Tornar Tornar

Compartir-ho

Imprimir la notícia

L'Obra Social ”la Caixa” destina 3 milions d'euros a la recerca sobre el càncer i les malalties neurodegeneratives

Barcelona, 26 Setembre 2005

L’Obra Social ”la Caixa” destina 3 milions d’euros a la recerca sobre el càncer i les malalties neurodegeneratives

L’Obra Social ”la Caixa” ha seleccionat 26 equips científics de tot Espanya en el marc de la Convocatòria d’Ajuts a la Investigació Biomèdica del 2005.

Els equips que rebran els ajuts duran a terme la seva tasca de recerca en les àrees de neurociències i oncologia.

Per zones geogràfiques, els 15 ajuts de l’àrea de neurociències es van adjudicar a nou equips de Madrid, dos de Barcelona, dos de Lleida, un de Las Palmas de Gran Canària i, finalment, un de Valladolid. Dels 11 equips d’oncologia, sis són de Barcelona, tres de Madrid, un de Biscaia i un altre de Salamanca.

La Convocatòria d’Ajuts a la Investigació Biomèdica neix de la fusió de les convocatòries sobre malalties neurodegeneratives i oncologia, creades el 1997 i el 2002 respectivament. El seu objectiu és potenciar la recerca bàsica i clínica d’aquestes malalties a Espanya, tot reforçant la infraestructura material i humana dels equips científics que desenvolupen la seva activitat a l’Estat espanyol i, alhora, afavorint la difusió dels coneixements generats en benefici dels pacients.

Fins ara, 126 equips de recerca biomèdica han rebut ajuts de l’Obra Social ”la Caixa”: 93 en l’àrea de neurociències i 33 en oncologia. L’import total dels ajuts atorgats en aquestes convocatòries supera els 12 milions d’euros, dels quals 8,3 milions han anat a parar a investigadors en l’àrea de neurociències i 3,7 milions a equips científics de l’àrea d’oncologia.

Àrea de neurociències

Els equips seleccionats en la Convocatòria d’Ajuts a la Investigació Biomèdica 2005 en l’àrea de neurociències estan dirigits pels doctors:

José María Frade López, de l’Instituto de Neurobiología Santiago Ramón y Cajal – CSIC de Madrid. Pretén millorar el coneixement de les bases moleculars de l’Alzheimer per contribuir al disseny de mètodes preventius i terapèutics per tractar la malaltia. Aportació de l’Obra Social ”la Caixa”: 62.000 €.

María del Carmen Espinet Mestre, de la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida. Treballarà amb l’equip anterior per determinar la capacitat del proNGF com a instrument de diagnòstic en la malaltia d’Alzheimer. Aportació de l’Obra Social ”la Caixa”: 62.000 €.

Ernest Giralt Lledó, de l’Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona. Investigarà les propietats estructurals i dinàmiques de les diferents espècies implicades en l’agregació de la proteïna amiloide (A), un procés que resulta clau per entendre la patologia de la malaltia d’Alzheimer. Aportació de l’Obra Social ”la Caixa”: 138.000 €.

Alfredo Rodríguez Tébar, de l’Instituto Cajal del CSIC a Madrid. L’amiloide és un agent responsable de la patogènesi del mal d’Alzheimer, que es troba present en persones sanes. La millora del coneixement d’aquest agent ajudarà a entendre les bases moleculars i cel·lulars de la plasticitat neuronal. Aportació de l’Obra Social ”la Caixa”: 140.000 €.

Jesús Balsinde Rodríguez, de l’Instituto de Biología y Genética Molecular del CSIC a Valladolid. Si assoleix el seu objectiu, es podran entendre els aspectes beneficiosos de les teràpies antiinflamatòries actuals en la malaltia d’Alzheimer i es podran desenvolupar altres estratègies per dissenyar nous fàrmacs. Aportació de l’Obra Social ”la Caixa”: 151.000 €.

