Tornar Tornar

Compartir-ho

Imprimir la notícia

”La Caixa” destina tres milions d'euros al voluntariat

Barcelona, 7 Octubre 2005

– L’Obra Social ”la Caixa” inicia un nou programa adreçat a les entitats socials que treballen amb voluntaris, amb l’objectiu de recolzar els seus sistemes de gestió i desenvolupament organitzatiu.
– El ritme de creixement del voluntariat a Espanya es quantifica en un 7% anual, i hi ha més d’un milió de voluntaris a tot el país. A Catalunya, el nombre de voluntaris supera els 155.000.
– L’Obra Social ”la Caixa” promourà el voluntariat social entre els 25.000 treballadors del grup ”la Caixa”. L’entitat recolzarà la creació d’associacions de voluntaris integrades per empleats de ”la Caixa”, en actiu i jubilats, en totes les províncies d’Espanya.

Durant les darreres dècades, el voluntariat s’ha erigit en un vehicle de participació ciutadana i en un motor de desenvolupament social de primer nivell. Actualment, s’estima que a Espanya hi ha més d’un milió de persones voluntàries que col·laboren en més de 37.000 organitzacions socials, més d’un 60% de les quals funcionen únicament amb voluntaris. El creixement del voluntariat a Espanya es quantifica en un 7% anual.

Segons l’estudi Els reptes de les organitzacions que treballen amb voluntariat, elaborat per l’Observatori del Tercer Sector, s’estima que a Catalunya hi ha 155.000 voluntaris col·laborant en més de 5.600 organitzacions socials la tasca de les quals beneficia més d’un milió de persones cada any.

L’Obra Social ”la Caixa”, atenta a les necessitats de la societat actual, presenta el seu Programa de Foment i Recolzament al Voluntariat amb dos objectius concrets: donar suport a les entitats socials que treballen amb voluntaris per tal que es puguin desenvolupar, tot optimitzant els seus recursos humans i materials i els sistemes de gestió, i incentivar i mobilitzar els 25.000 empleats del Grup ”la Caixa” i el personal jubilat per dur a terme accions de voluntariat.

L’Obra Social ”la Caixa” va començar a treballar en el camp del voluntariat l’any 1999. Per al seu programa de Gent Gran, compta actualment amb 14 associacions de voluntaris, integrades per prop de 3.000 persones grans que desenvolupen diferents tipus d’activitats de voluntariat. Entre altres tasques, aquestes persones col·laboren com a monitors d’informàtica en els més de 550 centres de gent gran de tot Espanya en què està present l’Obra Social. També assumeixen tasques d’acompanyament i dinamització en hospitals i exerceixen accions de voluntariat cultural.

Nou programa de recolzament a entitats socials
El nou programa té la finalitat de potenciar el desenvolupament intern i el creixement organitzatiu de les entitats socials que compten amb voluntaris, uns apartats que la major part dels estudis en la matèria situen com a reptes de futur per a aquestes organitzacions.
L’Obra Social ”la Caixa” destinarà 3 milions d’euros a finançar els projectes seleccionats aquest any, el termini de presentació dels quals finalitza el proper 15 de novembre de 2005.
Aquesta iniciativa de l’Obra Social ”la Caixa” vol donar resposta a les necessitats de les organitzacions que treballen amb voluntariat, tal com s’estableix en l’estudi elaborat per l’Observatori del Tercer Sector:
– Capacitat d’adaptació als canvis en l’entorn: augment de la immigració, envelliment de la població, increment de les desigualtats entre el nord i el sud, deteriorament mediambiental, etc.
– Augment de l’impacte social de les seves accions, per convertir-se en agents de transformació capaços de formular opinions i exercir el lideratge.
– Millora del funcionament en quatre vessants fonamentals: capacitació professional, tant de les persones que hi treballen com dels voluntaris; reforçament de l’organització interna; incorporació del finançament com a element estratègic i consolidació de la comunicació com a element d’importància primordial per obtenir resultats.
En el nou programa tindran cabuda els projectes d’entitats privades sense ànim de lucre que treballin per mitjà de voluntaris amb algun dels col·lectius següents: immigrants amb dificultats d’integració social; col·lectius en situació de pobresa extrema; persones amb addicions i exaddictes; interns i exreclusos de centres penitenciaris; minories socialment rebutjades i persones amb problemàtiques socials greus que en dificulten o limiten el desenvolupament personal ple. La convocatòria també s’adreça a totes les organitzacions que tenen la finalitat concreta de promoure el voluntariat.

Una aposta pel voluntariat corporatiu
El nou programa preveu, a més a més, la creació d’associacions de voluntaris de ”la Caixa”, compromeses amb les necessitats de cada territori, en totes les províncies d’Espanya.

Cadascuna d’aquestes associacions estarà integrada per empleats en actiu i jubilats, que en seran socis, i també en podran formar part els familiars que vulguin dur a terme accions de voluntariat social.

L’Obra Social dotarà de pressupost cadascuna d’aquestes associacions amb la finalitat de cobrir els costos de realització de les seves activitats, i posarà una seu social a la seva disposició.

El projecte ha superat amb èxit una fase pilot que es va acabar el mes de juliol, durant la qual s’han constituït, amb el recolzament dels empleats, les associacions provincials de voluntaris de ”la Caixa” a València, Biscaia, Gran Canària, Tenerife, Mallorca i Sevilla. Un cop superada aquesta fase inicial, el procés s’ha posat en marxa a Barcelona i a Madrid. Durant els propers mesos es farà extensiu a la resta de províncies. S’ha previst que, cap al final del 2005, s’hauran pogut constituir totes les associacions provincials.

En aquesta etapa inicial, les accions més recolzades per part dels empleats de ”la Caixa” han estat les de voluntariat social, entre les quals destaquen de manera especial les activitats encaminades a l’acompanyament de la gent gran, la integració dels immigrants i l’atenció i la formació de menors en situació de risc.

Inicialment, des de les associacions, es promourà l’exercici del voluntariat en una doble direcció:

Un voluntariat directe i de contacte personal amb els col·lectius destinataris dels programes assistencials de les entitats socials.
Un voluntariat de gestió, més específic, en què les actuacions dels membres de l’associació se centraran a reforçar la gestió interna de les entitats amb les quals col·laboren. Entre altres, assumiran tasques de comptabilitat, elaboració de projectes, recerca de subvencions, assessorament legal, etc.

En aquesta línia, ”la Caixa” posa a disposició de les entitats un seguit de persones formades en àrees en què les associacions necessiten personal especialitzat per reforçar la seva estructura i enriquir la seva capacitat d’actuació.

”La Caixa” va néixer com a entitat financera fa més de cent anys, amb l’objectiu d’oferir serveis financers als ciutadans i retornar una part dels beneficis generats per aquesta activitat financera en forma d’accions socials. Per mitjà del nou programa de voluntariat, l’entitat persegueix la implicació del seu personal en accions de voluntariat que ajudin a millorar la vida col·lectiva.

Més informació: www.fundacio.lacaixa.es

Notícies relacionades