Tornar Tornar

Compartir-ho

Imprimir la notícia

L'Obra Social ”la Caixa” inaugura a Barcelona el seu programa de Prevenció de la Violència

Barcelona, 16 Gener 2006

L’Obra Social ”la Caixa”, atenta a les necessitats de la societat actual, posa en marxa el programa “Violència: tolerància zero” amb els objectius de prevenir possibles conductes de maltractament, sensibilitzar la població entorn a aquest problema i contribuir a la reinserció de les víctimes i els seus fills.

La violència, segons els experts, no és un comportament natural sinó una actitud apresa en la socialització de l’individu. Des d’una òptica preventiva, l’educació en la igualtat i la denúncia del caràcter il·legítim de la violència són els pilars sobre els que s’hauria de sostenir el reconeixement del problema, així com l’adopció de mesures per eradicar-lo.

El programa itinerant “Violència: tolerància zero” promogut per l’Obra Social ”la Caixa”, que es durà a terme a 33 ciutats espanyoles al llarg de 2006, proposa un recorregut per les diferents facetes que presenta el maltractament, amb l’objectiu de provocar la implicació activa de tots els ciutadans en la lluita contra la violència.

La proposta es composa d’una exposició, una sèrie de tallers escolars per a treballar el tema a les aules, uns materials psico-socials i una publicació escrita pels doctors Luis Rojas Marcos i Inés Alberdi, dirigida a sensibilitzar la societat davant el lacre del maltractament.

L’exposició consta d’un àmbit introductori i cinc espais modulars a través dels quals, successivament, s’identifica i defineix el problema, es presenta una anàlisi i un diagnòstic de la situació i es proposen vies que en fomentin la prevenció.

Els Drets Humans; la violència en situacions quotidianes; la violència a les aules; les possibilitats d’actuació i els testimonis de superació i, per últim, la informació com a suport a la solució del problema, centren cadascun d’aquests cinc mòduls.

En finalitzar la visita, els visitants són convidats a donar resposta a un qüestionari que els provoqui una reflexió sobre el seu compromís en contra de les actituds violentes.

Drets Humans versus la realitat actual

El mòdul introductori de l’exposició situa el visitant i en capta l’atenció per a implicar-lo en el tema. Aquesta primera escenografia de la mostra evoca el destarotat menjador d’un habitatge en el que ha tingut lloc una situació de violència. El visitant pot observar una quantitat de detalls presents en actituds quotidianes que revelen comportaments violents.

La violència de gènere és objecte de reflexió en el següent escenari. Tot i l’existència i acceptació, pràcticament unànime, dels drets humans per part de les nacions i legislacions vigents, la seva vulneració no només és constant i repetitiva sino que va en augment. Al llarg d’un túnel amb estètica urbana, el visitant podrà llegir, a mesura que avança, els articles de la Declaració dels Drets Humans. Com a contraposició, una sèrie de pantalles adjacents revelen xifres estadístiques, notícies o frases d’experts que demostren l’incompliment dels Drets i pretenen generar una reacció en el visitant.

La finestra indiscreta

El següent mòdul recrea un espai públic. El problema de la violència es troba més proper del que sovint ens imaginem. A través de les finestres d’un edifici ubicat en una plaça d’una zona residencial, els visitants podran veure escenes de pel·lícules de cine, recreades com si estiguessin succeïnt dins algun dels pisos. La finestra indiscreta treu a la llum un problema real, present a la nostra societat però en molts casos de manera oculta.

Te doy mis ojos, Solo mía, El bola, Solas o Carne trémula són alguns dels títols de la filmografia espanyola recent que relaten complexes relacions de desig, amor, possessió i gelosia que desemboquen en situacions extremadament violentes. L’amor mal entès és un dels majors pretextos utilitzats per justificar actes de violència física o psicològica.

Violència a les aules

Segons un informe actual elaborat pel Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia, 3 de cada 10 alumnes pateix algun tipus de violència a l’escola. La majoria de les víctimes, 6 de cada 10, són dones i, en un 95% dels casos, els escolars que les pateixen arrossegaran conseqüències psicològiques de per vida.

