Tornar Tornar

Compartir-ho

Imprimir la notícia

Alberto Ruiz-Gallardón i Ricard Fornesa inauguren a Madrid la primera promoció del programa Habitatge Assequible de ”la Caixa”

Madrid, 7 Juny 2005

L’objectiu de la iniciativa és facilitar l’accés a un habitatge als joves d’entre 18 i 35 anys i a la gent gran a partir dels 65, a uns preus sensiblement inferiors als del mercat.
La promoció, situada en el barri madrileny de Vicálvaro, inclou 148 habitatges amb una superfície al voltant dels 54 metres quadrats, el lloguer dels quals se situa en una mitjana de 222 euros al mes.
Els habitatges s’adjudicaran per sorteig en règim de lloguer per a un període de cinc anys.

Fidel al seu compromís amb les necessitats de la societat actual, ”la Caixa” posa en marxa el programa Habitatge Assequible amb la finalitat de facilitar l’accés a l’habitatge a dos dels sectors de la població amb més dificultat en aquest àmbit, els joves d’entre 18 i 35 anys i la gent gran a partir dels 65.

Situada a l’Avenida Gran Vía del Este núm. 21 en el barri madrileny de Vicálvaro, la primera promoció acabada consta de 148 habitatges amb una superfície útil d’entre 42 i 61 metres quadrats. Els habitatges s’adjudicaran en règim de lloguer per sorteig estricte entre els sol·licitants que compleixin els requisits establerts, a uns preus que oscil·len entre els 184 i els 240 euros mensuals, (depenent dels metres quadrats de superfície).

A partir del mes de noviembre, els beneficiats podran traslladar-se a viure als habitatges i s’hi podran estar durant un període improrrogable de 5 anys en el cas dels joves menors de 35 anys i durant el mateix període, però amb opció de pròrroga, per als majors de 65 anys.

Els habitatges estan ubicats en una zona amb una comunicació immillorable a uns cent metres escassos de l’estació de metro “Puerta de Arganda” i de rodalies “Vicálvaro”, i disposen d’espais comuns, zona enjardinada i places d’aparcament opcionals. L’edifici disposa de cinc portals independents, dels quals dos seran per a la gent gran i tres per als joves; aquesta distribució serà flexible en funció de la demanda de sol·licituds.

A més de la promoció esmentada a Vicálvaro, l’Obra Social de ”la Caixa” ja té altres projectes en marxa en diferents poblacions espanyoles com ara Tordera, Sitges i Cornellà. A Madrid s’acaben d’iniciar les obres d’un nou edifici de 110 habitatges en el PAU de l’Eixample de Vallecas.

Amb aquestes dues, l’Obra Social de ”la Caixa” ja ha impulsat 13 promocions en aquesta primera fase del programa (primer trienni) en la qual l’entitat financera té prevista la construcció, l’establiment i la gestió d’un parc de 1.000 pisos en règim de lloguer assequible. En una segona fase (segon i tercer trienni) es preveu la construcció de 2.000 habitatges més.

”la Caixa” potencia la seva línia social
La consolidació del programa de microcrèdits de ”la Caixa” s’emmarca en la voluntat de l’entitat de reforçar l’esperit i els principis fundacionals que en van guiar el naixement fa més de 100 anys i que compromet el futur de la institució a respectar uns criteris de sostenibilitat econòmica que tinguin com a finalitat prioritària la cobertura de necessitats de caràcter social.

El Pla Estratègic de ”la Caixa” 2004-2006 preveu incrementar la seva activitat en els àmbits social, assistencial i de protecció del medi ambient, ampliant el nombre de persones i col·lectius que es beneficien de les seves activitats. Durant el 2005, ”la Caixa” destinarà 255 milions d’euros a la seva Obra Social, una xifra que representa el 43% del benefici individual de l’entitat.

Les dones maltractades, les persones immigrants i els joves amb dificultats per accedir al món laboral seran alguns dels principals beneficiaris de les accions de l’Obra Social de ”la Caixa” que, a més, obrirà noves línies de treball en àrees com ara el foment del voluntariat i la promoció d’habitatges assequibles.

Al llarg de l’any 2004, un total d’11.293.511 persones es van beneficiar de les 12.514 activitats promogudes per l’Obra Social de ”la Caixa”.

Més informació: www.lacaixa.es/obrasocial

Notícies relacionades