Tornar Tornar

Compartir-ho

Imprimir la notícia

L'Obra Social ”la Caixa” presenta a Palma el nou Programa d'Immigració

, 23 Novembre 2006

 • L’Obra Social ”la Caixa” crea el nou Programa d’Immigració, amb la finalitat de donar resposta als nous reptes de convivència derivats de la multiculturalitat i per tal d’afavorir la inclusió social de les persones immigrades en el conjunt de la ciutadania.
 • En el marc del programa, ”la Caixa” engega una xarxa de mediació intercultural a nivell estatal, que està conformada per 64 persones mediadores que duran a terme la seva tasca en les 17 comunitats autònomes del país, amb l’objectiu de crear ponts entre cultures i potenciar el diàleg i la convivència entre les persones nouvingudes i la població d’acollida.
 • Així mateix, ”la Caixa” crea una línia de publicacions i eines per a facilitar l’accés de les persones immigrades als serveis i als recursos del nostre país:
  • Una guia disponible en sis idiomes anomenada ¿Cómo es este país? Información útil para las personas inmigradas y los nuevos residentes, en la qual s’ofereix la informació pràctica sobre el país, el marc legal, la vida quotidiana, el treball, l’habitatge, la salut, l’educació, l’oci, la cultura i la religió.
  • L’edició del primer directori de les associacions de persones immigrades de tota Espanya, que recull la informació sobre 500 associacions d’immigrants de tot l’Estat.
  • Un total de 26 punts d’atenció informativa, situats a entitats vinculades a la immigració, a través dels quals es tindrà accés gratuït a recursos de la xarxa i al correu electrònic, per tal que les persones nouvingudes es puguin posar en contacte amb els seus familiars i amics.
 • El programa també preveu dur a terme activitats de formació per a persones immigrades, en les quals s’oferiran cursos bàsics sobre com trobar feina o quins tràmits requereixen les diferents instàncies de l’administració pública, entre d’altres.
 • ”la Caixa” està destinant 2,6 milions d’euros durant l’any 2006 i destinarà 3,8 milions l’any 2007 al Programa d’Immigració.

L’Obra Social ”la Caixa” ha presentat avui a Palma el seu Programa d’Immigració, en un acte presidit pel Sr. Josep F. de Conrado, director general de la Fundació ”la Caixa”, l’Hble. Sra. Maria Rosa Puig, consellera de Presidència i Esports del Govern de les Illes Balears, l’Hble. Sra. Encarnación Juana Pastor, consellera d’Immigració i Cooperació del Govern de les Illes Balears i la Sra. Margalida Ferrando, regidora de Serveis Socials de l’Ajuntament de Palma. El nou Programa té com a objectiu facilitar la inclusió social de les persones que acaben d’arribar o que fa poc temps que estan entre nosaltres. La iniciativa inclou la creació d’una xarxa de mediació intercultural, un seguit de recursos informatius per a persones immigrades en temes de la vida pràctica, de treball, legals o d’oci, així com també un conjunt d’activitats dirigides a donar a conèixer la cultura i els costums del país que els acull, afavorir el respecte i la convivència, i potenciar els valors de la diversitat cultural.

En els últims anys, la immigració s’ha convertit en una realitat quotidiana en el nostre país. Actualment, es calcula que –a data de gener de 2006- hi ha 3.884.600 persones estrangeres empadronades a l’estat espanyol, el que representa un 8,7% del total de la població, però es preveu que aquesta xifra augmenti fins a més de 6 milions l’any 2010, el que representaria un 14,3% de la població total. A les Illes Balears, per exemple, es calcula que en començar l’any 2006 hi havia 153.700 persones estrangeres, el que representa el 15,6% de la població total de les Illes, de les quals 81.280 persones són d’origen extracomunitari.

Les persones immigrades, quan arriben al país d’acollida, es troben amb una sèrie de dificultats que els autòctons desconeixen, les quals sovint conformen situacions de desavantatge dels nouvinguts respecte a la resta de la ciutadania. Aquest desavantatge està basat en dos pilars fonamentals: el primer fa referència a aquells factors que no depenen de la voluntat de la persona, com pot ser l’origen, el color de la pell, la nacionalitat, la llengua o la cultura; el segon pilar, en canvi, refereix a la falta d’informació que moltes d’aquestes persones pateixen quan arriben a un país que no és el seu, amb costums, legislació i sistemes sociopolítics que desconeixen.

