Tornar Tornar

Compartir-ho

Imprimir la notícia

Conveni entre l'Obra Social de ”la Caixa” i la Universitat Politècnica de Catalunya per a la creació del Centre d'Estudis Tecnològics per a la Dependència

Barcelona, 1 Juny 2005

– L’Obra Social de ”la Caixa” col·laborarà amb la UPC en la creació del Centre d’Estudis Tecnològics per a la Dependència (CETpD), que té com a objectiu l’estudi i l’aplicació de la tecnologia electrònica i les telecomunicacions per contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones que necessiten una atenció especial.

– La prevenció de caigudes, l’atenció monitoritzada de malalties cròniques i la teleassistència mèdica són algunes de les àrees que es treballaran en el centre.

El President de ”la Caixa”, Ricard Fornesa, i el Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Josep Ferrer Llop, han signat avui un acord de col·laboració per impulsar la creació del Centre d’Estudis Tecnològics per a la Dependència (CETpD), que treballarà per millorar la qualitat de vida de les persones amb dependències. L’acord preveu que l’Obra Social de ”la Caixa” aporti aquest any 100.000 euros per a la posada en marxa del CETpD, que estarà ubicat al Campus de la UPC, a Vilanova i la Geltrú.

La participació de l’Obra Social de ”la Caixa” en aquesta iniciativa de la UPC respon a l’objectiu de l’entitat financera de potenciar els seus programes socials, als quals dedicarà aquest any 255 milions d’euros, una xifra que representa el 43% del benefici individual.

Dins de l’àmbit social, l’entitat compta amb dos programes adreçats a les persones amb dependència, l’un dedicat a la gent gran i l’altre a l’Alzheimer. El primer programa persegueix l’objectiu de millorar la qualitat de vida d’aquestes persones i aconseguir-ne la plena integració en la societat mitjançat activitats formatives i de lleure. Entre les activitats que s’organitzen destaquen els tallers d’informàtica en els Esplais de gent gran, que compten amb la participació d’alumnes de la UPC. El programa dedicat a l’Alzheimer s’estructura al voltant de dos àmbits: la recerca biomèdica i l’atenció social dels malalts i les seves famílies.

Origen i objectius principals del CETpD
El CETpD, impulsat pel grup d’Enginyeria i Recerca en Intel·ligència Computacional (ERIC) de la UPC, té com a objectiu l’estudi i l’aplicació de la tecnologia electrònica i les telecomunicacions per contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones que necessiten una atenció especial. Així, s’aconsegueix incrementar el benestar i l’autonomia de les persones amb dependència i millorar l’ajut a l’entorn familiar i social.

La prevenció de caigudes, la monitorització de fàrmacs i de malalties cròniques (bombes d’insulina, marcapassos i hipertensió) i la teleassistència mèdica són algunes de les àrees que es treballaran al centre.

L’ERIC uneix l’experiència del grup de recerca de la UPC d’Arquitectures Hardware Avançades (AHA), dirigit pel professor de la UPC Joan Cabestany, i la del Grup de Recerca en Enginyeria del Coneixement (GREC), que dirigeix el director de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) de la UPC, Andreu Català.

Altres objectius
El nou centre funcionarà també com un observatori tecnològic per estudiar l’evolució de les tecnologies electròniques i de comunicació aplicables en aquest camp i vol esdevenir un centre de referència per a l’aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació a la millora de les condicions de vida de les persones amb dependències.

Un altre dels objectius que es proposa és transferir els resultats de la recerca a la societat en general i, en particular, al teixit social i empresarial. Per això, des del centre s’impulsarà la creació d’una oficina que transfereixi coneixements i experiències.

L’organització de plataformes mixtes de professionals de diferents àmbits per analitzar els aspectes deontològics i ètics i la realització d’estudis sobre els usos de les solucions desenvolupades seran altres línies de treball. D’altra banda, també es vetllarà per impulsar acords de desenvolupament d’idees i prototipus amb empreses i organitzacions.

Càtedra d’Accessibilitat: arquitectura, disseny i tecnologia per a tothom
El nou centre treballarà estretament amb la Càtedra d’Accessibilitat de la UPC, que centra la seva activitat a promoure, en l’àmbit de l’arquitectura i l’enginyeria, la igualtat d’oportunitats per als col·lectius amb discapacitats, minusvalies o dependència de terceres persones, mitjançant la coordinació dels esforços, els coneixements i les experiències que es duen a terme dins la Universitat Politècnica.

L’Obra Social de ”la Caixa” i la UPC treballen en un programa per apropar la gent gran a la informàtica
L’acord per a la posada en marxa del CETpD és un pas més en la col·laboració entre l’Obra Social de ”la Caixa” i la Universitat Politècnica de Catalunya que, des de l’any 2002, desenvolupen un programa conjunt sobre la difusió de les tecnologies de la comunicació i la informàtica entre la gent gran. Per mitjà d’aquesta iniciativa, uns 700 estudiants d’enginyeria de telecomunicacions i enginyeria informàtica de la UPC han transmès a la gent gran els seus coneixements informàtics al llarg dels 2.235 cursos que l’Obra Social ha organitzat en 70 ciberaules d’Esplais propis i dependents de diferents ajuntaments de Catalunya o de la Generalitat. Un total de 26.000 alumnes d’entre 60 i 85 anys han participat en aquesta iniciativa des de l’any 2002.

El projecte d’acostament de les noves tecnologies i Internet a la gent gran ha estat una oportunitat perquè els estudiants de diferents escoles i centres de la Universitat Politècnica de Catalunya participessin en un projecte pioner d’apropament de la gent gran al món de la informàtica i Internet i perquè persones de diferents generacions es relacionessin en un entorn creatiu i dinàmic.

Els cursos han introduït les persones grans en les noves tecnologies i Internet de manera progressiva, segons un model d’aprenentatge que va des de la introducció en conceptes bàsics, com ara conèixer el funcionament de l’ordinador o utilitzar programes informàtics com el Word per elaborar textos, fins a fer servir el correu electrònic.

Més informació: www.fundacio.lacaixa.es

Notícies relacionades