Tornar Tornar

Compartir-ho

Imprimir la notícia

L'Obra Social de ”la Caixa” signa un acord amb l'Ajuntament de Silla per finançar microcrèdits

, 13 Abril 2005

– El nou conveni facilitarà les operacions de préstec a persones amb dificultats per accedir al sistema tradicional de crèdit i afavorirà la creació de projectes emprenedors.

L’Obra Social de ”la Caixa” ha signat un acord de col·laboració per finançar microcrèdits amb l’Ajuntament de Silla.
L’acord signat per José Francisco Macario, director d’àrea de ”la Caixa”, i per Josep lluís Pitarch, alcalde de Silla, facilitarà les operacions de préstec de petites quantitats, adreçades a les persones amb dificultats per accedir al sistema tradicional de crèdit. De la mateixa manera, recolzarà i fomentarà la creació de projectes innovadors de persones amb caràcter emprenedor.

L’any 2005, l’Obra Social de ”la Caixa” finançarà 1.500 nous projectes d’autoocupació amb préstecs d’imports petits.

L’objectiu del programa de microcrèdits de l’Obra Social de ”la Caixa” és promoure i facilitar la concessió de microcrèdits a les persones amb dificultats per accedir al finançament tradicional.

L’Obra Social de ”la Caixa” compta amb una llarga trajectòria en la concessió de microcrèdits i participa des de fa anys en diferents programes de microcrèdits com ara els que promouen l’Institut de la Dona (Ministeri de Treball) i la Direcció General de la PIME (Ministeri d’Economia), que inclouen FIDEM (Fundació Internacional de la Dona Emprenedora), OMEGA (Organització de Dones Empresàries i Gerència Activa), FEMENP (Federació de Dones Empresàries, de Negocis i Professionals), UATAE (Unió d’Associacions de Treballadores Autònomes i Emprenedores) i el Banc Mundial de la Dona.

Fins ara, ”la Caixa” ha constituït 23 operacions de crèdit a la Comunitat Valenciana per un import de 273.140 euros. Al 2005, l’Obra Social de ”la Caixa” ha signat convenis amb els ajuntaments d’Alcoi, Elx, L’Eliana, Villena, Manises i Paterna.

”La Caixa” potencia la seva línia social

Aquest any, ”la Caixa” dedica 255 milions d’euros a la seva Obra Social per desenvolupar programes que responguin a les necessitats de la societat. El Pla Estratègic de ”la Caixa” 2004-2006 preveu incrementar les activitats en els àmbits social, assistencial i de protecció al medi ambient, tot ampliant el nombre de col·lectius que se’n beneficiaran. A més de la promoció dels microcrèdits, l’Obra Social de ”la Caixa” prestarà una atenció especial a la violència domèstica, l’impuls de l’habitatge assequible i el suport al voluntariat.

Més informació: www.lacaixa.es/obrasocial

Notícies relacionades