La infància és, en aquest sentit, l’etapa vital en la que més sovint es generen les futures conductes violentes. “Les llavors de la violència es llauren en els primers anys de la vida, es desenvolupen durant la infància i comencen a manifestar-se i donar els seus fruïts en l’adolescència”, explica el doctor en Psiquiatria Luis Rojas Marcos.

Un entorn escolar adequat, presidit pel respecte cap els professors i companys, desenvolupa l’autoestima, el sentit de grup i de justícia a més de la capacitat d’empatia. L’exposició reprodueix els sentiments d’un alumne assetjat amb la finalitat de contribuir a eradicar la violència a les escoles.

Actuem

Actuar és possible, el quart epígraf de la mostra, aposta per que una socialització basada en la igualtat, en la dignitat, i en la justícia.

L’espècie humana, per la seva racionalitat, té la capacitat d’educar en la responsabilitat i el control sobre un mateix en un món en el que la violència és condemnable i en el que la defensa dels valors humans és l’objectiu fonamental. Visualitzar allò invisible i aprofundir en un concepte de respeto, ens haurà permès avançar el pronòstic i suggerir models socials que rebutgin la violència. L’exposició ofereix en aquest quart mòdul una sèrie de pautes d’actuació que contribueixin a eliminar qualsevol manifestació d’intolerància, una finestra a l’esperança amb testimonis de superació del problema.

En el darrer dels apartats, la mostra fa referència a la informació com a element clau per a contribuir a la eradicació del problema. L’Obra Social ”la Caixa” recopila en aquest àmbit les activitats, associacions i iniciatives, tant d’empreses privades com d’institucions públiques, implicades a Barcelona, Catalunya i Espanya en la lluita contra la violència. Aquest espai disposa d’una sèrie d’ordinadors, recursos i altres materials en diversos suports, de gran utilitat per aquelles persones que els puguin requerir.

Tallers escolars i atenció a les víctimes

El programa de Prevenció de la Violència de l’Obra Social ”la Caixa” compta, a més de l’exposició, amb una línia de tallers pedagògics que, durant tot el 2006, s’impartiran en més de 10.000 centres escolars de tota Espanya.

En aquests tallers, alumnes i professors podran analitzar la problemàtica de la violència amb l’objectiu de prevenir l’aparició de conductes de maltractaments entre els més joves des de perspectives multidisciplinars.

En l’apartat d’atenció a les víctimes, l’Obra Social ”la Caixa” firmarà, al llarg de l’any 2006, convenis de col·laboració amb associacions de dones maltractades amb els objectius de facilitar-les recursos de suport psicosocial i contribuir a la reinserció i integració social plena de les afectades i dels seus fills. L’autoestima i l’educació emocional són dos dels eixos al voltant dels quals giren aquests materials psicosocials.

Per últim, ”la Caixa” ha editat una publicació divulgativa en la qual els doctors Luis Rojas Marcos i Inés Alberdi analitzen les causes de les conductes violentes i aporten antídots per a combatre-les.

Un compromís amb les necessitats socials

”La Caixa” dedicarà durant el 2006 un pressupost de 303 milions d’euros a la seva Obra Social, amb l’objectiu de contribuir a satisfer les necessitats de la societat actual. Aquesta inversió suposa un increment prop d’un 21% respecte als 250 milions d’euros pressupostats l’any 2005 i ratifica el compromís de l’entitat financera amb la seva Obra Social, marcat en el Pla Estratègic 2004-2007, impulsat pel president de ”la Caixa”, Ricard Fornesa.

Els joves, els immigrants, els col·lectius desafavorits o les persones amb dificultats per accedir al mercat laboral seran, juntament amb les víctimes de la violència, alguns dels col·lectius beneficiaris de les iniciatives de l’Obra Social durant l’any 2006.

Notícies relacionades