Tornar Tornar

Compartir-ho

Imprimir la notícia

Tornar a parlar després d'un càncer de laringe

Barcelona, 23 Febrer 2005

L’any 2002, l’Obra Social de ”la Caixa” va iniciar el programa «Societat i Càncer», destinat a millorar la situació causada pel càncer, una malaltia que afecta el 30% de la població i que avui dia representa la segona causa de mort en les societats industrialitzades. El programa «Societat i Càncer» té l’objectiu de crear recursos de suport i ajuda als malalts i als seus familiars a fi de cobrir necessitats normalment desateses. Com a part d’aquest projecte, la Fundació ”la Caixa” ha elaborat el lot de materials de «Tècniques pedagògiques per a monitors de persones laringectomitzades», una eina inèdita perquè els operats de càncer de laringe aprenguin a parlar de nou.

Es calcula que a l’Estat espanyol hi ha 25.000 persones laringectomitzades. El 98% d’aquests casos estan relacionats amb el càncer de laringe vinculat a l’hàbit del tabaquisme. Per a les persones que han patit una laringectomia, la rehabilitació de la parla i l’aprenentatge de tècniques que ajudin a reprendre la comunicació són fonamentals per poder refer la vida. Després de l’operació, la sanitat pública ofereix unes quantes sessions de rehabilitació que, per amolts pacients resulta insuficient. Per complementar aquest aprenentatge i donar-hi suport fins al final, l’Obra Social de ”la Caixa” ha creat un kit de materials de «Tècniques pedagògiques per a monitors de persones laringectomitzades».

Es tracta d’un seguit de consells pràctics i d’exercicis de rehabilitació que ajuden a plantejar el curs des de les primeres classes fins que l’alumne aconsegueix parlar amb plena autonomia. El kit conté publicacions amb consells pràctics, exercicis de rehabilitació, aspectes relacionats amb la tècnica i altres de caràcter didàctic i de comunicació. El contingut es basa, sobretot, en una sèrie de pautes d’educació sanitària, tècniques terapèutiques de millora de la qualitat comunicativa i mètodes per formar grups de treball segons diferents nivells. També té com a objectiu sensibilitzar sobre la necessitat de dur a terme un treball de suport a casa, amb la família.

En general, els professors són persones que han patit l’extirpació de la laringe i que ells mateixos han seguit el procés d’aprenentatge. El curs de «Tècniques per a monitors de persones laringectomitzades» que impulsa l’Obra Social de ”la Caixa” és el resultat de la feina d’un equip de logopedes i de la col·laboració de monitors de diverses associacions que han enriquit el curs amb les seves observacions i els seus comentaris.

La maleta conté quatre recursos diferents:

Quadern de treball
És una guia completa adreçada als monitors. Aplega un seguit de consells didàctics i recomanacions pràctiques per aprendre a organitzar les classes i atendre millor les necessitats dels alumnes.

Fitxes i transparències
Exercicis, organitzats de menys a més complexitat. De cada exercici s’ofereixen diferents variants que permeten triar, amb la qual cosa s’eviten automatismes i rutines.

Cartells
Són tres làmines de gran format. Mostren l’abans i el després d’una operació de laringectomia, els òrgans que n’han estat afectats i de quina manera aquests intervenen en la producció de la parla esofàgica.

CD
El CD conté exercicis de relaxació que ajuden a concentrar-se. Aquests exercicis són una introducció excel·lent a les pràctiques que es fan en el curs: permeten destesar els músculs i alleujar la tensió, a fi que sigui més fàcil dur a terme els exercicis.

Més informació: www.fundacio.lacaixa.es

Notícies relacionades