Tornar Tornar

Compartir-ho

Imprimir la notícia

”La Caixa” potencia la seva línia social

Barcelona, 3 Març 2005

El Pla Estratègic de ”la Caixa” 2004-2006 preveu incrementar l’activitat en els àmbits social, assistencial i de protecció al medi ambient, tot ampliant els col·lectius que se’n beneficiaran.

– Les dones maltractades, les persones immigrants i els joves amb dificultats per accedir al món laboral seran alguns dels principals beneficiaris.

– L’Obra Social inicia noves línies de treball en àrees com ara el foment del voluntariat, la promoció d’habitatges assequibles i el finançament de microcrèdits.

– L’any 2004, un total d’11.293.511 persones es van beneficiar de les 12.514 activitats de l’Obra Social de ”la Caixa”.

NOUS PROJECTES DE L’OBRA SOCIAL

L’Obra Social de ”la Caixa” crearà set nous programes aquest any.

Atenció a la violència domèstica

L’Obra Social ha creat un programa d’atenció a la violència domèstica. Per dur-lo a terme, posarà en marxa Centres d’Acollida en col·laboració amb altres institucions per a les dones que són víctimes de la violència domèstica.
La iniciativa també contempla la prevenció i la sensibilització social, l’impuls de programes de formació perquè aquestes dones tinguin menys dificultats a l’hora d’aconseguir un lloc de treball i el suport a la xarxa assistencial que atén aquest col·lectiu.

Facilitar l’accés al món laboral

L’objectiu del programa és fomentar la inserció laboral de les persones amb problemes per incorporar-se al món del treball. Els joves amb dificultat per accedir a la primera feina, les dones grans sense experiència laboral i les persones en procés de reinserció social en seran els principals beneficiaris.

Treballadors de ”la Caixa” duran a terme activitats de voluntariat

L’Obra Social de ”la Caixa” aposta pel voluntariat com a eina de participació social i, per demostrar-ho, ha posat en marxa un programa destinat a promoure accions de voluntariat social entre els seus treballadors en actiu, jubilats i prejubilats. El programa s’ha iniciat al País Basc, on l’Obra Social ha creat una associació de voluntaris entre els treballadors de ”la Caixa” que dediquen el seu temps lliure a dinamitzar les activitats infantils als hospitals.

La Fundació ”la Caixa” desenvolupa iniciatives de voluntariat amb el col·lectiu de persones grans i durant l’any 2004 va crear 13 associacions de voluntaris en diferents comunitats autònomes.

Microcrèdits: l’Obra Social finançarà 1.500 projectes d’autoocupació

L’Obra Social de ”la Caixa” promou una nova via d’accés al sistema financer destinada a les persones que tenen dificultats per accedir-hi. En aquest àmbit, ha creat el Programa de Microcrèdits, que aquest any finançarà 1.500 projectes d’autoocupació.

En el marc d’aquest programa, l’Obra Social organitzarà els propers dies 9 i 10 de març, a Madrid, el I Congrés Nacional del Microcrèdit que, presidit per SM la Reina, té l’objectiu de fomentar la sensibilitat social sobre el microcrèdit com a eina de recolzament als més desafavorits.

3.000 famílies tindran accés a un habitatge amb un preu inferior al del mercat

L’objectiu d’aquest programa és cobrir les necessitats d’habitatge que tenen els col·lectius de joves menors de 30 anys i les persones de més de 65. L’Obra Social de ”la Caixa” crearà 3.000 habitatges. Els preus de lloguer oscil·len entre els 140 i els 240 euros al mes.

Prop de 8 milions d’euros dedicats a la integració d’immigrants i persones excloses

L’Obra Social de ”la Caixa” dedica una atenció especial al col·lectiu de persones immigrants. Aquest any, l’entitat amplia el seu programa dedicat a la inserció social i laboral dels immigrants. A aquesta ampliació destina 3,2 milions d’euros, la qual cosa representa un increment del 88% en el pressupost respecte de l’any 2004.

Una altra iniciativa del programa és el portal www.integrateXXI.es que conté informació, recursos i eines d’interès per a la població immigrant. Està pensat perquè també sigui útil a les institucions públiques i a les associacions sense ànim de lucre.

El programa destinat a la integració social i laboral de persones marginades també comptarà amb una dotació incrementada en un 63%, ja que el pressupost és de 4,4 milions d’euros.

Prevenció d’incendis i protecció del medi ambient

L’Obra Social incrementarà de manera decidida el seu compromís amb el medi ambient a través d’iniciatives de conservació de sistemes naturals. Per a això treballarà en sistemes de prevenció d’incendis i conservació i neteja d’espais naturals. En les tasques de millora i conservació d’aquests espais participaran preferentment les persones en risc d’exclusió social, com ara els exreclusos i exdrogoaddictes.

El pressupost que l’Obra Social destinarà aquest any a projectes mediambientals és de 5,1 milions d’euros, cosa que representa un increment del 64% respecte del pressupost del 2004.

ALTRES PROGRAMES DE L’OBRA SOCIAL

L’Obra Social de ”la Caixa” ampliarà les activitats de tots els seus programes existents, tant els socials com els culturals, educatius o científics.

40 noves ciberaules en els hospitals d’Espanya

L’any 2005, es crearan 40 noves ciberaules en el mateix nombre d’hospitals de tot Espanya. Les ciberuales són espais de relació i lleure pensats per aconseguir que als nens malalts i les seves famílies els resulti més suportable l’estada a l’hospital. L’any passat aquest programa va beneficiar 8.852 famílies; i van participar en les activitats de les ciberaules un total d’11.300 nens i joves. L’Obra Social compta actualment amb 10 ciberaules hospitalàries.

