals. La Fundació ”la Caixa” ha destinat a aquestes iniciatives, que es desenvoluparan a diferents punts de la geografia espanyola, un total de 1.398.300 euros.

Els 41 programes de medi ambient seleccionats en aquesta segona convocatòria, en la qual s’han presentat 144 projectes, estan gestionats per diverses entitats privades sense afany de lucre repartides per tota la geografia espanyola: cinc d’Andalusia, una d’Aragó, tres de Castella-La Manxa, dues de Castella i Lleó, divuit de Catalunya, tres de la Comunitat Valenciana, dues d’Extremadura, una de Galícia, una de les Illes Balears, quatre de Madrid i una de Múrcia. Des que la Fundació va posar en marxa aquest programa d’ajuts a projectes mediambientals ja són 74 les entitats que han pogut portar a terme les seves iniciatives, a les quals s’ha destinat un total de 2.662.400 euros.

Àmbits de les iniciatives
Un gran nombre dels projectes d’aquesta convocatòria, 21 en total, estan orientats a fomentar la protecció de la biodiversitat i conservació d’espais naturals, amb una dotació de 630.700 euros. Aquestes iniciatives preveuen accions tan diverses com la conservació de paratges naturals, del medi marí i fluvial, la protecció i recuperació d’espècies amenaçades o la prevenció de la degradació del medi. Dotze dels projectes van destinats a la sostenibilitat dels recursos naturals, a la gestió de residus, l’estalvi energètic o la introducció de sistemes de gestió ambiental, als que s’ha destinat 441.200 euros. D’altra banda, quant a la difusió i informació ambiental, han estat vuit els projectes seleccionats, amb una dotació de 326.400 euros.

Bases de la convocatòria i criteris de selecció dels projectes
La protecció de la naturalesa i la sensibilització social cap al respecte per l’entorn natural és un dels objectius dels programes de ciència i medi ambient de la Fundació ”la Caixa”. És per això que aquesta entitat ha posat en marxa aquests ajuts anuals per tal de col·laborar amb associacions privades sense afany de lucre compromeses amb la millora de la qualitat de vida a través de la conservació i la protecció de l’entorn.

Les organitzacions que poden concursar en aquesta convocatòria són entitats privades no lucratives, les quals poden participar individualment o agrupades en projectes comuns. Aquests podran comptar amb l’ajut o el finançament de qualsevol de les administracions públiques i de la Unió Europea. Els projectes presentats podran tenir una durada màxima de tres anys, i la Fundació ”la Caixa” dotarà fins a un màxim del 50% del pressupost total del projecte, i l’ajut no podrà superar els 100.000 euros.

Entre els criteris de selecció de les iniciatives presentades s’ha valorat especialment la justificació de la necessitat a la qual es pretén donar resposta; la viabilitat social, econòmica i tècnica; la vinculació a les actuacions prioritàries en matèria mediambiental de les administracions públiques i de la Unió Europea; la cooperació i agrupació entre els agents implicats en el desenvolupament dels projectes; i el caràcter sostenible de les actuacions proposades.

Totes les iniciatives han estat analitzades i prioritzades per un comitè extern d’experts en els àmbits que comprèn la convocatòria. Un cop acabada l’avaluació, s’eleva la proposta d’aprovació dels programes seleccionats als òrgans de govern de la Fundació ”la Caixa”, que són els encarregats d’atorgar els ajuts corresponents.

Els programes científics i mediambientals de la Fundació ”la Caixa”
La Fundació ”la Caixa” dedica una part important del seu pressupost als programes científics i mediambientals. Un dels objectius principals d’aquests programes és difondre el coneixement científic i fomentar el respecte i la millora del medi ambient. Per aconseguir-lo, la Fundació compta amb diverses línies d’actuació. D’una banda, la tasca divulgativa que dia a dia es porta a terme des del Museu de la Ciència de la Fundació ”la Caixa” a Barcelona i CosmoCaixa a Madrid; de l’altra, les exposicions itinerants per tota la Península, que acosten a la societat el coneixement de la naturalesa de forma directa i participativa a través dels mòduls interactius i, finalment, els recursos educatius, com ara les motxilles mediambientals, que tenen per objectiu proporcionar valors i generar actituds a favor del medi ambient entre els més joves.

www.fundacio.lacaixa.es

Notícies relacionades