Tornar Tornar

Compartir-ho

Imprimir la notícia

L'Obra Social de ”la Caixa” destina 2.195.300 euros a 166 iniciatives que pretenen millorar la qualitat de vida de persones que pateixen malalties neurodegeneratives

Barcelona, 25 Abril 2005

– Persones afectades per l’Alzheimer, el Parkinson, l’esclerosi múltiple, l’esclerosi lateral amiotròfica i altres malalties neurodegeneratives són, juntament amb les seves famílies, els beneficiaris d’aquesta convocatòria.

– La major part dels 166 projectes se centren en la creació de serveis d’atenció social i assistencial, programes d’estimulació cognitiva dels afectats i prestació de suport psicològic, entre altres.

– En aquesta convocatòria, la Fundació ”la Caixa” gairebé ha doblat el seu pressupost respecte de l’any 2004, en el qual es van destinar 1.272.000 euros al mateix concepte i es van portar a terme 70 iniciatives.

L’Obra Social de ”la Caixa” ha destinat a aquesta edició 2.195.300 euros, que es reparteixen entre 166 iniciatives destinades a promoure la implantació de nous recursos socials que ajudin a pal·liar els efectes d’aquestes patologies neurodegeneratives.

De les 166 propostes seleccionades per a aquesta segona convocatòria, 71 se centren en la creació de serveis socioassistencials; 66 desenvoluparan programes d’estimulació cognitiva de les persones afectades; 11 projectes es dedicaran a la formació de professionals i cuidadors; 15 a la prestació de suport psicològic i emocional; i 3 treballaran en l’aplicació de noves estratègies terapèutiques.

Geogràficament, l’Obra Social de ”la Caixa” ha seleccionat 32 projectes d’Andalusia, 25 de Castella i Lleó, 23 de la Comunitat Valenciana, 21 de Catalunya, 11 de Galícia i 11 de Madrid. A Múrcia es desenvoluparan 7 projectes, també 7 a Castella-laManxa, 6 al País Basc, 6 a Balears, 4 a Canàries, 3 a Aragó, 3 a Astúries i també 3 a Extremadura; i, finalment, 2 a Navarra i 2 a la Rioja.

Des de l’any 1996, la Fundació ”la Caixa” col·labora amb diferents associacions a tot Espanya per impulsar projectes a favor del col·lectiu de persones afectades per malalties neurodegeneratives. Fa nou anys, el moviment associatiu començava a consolidar-se i els seus responsables definien per primera vegada objectius i prioritats.

Des de llavors aquestes organitzacions han fet un llarg camí. S’han convertit en un punt de referència comunitari, s’han professionalitzat i impulsen centenars de serveis especialitzats de caràcter sanitari, social, educatiu i terapèutic. Les seves activitats han servit de model per a les noves associacions que avui proliferen a tot el país.

Els programes socials de l’Obra Social de ”la Caixa”

L’any 2005, ”la Caixa” ha iniciat una etapa en la qual potenciarà encara més els programes de caràcter social. Als programes que ja té desenvolupats, com ara l’atenció a malalts d’Alzheimer, sida o càncer; la investigació biomèdica; la gent gran i les ciberaules hospitalàries, s’hi sumen ara uns altres set nous programes orientats a donar resposta a les noves demandes que sorgeixen a la societat actual.

El programa d’atenció a la violència domèstica es desenvoluparà en l’àmbit de la prevenció, la sensibilització i la formació de les dones maltractades, i els proporcionarà les eines necessàries perquè puguin accedir al món laboral.

”la Caixa” també treballarà perquè altres col·lectius com ara joves, dones grans sense experiència laboral i persones en procés de reinserció social puguin tenir accés a un lloc de treball.

El programa de protecció del medi ambient impulsarà projectes de preservació, neteja i prevenció d’incendis als parcs naturals.

El programa anomenat Habitatge Assequible preveu la construcció de 3.000 pisos de lloguer amb preus inferiors als del mercat perquè joves de menys de 30 anys i persones més grans de 65 amb dificultats puguin accedir a un habitatge.

Aquest any, el programa de microcrèdits finançarà 1.500 nous projectes d’autoocupació a tot Espanya, amb préstecs de poca quantitat que beneficiaran persones amb dificultats per accedir al crèdit del sistema financer tradicional.

L’Obra Social dedicarà un esforç més gran a la integració de les persones immigrants i socialment excloses. Per aconseguir-ho establirà convenis de col·laboració amb entitats sense ànim de lucre que treballen en aquest àmbit i impulsarà un portal d’Internet, Integra’t XXI, amb recursos i informació d’interès per a aquests col·lectius.

L’impuls del voluntariat com a eina de solidaritat és un altre dels nous programes de l’Obra Social de ”la Caixa”. Amb aquesta finalitat es crearà una xarxa de voluntaris formada per empleats en actiu, jubilats i prejubilats de ”la Caixa” que dedicaran el seu temps lliure a accions relacionades amb el voluntariat social i el mediambiental.

Més informació: www.lacaixa.es/obrasocial

Notícies relacionades