Javier de Felipe Oroquieta, de l’Instituto Cajal del CSIC a Madrid. El coneixement dels circuits corticals i les seves alteracions en aquests models resulta essencial per comprendre la gènesi dels trastorns cognitius durant les fases inicials del desenvolupament de l’Alzheimer, a més de l’avanç temporal del progrés d’aquesta patologia. Aportació de l’Obra Social ”la Caixa”: 129.000 €.

Jesús Pintor Just, de l’Escola Universitària d’Òptica de la Universitat Complutense de Madrid. Conèixer la ubicació exacta dels receptors per a melatonina permetrà elaborar estratègies més adequades per al tractament d’algunes patologies, com en el cas del glaucoma. Aportació de l’Obra Social ”la Caixa”: 137.000 €.

María Teresa Miras Portugal, de la Facultat de Veterinària de la Universitat Complutense de Madrid. Es proposa estudiar la participació dels receptors de nucleòtids purinèrgics en models de les malalties degeneratives de Parkinson i Alzheimer. Aportació de l’Obra Social ”la Caixa”: 157.000 €.

Antonio Castrillo Viguera, de la Facultat de Medicina de la Universitat de Las Palmas de Gran Canària. Treballarà en l’estudi de nous mecanismes protectors en cas de dany cerebral. Aportació de l’Obra Social ”la Caixa”: 52.900 €.

María Ángeles Moro Sánchez, de la Facultat de Medicina de la Universitat Complutense de Madrid. Aquesta investigació està coordinada amb la de l’equip anterior. L’estudi de mecanismes protectors en cas de dany cerebral s’ha convertit en un objectiu prioritari en biomedicina. Aportació de l’Obra Social ”la Caixa”: 41.100 €.

Alberto Martínez Serrano, del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de la Universitat Autònoma de Madrid. Centrarà la seva investigació en el desenvolupament de neurones dopaminèrgiques, la mort de les quals s’associa al Parkinson, a partir de cèl·lules troncals humanes. Aportació de l’Obra Social ”la Caixa”: 117.000 €.

Elisa Martí Gorostiza, del Centre d’Investigació Cardiovascular del CSIC (Barcelona). Estudiarà els factors que determinen el desenvolupament dels diferents tipus de motoneurones espinals. Aquest projecte pretén obtenir cèl·lules injectables en medul·la de cara a possibles models de regeneració de motoneurones. Aquesta teràpia cel·lular podria ser important en el tractament de malalties com ara l’esclerosi lateral amiotròfica. Aportació de l’Obra Social ”la Caixa”: 117.000 €.

Manuel Portero Otín, de la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida. Té com a objectiu determinar de quina manera afecta a les neurones l’estrès oxidatiu, la participació del qual es coneix en moltes malalties neurodegeneratives i en l’esclerosi lateral amiotròfica. Aportació de l’Obra Social ”la Caixa”: 117.000 €.

María Francisca Cano Abad, de l’Hospital Universitario de la Princesa. Planteja l’estudi de mecanismes poc coneguts relacionats amb la gènesi de l’epilèpsia i amb la resistència a la medicació d’alguns tipus d’aquesta malaltia. Aportació de l’Obra Social ”la Caixa”: 117.000 €.

José Javier Lucas Lozano, del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa del CSIC (Madrid). Pretén aprofundir en les bases moleculars de la malaltia de Huntington i en la possible reversibilitat d’aquesta patologia neurodegenerativa hereditària en estadis avançats. Aportació de l’Obra Social ”la Caixa”: 150.000 €.

Àrea d’oncologia

Els equips seleccionats en la Convocatòria d’Ajuts a la Investigació Biomèdica 2005 en l’àrea d’oncologia estan dirigits pels doctors:

Miguel Ángel Genestar Pujana, de l’Institut Català d’Oncologia (Barcelona). En aquest projecte es pretén identificar nous gens humans candidats que expliquin l’aparició i el desenvolupament de processos cancerígens, i obtenir un model de circuit cel·lular associat a aquests gens. Aportació de l’Obra Social ”la Caixa”: 117.000 €.

