Tornar Tornar

Compartir-ho

Imprimir la notícia

Comença el període de sol·licituds pels pisos de lloguer assequible per a joves de l'Obra Social de ”la Caixa” a Cornellà

, 23 Juny 2005

El projecte preveu la construcció de 63 habitatges de protecció pública a Can Fatjó.

El període de presentació de sol·licituds s’obre el 20 de juny i finalitza el 9 de setembre de 2005.

La iniciativa, que és fruit d’un conveni entre l’Obra Social de ”la Caixa” i l’Ajuntament de Cornellà, té per objectiu facilitar l’accés a habitatges assequibles a persones de menys de 35 anys empadronades a aquesta ciutat.

L’Obra Social de ”la Caixa” està edificant a Cornellà 63 habitatges d’una superfície aproximada de 50 m2, que tindran un lloguer de 240 euros mensuals amb aparcament inclòs.

La construcció, que es va iniciar el passat mes de febrer, es fa sota criteris de funcionalitat i sostenibilitat.

La duració dels contractes d’arrendament serà de 5 anys.

Procés d’Adjudicació

El període de presentació de sol·licituds s’obre el 20 de juny i es tanca el 9 de setembre de 2005.

Els sol·licitants menors de 35 anys hauran de d’estar empadronats a Cornellà, tenint preferència els que portin més de 5 anys d’empadronament, i hauran de complir els requisits de participació estipulats al reglament, com per exemple tenir uns ingressos mínims de 9.600 € i uns màxims de 34.131 €.

La informació referent a aquesta promoció amb els requisits de participació, així com els impresos de sol·licitud, estaran disponibles únicament a les oficines de ”la Caixa” de Cornellà de Llobregat a partir del dia 20 de juny. La presentació de sol·licituds s’haurà de fer a les oficines de Cornellà de Llobregat.

L’adjudicació es farà per sorteig davant de notari i la llista d’admesos es publicarà al portal d’Internet de ”la Caixa”.

L’Obra Social de ”la Caixa” construirà prop de 1.100 habitatges en tres anys

A més de Cornellà, l’Obra Social promourà a Catalunya habitatges a Barcelona, als barris de Bon Pastor i Poble Nou i també a El Vendrell, Tordera, Mollet del Vallès, Palau Solità – Plegamans, Sentmenat, Sitges, Vic i Vilanova i la Geltrú i a d’altres localitats del territori espanyol. La iniciativa per a la construcció d’habitatges a Cornellà és un dels nous programes de l’Obra Social de ”la Caixa”. L’objectiu d’aquest programa és donar resposta al dèficit d’habitatges i atendre les necessitats que en tenen els col·lectius de joves i de persones de més de 65 anys.

Aquest any, ”la Caixa” dedica a la seva Obra Social 255 milions d’euros per desenvolupar programes que atenguin les necessitats de la societat. El Pla Estratègic de ”la Caixa” 2004-2006 preveu incrementar l’activitat en els àmbits social, assistencial i de protecció del medi ambient, tot ampliant el nombre de col·lectius que se’n beneficien. L’atenció a la violència domèstica, la promoció dels microcrèdits i el suport al voluntariat són alguns dels nous programes de l’Obra Social de ”la Caixa”.

Més informació: www.lacaixa.es/obrasocial

Notícies relacionades