4,7 milions d’euros per a la investigació biomèdica i l’atenció social de les malalties neurodegeneratives

La Fundació ”la Caixa” dedicarà al seu programa d’atenció als afectats per l’Alzheimer, l’esclerosi múltiple, el Parkinson i l’autisme un pressupost de 4,7 milions d’euros, cosa que representa un increment del 42% respecte de l’any anterior. Aquesta dotació es destinarà a projectes d’investigació i d’assistència als malalts, a través de la col·laboració amb associacions de familiars de malalts.

El pressupost dedicat al programa de càncer s’incrementa en un 73%

“Sociedad i càncer” és el nom del programa dedicat a l’atenció de les persones afectades pel càncer i els seus familiars. El programa, que compta l’any 2005 amb una dotació de 2,6 milions d’euros i que s’ha incrementat en un 73% respecte de l’any anterior, preveu que es duguin a terme projectes d’investigació i accions assistencials a través d’associacions de malalts.

10 anys investigant sobre la sida

Per mitjà de la tasca de la Fundació IrsiCaixa, l’Obra Social dedica una atenció especial a la investigació biomèdica de la sida. Ubicada a l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, 39 investigadors treballen a la Fundació IrsiCaixa per aconseguir un institut líder i un centre de referència nacional per a l’estudi i el tractament de la sida.

Persones grans: creació de tres nous centres

L’Obra Social de ”la Caixa” crearà tres nous CentroCaixa per a les persones grans a Bilbao, Sevilla i València. L’entitat continuarà desenvolupant activitats adreçades a les persones grans en els seus 549 centres, 73 de propis i la resta en conveni amb diferents administracions públiques. Aquest any, impulsarà la tasca de voluntariat de la gent gran per mitjà de la creació de 3 noves associacions de voluntaris que se sumen a les 13 que ja existeixen.

3,6 milions d’euros per a la Cooperació Internacional

Juntament amb l’ajut social dins del nostre entorn, la Fundació, a través del seu Programa de Cooperació Internacional, contribueix a eradicar la pobresa dels països més desafavorits, tot col·laborant amb diferents ONG de tot Espanya. Aquest programa també comptarà amb un increment pressupostari d’un 38%, ja que la dotació per a l’any 2005 és de 3,6 milions d’euros. A més a més, es crearà un fons especial dotat amb un milió d’euros l’any durant tres anys per a projectes que ajudin a paliar els efectes que ha tingut en el sudest asiàtic la catàstrofe del Tsunami.

Discapacitat

La inserció social i laboral de les persones discapacitades i la millora de les seves condicions de vida és un altre programa al qual la Fundació ”la Caixa” dedica un gran esforç. El pressupost que l’any 2005 es destinarà a aquests programes puja a 8,2 milions d’euros, la qual cosa representa un increment d’un 57,6%.

PROGRAMES EDUCATIUS

100 noves beques

El programa de beques de la Fundació ”la Caixa” s’amplia aquest any 2005 amb 100 noves beques per a estudis universitaris o de formació professional a Espanya. A més a més, es convocaran 120 beques per a estudis de postgrau a l’estranger.

La Fundació ”la Caixa” elabora materials educatius sobre diferents temàtiques en l’àmbit de l’educació no formal. Aquest any, es prepararan 800 motxilles mediambientals per educar en favor de la conservació del medi ambient i els parcs naturals.

Finalment, cal destacar la Col·lecció d’Estudis Socials, una biblioteca que ja compta amb 16 publicacions dedicades a temàtiques d’incidència social. L’any 2005 la col·lecció s’ampliarà amb quatre títols nous centrats en la immigració, la crisi dels sistemes educatius, els nous models familiars i el civisme.

PROGRAMES DE CIÈNCIA I MEDI AMBIENT

Fomentar el respecte per l’entorn i difondre el coneixement científic també són objectius de l’Obra Social de ”la Caixa”. La inauguració de CosmoCaixa Barcelona, el mes de setembre de 2004, va representar un pas molt important en aquesta direcció. En els seus quatre primers mesos de funcionament, va ser visitat per 987.287 persones. CosmoCaixa Madrid també va rebre un nombre considerable de visitants: 754.688. Aquest any 2005 es desenvoluparà un programa divulgatiu molt important en aquests dos museus de la ciència.

La Fundació ”la Caixa” divulga la ciència per mitjà de les exposicions itinerants. Aquest any organitzarà noves mostres que viatjaran a 57 localitats del territori espanyol.

PROGRAMES CULTURALS

A través dels seus nou centres socials i culturals, la Fundació ”la Caixa” apropa la cultura a tothom i fomenta la difusió de l’art com a punt de trobada entre creadors de totes les èpoques i la ciutadania.

Aquest any s’organitzaran 42 exposicions en els nostres centres culturals que oferiran una visió molt àmplia de l’art, des dels grans clàssics, com ara Millet o Matisse, fins a les manifestacions artístiques més innovadores, com les de Bill Viola. Els nostres centres acolliran una extensa programació de música i humanitats, amb 61 concerts, cicles de poesia i altres activitats literàries. Aquesta gran oferta cultural s’elabora per a un públic ampli i heterogeni que al llarg de 2004 va representar la xifra d’un milió tres-centes mil persones que van visitar CaixaForum Barcelona. De la mateixa manera, durant aquest any es presentaran altres exposicions itinerants d’art, fotografia i història en 117 ciutats de tot Espanya.

Més infromació: www.fundacio.lacaixa.es

Notícies relacionades