És per aquest motiu que l’Obra Social ”la Caixa” basa part del seu nou Programa d’Immigració en facilitar l’accés a la informació i als serveis a les persones nouvingudes com a mesura clau a l’hora de plantejar la seva inclusió social, ja que la inexistència de vincles entre la persona immigrada i la societat d’acollida és l’origen del risc d’exclusió social. L’objectiu, doncs, és eliminar els factors que generen les dificultats d’accés als mecanismes d’inserció comunitària, establint vincles i recursos d’inclusió social que afavoreixin l’autonomia de la persona.

Xarxa de Mediació Intercultural

L’eix fonamental del nou Programa d’Immigració és la creació d’una xarxa de mediació intercultural a nivell estatal, que estarà conformada en aquest primer any per 64 professionals de la mediació que treballaran en les 17 Comunitats Autònomes del país. Les persones mediadores desenvoluparan la seva tasca en els àmbits que requereixen la intervenció directa d’un professional que estableixi un pont entre la realitat de la persona nouvinguda i la de la població autòctona, és a dir, en l’àmbit sanitari, laboral, comunitari, educatiu i cultural. L’objectiu de la xarxa és afavorir la convivència i la cohesió social entre tota la ciutadania.

Informació i Difusió

El segon eix d’actuació del nou Programa d’Immigració es fonamenta en la necessitat de posar a l’abast de les persones immigrades que estan entre nosaltres els recursos bàsics d’informació per a que coneguin els canals i mecanismes per a fer ús dels serveis de la nostra societat, i puguin assolir la plena autonomia.

Amb tal finalitat, ”la Caixa” ha publicat una guia d’acollida anomenada ¿Cómo es este país? Información útil para las personas inmigradas y los nuevos residentes, en la qual es dóna la informació pràctica sobre el nostre país, el marc legal, la vida quotidiana, el treball, etc. Per tal que la guia sigui una eina útil a la qual tothom hi pugui accedir, està publicada en sis idiomes: castellà, francès, àrab, xinès, rus i romanès.
Per altra banda, l’Obra Social ”la Caixa” ha publicat un directori de les associacions de persones immigrades de tota Espanya. La novetat d’aquesta publicació és que per primera vegada recull la informació sobre 500 associacions de persones immigrades de tot l’Estat. Aquest és un instrument útil per als propis nouvinguts, les seves associacions, les administracions i altres agents del tercer sector, ajudant a identificar les entitats, visibilitzant les seves activitats i normalitzant el teixit associatiu. Aquesta publicació serà distribuïda en tot l’Estat espanyol a través de les oficines de ”la Caixa”, les entitats i associacions del directori, i a tota la xarxa de mediació intercultural.

El tercer recurs que l’Obra Social ”la Caixa” posa a disposició de les persones immigrades és un total de 26 punts d’atenció informativa situats per tot el territori espanyol, que s’ubicaran en associacions de tota Espanya. Els usuaris podran obtenir informació de temes relacionats amb la immigració, així com posar-se en contacte amb els seus familiars a través del correu electrònic, de forma gratuïta.

Així doncs, amb la posada en marxa d’aquests tres recursos per a les persones immigrades, l’Obra Social ”la Caixa” aposta per construir ponts entre els nouvinguts i la societat d’acollida que els permetin abandonar possibles situacions de risc d’exclusió social.

Activitats de formació i sensibilització

Finalment, l’Obra Social ”la Caixa” ha previst dur a terme activitats de formació i sensibilització per a afavorir el coneixement de la nostra societat a les persones nouvingudes. S’organitzaran cursos bàsics sobre com trobar feina o quins tràmits requereixen les diferents instàncies de l’administració pública, entre d’altres.

En l’actual procés de creació d’una societat multicultural, l’Obra Social ”la Caixa” opta per la defensa dels valors de la diversitat, la convivència, i la cohesió social, creant aquest nou Programa d’Immigració. Per a tal efecte, ”la Caixa” està destinant 2,6 milions d’euros durant aquest any 2006 i destinarà 3,8 milions l’any 2007 al Programa d’Immigració.

Notícies relacionades