Tornar Tornar

Compartir-ho

Imprimir la notícia

”La Caixa” i la Diputació de Barcelona signen un conveni de col·laboració per a la conservació de 12 parcs naturals

Barcelona, 3 Març 2005

– El conveni, al qual l’Obra Social de ”la Caixa” destinarà un total de 15.000.000 €, es desenvoluparà en cinc anys i donarà prioritat a la prevenció d’incendis i la millora dels hàbitats forestals, tot impulsant l’ocupació entre els col·lectius de persones en risc d’exclusió social.

– L’acord afecta 12 parcs naturals: Montseny, Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Montnegre i el Corredor, Garraf, Castell de Montesquiu, Olèrdola, Foix, Serralada de Marina, Serralada Litoral, Guilleries-Savassona, Agrari Baix Llobregat i Collserola.

El president de la Diputació de Barcelona, Celestino Corbacho, i el president de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, Ricard Fornesa, han signat avui un conveni de col·laboració per desenvolupar el Pla de gestió integral per a la conservació dels sistemes naturals de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.

La Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona té una superfície de 100.625 hectàrees en total i està formada per 12 parcs naturals. La finalitat de la Xarxa de Parcs Naturals és garantir, en cadascun dels espais, la preservació dels valors naturals i paisatgístics, el desenvolupament socioeconòmic i sostenible i un ús públic ordenat.

D’altra banda, l’Obra Social de ”la Caixa” desenvolupa programes que responen a les necessitats reals d’una societat en constant evolució, amb una especial atenció als col·lectius afectats per l’exclusió. En l’àmbit mediambiental, promou accions de conservació, millora i respecte de la natura.

Aquest pla, al qual l’Obra Social de ”la Caixa” destinarà un total de 15.000.000 €, es desenvoluparà en cinc anys i té un doble objectiu: millorar l’entorn natural i promocionar la integració de les persones en situació de risc d’exclusió social. Així, en les activitats de conservació i millora dels espais naturals, es donarà prioritat a l’ocupació de col·lectius de persones socialment desavantatjades, preferentment els col·lectius d’exreclusos i exdrogoaddictes. Les entitats, empreses d’inserció i altres empreses de treball social que podran assumir aquestes tasques es concretaran de mutu acord.

Pla de gestió integral desenvolupat per ”la Caixa” i la Diputació de Barcelona

L’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració de l’Obra Social de ”la Caixa”, serà l’encarregada de desenvolupar el pla i establirà les directrius estratègiques per portar-lo a terme.

El Pla de gestió integral per a la conservació dels sistemes naturals de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona es concreta en les accions següents:

– Elaborar i desenvolupar propostes de planificació i gestió en el marc de les directrius de conservació de la Unió Europea.

– Actuar estructuralment sobre els sistemes naturals, en els vessants de conservació, ús públic i aspectes socioeconòmics.

– Avaluar els resultats de les diverses accions del pla.

– Elaborar els materials tècnics i divulgatius per tal de sensibilitzar la societat.

Entre les accions concretes que es desenvoluparan en les àrees de més interès ecològic i paisatgístic destaquen la millora dels hàbitats forestals i la prevenció d’incendis, així com dels espais fluvials, la restauració d’àrees degradades, l’optimització de la xarxa d’infraestructures i la senyalització. També es potenciarà el teixit econòmic i s’impulsarà la formació laboral de la població local en els municipis que integren els espais naturals dels 12 parcs.

L’Obra Social de ”la Caixa” atén les necessitats socials

Els àmbits d’actuació de l’Obra Social se centren en programes socials, educatius, mediambientals i culturals. En concret, l’any 2004, més d’11.000.000 de persones van participar en les 12.514 activitats que l’Obra Social va organitzar arreu d’Espanya.

El compromís de l’Obra Social amb el medi ambient es tradueix en diferents programes de sensibilització, formació i divulgació per a totes les edats, i també en la tasca que, dia a dia, es porta a terme des dels museus de la ciència CosmoCaixa Barcelona i Madrid. El proper mes d’abril, se celebraran a CosmoCaixa Barcelona les jornades Aigua i desenvolupament sostenible a la Mediterrània. A més, l’any 2002 es va posar en marxa una nova iniciativa, la convocatòria d’Ajuts a Projectes Mediambientals. Des d’aleshores ja s’han portat a terme 74 dels projectes a tot Espanya, als quals s’han destinat 2,6 milions d’euros. Enguany, el pressupost que es dedicarà a aquests projectes serà de 2,1 milions d’euros.

La inserció social i laboral de les persones més desfavorides és una de les iniciatives a què l’Obra Social dedica una atenció preferencial. Així doncs, l’any 1999 l’entitat va iniciar el Programa de Marginació. Actualment, ja són 773 les entitats amb les quals l’Obra Social de ”la Caixa” ha col·laborat destinant-los 12,62 milions d’euros. El pressupost de l’any 2005 per a la integració social i laboral d’aquest col·lectiu és de 4,4 milions d’euros.

Més informació: www.fundacio.lacaixa.es

Notícies relacionades