Tornar Tornar

Compartir-ho

Imprimir la notícia

L'Obra Social ”la Caixa” crea 30 noves beques per a estudiants de periodisme

Barcelona, 13 Juliol 2005

– L’objectiu d’aquestes ajudes és facilitar als estudiants el seu accés al món laboral

– La iniciativa se suma al nou programa de beques de l’Obra Social de ”la Caixa” per a estudis de postgrau sobre temàtiques socials i de medi ambient

– El segon any les pràctiques es realitzaran a les delegacions internacionals de l’Agència EFE a Europa, als països iberoamericans i a les d’Amèrica del Nord.

– L’Obra Social de ”la Caixa” destinarà a aquest programa gairebé 500.000 euros.

El director general de l’Obra Social i la Fundació ”la Caixa”, Josep F. de Conrado i el president de l’Agència EFE, Álex Grijelmo han signat avui a Barcelona un conveni de col·laboració per posar en servei un programa bianual de beques de periodisme. L’acord beneficiarà a 30 estudiants de Ciències de la Informació i Comunicació de diferents universitats espanyoles, amb l’objectiu de facilitar la seva inserció al mercat laboral.

El programa, que s’iniciarà el 2006, permetrà a 30 estudiants de l’últim curs de les llicenciatures de Ciències de la Informació i de Comunicació de tot Espanya rebre formació pràctica durant dos anys en les diverses delegacions de l’Agència EFE a Espanya i a l’exterior i percebre a més una borsa d’estudis.

El primer any, les beques de formació es desenvoluparan a les delegacions de l’Agència EFE en les diferents comunitats autònomes i el segon any a les delegacions internacionals de l’Agència EFE a Europa, als països iberoamericans o a les d’Amèrica del Nord. Durant aquest segon any, els estudiants becats percebran, a més de la borsa d’estudis, una ajuda mensual per a habitatge durant el període que resideixin al país de destí i una altra ajuda per sufragar el cost del desplaçament.

Els becats percebran com a borsa d’estudis, el primer any la quantitat mensual de 600 euros. El segon rebran 700 euros, en concepte d’ajuda a l’habitatge es 500 euros a la ciutat estrangera de destí dels becaris. També percebran una ajuda per al desplaçament que oscil·larà entre 1.000 i 500 euros.

Durant el període d’estada a l’Agència EFE, els estudiants rebran formació pràctica en totes les facetes del periodisme i estaran dirigits pels responsables de cada delegació, que actuaran de tutors i emetran un certificat sobre l’aprofitament de l’alumne.

Tant la Fundació EFE com la Fundació ”la Caixa” consideren que aquestes beques compleixen una doble finalitat. D’una part, la seva faceta docent i formativa; i d’una altra, el seu aspecte social, que permetrà als beneficiaris de les mateixes accedir més fàcilment al mercat de treball periodístic un cop conclòs el període de formació pràctica.

Requisits
Podran optar al programa tots aquells estudiants que en el moment de la convocatòria, que està previst s’anunciï a finals d’aquest any, es trobin cursant l’últim curs de Ciències de la Informació. Els estudiants hauran de superar per accedir al programa de formació una sèrie de proves escrites, en les quals s’inclouen coneixements sobre actualitat, redacció periodística i idiomes, a més d’una entrevista personal.

Les proves tindran lloc de manera simultània a les seus de la Fundació ”la Caixa” a Barcelona i Madrid i de les mateixes es responsabilitzarà un comitè avaluador integrat per representants de la Fundació EFE, la Fundació ”la Caixa”, l’Agència EFE i professors universitaris.

Noves beques per a noves demandes socials
La convocatòria de 30 ajudes per a estudis de periodisme és una nova iniciativa del programa de beques per a estudis a Espanya de l’Obra Social de ”la Caixa”. En el marc d’aquest programa l’entitat destinarà aquest any 1.800.000 euros a 70 noves beques que tenen per objectiu formar professionals en temàtiques d’interès social, mediambiental i tecnològic. Entre les primeres s’inclouen, entre d’altres, estudis relacionats amb el tractament de les drogodependències, els trastorns alimentaris o la geriatria.

Més infromació: www.fundacio.lacaixa.es

Notícies relacionades