Jordi Surrallés Calonge, de la Facultat de Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona. Investigarà la ruta FA/BRCA, implicada en nombrosos càncers esporàdics en la població general i especialment present en els malalts d’anèmia de Fanconi. Aportació de l’Obra Social ”la Caixa”: 106.000 €.

Miguel Ángel Piris Pinilla, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, de la Fundación Carlos III, a Madrid. Aquest projecte té dues aplicacions fonamentals: el diagnòstic i la predicció clínica en limfomes B de cèl·lula petita i l’enriquiment de les dades disponibles en l’actualitat sobre els gens implicats en la mutació somàtica. Aportació de l’Obra Social ”la Caixa”: 113.000 €.

Jorge Moscat Guillén, del Centro Nacional de Biotecnología Molecular y Celular del CSIC a Madrid. Orientarà la seva investigació cap al desenvolupament de noves estratègies adreçades a detectar el càncer de pulmó en fases primerenques del seu desenvolupament. Aportació de l’Obra Social ”la Caixa”: 127.000 €.

María del Mar Vivanco Ruiz, del Centro de Investigación Cooperativa Biogune, a Derio (Biscaia). Pretén conèixer, a escala molecular, la funció dels receptors d’hormones esteroides en teixit normal i durant el desenvolupament tumoral, en concret en la mama. Aportació de l’Obra Social ”la Caixa”: 117.000 €.

Joaquín Arribas López, de l’Institut de Recerca de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona. Aquesta investigació augmentarà el coneixement sobre l’activitat d’una proteïna que té un paper important en la remodelació cel·lular. TACE pot ser una diana terapèutica atractiva per tractar el càncer de mama. Aportació de l’Obra Social ”la Caixa”: 137.000 €.

Ramón Mangues Bafalluy, de l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. Els resultats obtinguts podrien ser molt útils en l’àmbit clínic si s’estableixen nous factors pronòstics que determinin el coneixement del comportament biològic dels limfomes B no-Hodgkinians. Aportació de l’Obra Social ”la Caixa”: 127.000 €.

Mireia Duñach Masjuan, de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona. Preveu dissenyar i caracteritzar inhibidors específics de la interacció β-catenina/TCF4, que permetin bloquejar l’activitat transcripcional de la β-catenina, fonamental per a la gènesi de diferents tumors, especialment els de colon, mama, melanomes, etc. Aportació de l’Obra Social ”la Caixa”: 127.000 €.

Faustino Mollinedo García, del Centro de Investigación del Cáncer, que pertany a la Fundación para la Investigación del Cáncer de la Universitat de Salamanca. Es planteja l’ús del llevat S. cerevisiae com a nou model per a l’avaluació i el disseny de fàrmacs antitumorals. Aportació de l’Obra Social ”la Caixa”: 137.000 €.

Óscar Fernández-Capetillo Ruiz, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de Madrid. Estudiarà el paper de la quinasa ATR en la supressió tumoral, i per això es desenvoluparà un model animal que reprodueixi la simptomatologia presentada pels pacients humans de la síndrome de Seckel. Aportació de l’Obra Social ”la Caixa”: 87.000 €.

Álvaro Urbano Ispizua, de la Fundació Privada Clínica per a la Recerca Biomèdica de Barcelona. Cada any es diagnostiquen a Espanya entre 900 i 1.000 casos nous de leucèmia aguda mieloblàstica (LAM). Un dels objectius d’aquest estudi és dissenyar un tractament adaptat als polimorfismes gènics de cada pacient de LAM. Aportació de l’Obra Social ”la Caixa”: 117.000 €.

Més informació: www.fundacio.lacaixa.es

Notícies relacionades