Tornar Tornar

Compartir-ho

Imprimir la notícia

”la Caixa” destina 2.000 milions d'euros a la seva Obra Social en els pròxims quatre anys

Barcelona, 9 Març 2007

 • El Pla Estratègic de ”la Caixa” per a l’Obra Social en els anys 2007-2010 té en compte un increment substancial de la dotació, que s’elevarà fins als 2.000 milions d’euros entre enguany i els tres anys vinents, i incorpora nous programes que responen a les necessitats de la societat actual.
 • Fruit del compromís de ”la Caixa” amb les persones, el pressupost de l’Obra Social, que l’any 2006 va ser de 303 milions d’euros, s’incrementa l’any 2007 fins als 400 milions –és la primera fundació privada espanyola, tercera d’Europa i setena a escala mundial–, una xifra que suposa el 25% del benefici financer recurrent. L’objectiu de l’entitat és elevar els recursos adreçats a Obra Social fins als 625 milions d’euros, l’any 2010.
 • La incentivació de l’autoocupació a través de la creació d’un banc de microcrèdits –en els quals ”la Caixa” ha invertit, fins a hores d’ara, 30 milions d’euros–; la prevenció de la drogoaddicció; la conciliació de la vida laboral i familiar; la divulgació de la música i l’art escènic per a tot tipus de públic i el medi ambient són algunes de les grans prioritats de l’Obra Social ”la Caixa” per a l’any 2007.
 • La superació de la pobresa infantil, objectiu al qual l’entitat destinarà 300 milions d’euros en els quatre anys vinents, centra una de les línies d’actuació més importants de l’Obra Social.
 • CaixaForum Madrid, futur centre Social i Cultural de ”la Caixa” al passeig del Prado, obrirà les portes a final del 2007.
 • Durant l’any 2006, 18.644.718 persones van participar en les 31.194 iniciatives que va promoure l’Obra Social ”la Caixa” en 1.683 localitats espanyoles.

Ricard Fornesa, president de ”la Caixa” i de la Fundació ”la Caixa”; Isidre Fainé, director general de ”la Caixa”, i Josep F. de Conrado, director general de la Fundació ”la Caixa” han presentat avui, a Barcelona, les línies mestres del Pla Estratègic 2007-2010 per a l’Obra Social ”la Caixa”, la primera fundació privada d’Espanya, la tercera d’Europa i la setena a escala mundial per volum de pressupost.

Aquest pla consolida i incrementa el compromís de l’entitat financera amb les necessitats de la societat actual, i té en compte un increment decidit del pressupost que ”la Caixa” destina a acció social. L’any 2007, aquest pressupost s’elevarà fins als 400 milions d’euros. Aquesta inversió dóna continuïtat al Pla Estratègic 2004-2006 de l’Obra Social ”la Caixa”, impulsat pel president de ”la Caixa”, Ricard Fornesa, i pel director general, Isidre Fainé, i suposa un creixement del 56% respecte de la dotació del 2005 (255 milions d’euros), i d’un 32% respecte de la del 2006 (303 milions d’euros).

En el nou Pla, a més, l’entitat es compromet a incrementar, progressivament, el pressupost de l’Obra Social fins a arribar a una inversió de 2.000 milions d’euros en els quatre anys vinents, amb una dotació anual no inferior als 625 milions d’euros, l’any 2010.

Conceptualment, el Pla Estratègic de ”la Caixa” per a l’Obra Social 2007-2010 posa l’èmfasi en les noves necessitats socials , mantenint l’atenció per les activitats de divulgació cultural però generant nous programes que tenen com a objectiu incidir en problemàtiques socials i mediambientals que preocupen i afecten una gran part dels ciutadans. D’aquesta manera, l’any 2007, l’Obra Social ”la Caixa” tornarà a prioritzar els programes socioassistencials, als quals destinarà un 64% del pressupost final, és a dir, 256 milions d’euros.

D’altra banda, l’adequació de les actuacions de l’Obra Social ”la Caixa” a les problemàtiques específiques de cada territori, en sintonia amb els governs de totes les comunitats autònomes d’Espanya, i l’expansió internacional de l’Obra Social en aquells països en els quals ”la Caixa” estengui l’activitat financera són altres objectius estratègics que es tenen en compte.

El Pla postula l’ampliació del nombre de beneficiaris de l’Obra Social ”la Caixa” –que l’any 2006, van ser més de 18.664.718– fins als 25 milions de ciutadans, l’any 2010.

 

2007, l’any de la consolidació del gir social

L’any 2004, coincidint amb el centenari de l’entitat, Ricard Fornesa va impulsar, en arribar a la presidència de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, el retorn de l’entitat als principis fundacionals. El Pla Estratègic de ”la Caixa” 2004-2006 per a l’Obra Social, comprometia el futur immediat de l’entitat amb un balanç triple: econòmic, social i sostenible.

El nou Pla aprovat per al trienni 2007-2010 accentua aquest compromís. En aquest sentit, la consolidació del gir social de l’entitat es plasmarà, l’any 2007, amb l’obertura de noves línies d’actuació en àmbits com la lluita contra la pobresa infantil, la concessió de microcrèdits a través d’un banc propi, la conciliació de la vida laboral i familiar, la prevenció de la drogoaddicció, la protecció del medi ambient o l’acostament del teatre i de la música a les escoles, com a instrument de formació i vehicle d’expressió entre els joves.

Aquests programes s’uniran a les iniciatives socials posades en marxa l’any 2006 per ”la Caixa”, com a resposta als problemes principals manifestats pels ciutadans a les enquestes del Centre d’Investigacions Sociològiques: foment de l’ocupació entre col·lectius desafavorits; prevenció de la dependència de la gent gran; immigració; foment de valors en els joves; atenció i millora dels parcs naturals d’Espanya amb l’ajut de col·lectius desafavorits; prevenció de la violència, o habitatge de lloguer assequible.

El compromís amb la divulgació de la cultura, el manteniment de l’aposta de l’Obra Social per les iniciatives educatives i d’investigació, i l’increment de la línia de treball adreçada a la conservació del medi ambient també són punts de referència en el nou Pla.

Paral·lelament al creixement pressupostari i a la creació de nous programes, el nombre de beneficiaris de l’Obra Social ”la Caixa” també s’ha multiplicat en els últims anys. L’any 2006, més de 18.600.000 persones, gairebé un de cada tres espanyols, es va beneficiar de les 31.900 iniciatives impulsades per l’Obra Social ”la Caixa” en 1.683 poblacions de tot Espanya.

 

Balanç dels programes de l’Obra Social ”la Caixa”, iniciats l’any 2006

 • ”la Caixa” potencia l’autonomia de les persones dependents: amb l’objectiu d’ afavorir l’autonomia de les persones que pateixen algun tipus de dependència lleu o transitòria i d’alleujar els familiars l’Obra Social ”la Caixa” va posar en marxa, l’any 2006, un programa nou d’atenció a persones dependents. La iniciativa posada endegada el mes d’octubre de l’any passat amb abast nacional, ja ha impulsat la realització de 148 tallers d’estimulació (sensorials, de psicomotricitat, cognitius o relacionals), i disposa d’un servei de transport adaptat format per 52 microbusos, habilitats per traslladar la gent gran als centres de tot Espanya . Més de 1.700 persones ja s’han beneficiat del programa, que va comptar amb un pressupost de 4 milions d’euros, i que enguany creixerà fins als 14 milions d’euros.
 • 794 noves beques per a la formació
  • L’Obra Social ”la Caixa” va iniciar, l’any 2006, una nova línia d’actuació adreçada a facilitar formació professional a reclusos que es troben en l’últim grau de la condemna, amb l’objectiu d’ afavorir-ne la reinserció social i laboral . L’any 2006, l’Obra Social va concedir 522 beques de formació professional per a reclusos en continguts com la informàtica, la construcció, l’ofici de paleta o la jardineria. Més del 70% dels interns beneficiaris del programa han aconseguit culminar amb èxit els cursos de formació i han aconseguit una feina. El pressupost adreçat a aquest tipus d’ajudes es multiplicarà per quatre aquest 2007, i passarà d’1 a 4 milions d’euros.
  • Al marge de les beques de formació per a interns dels centres penitenciaris, ”la Caixa” va concedir, l’any 2006, un total de 272 beques per ampliar estudis de postgrau en universitats estrangeres o espanyoles.
 • ”la Caixa” crea una xarxa de 64 mediadors socials per a la integració dels immigrants . El 2006, l’Obra Social ”la Caixa” va prestar una atenció especial a les persones immigrants. Amb la finalitat d’afavorir els processos d’integració i de participació en el conjunt de la ciutadania; de promoure la cohesió social; de contribuir a la lluita contra la discriminació i la desigualtat de tracte, i de facilitar la convivència, l’entitat va destinar, l’any passat, 4 milions d’euros per crear una xarxa formada per 64 mediadors interculturals, present en totes les províncies d’Espanya. Un total de 66.372 nous residents ja s’han beneficiat de les seves actuacions en l’àmbit de la mediació com a fórmula de prevenció de conflictes.
 • 241 projectes solidaris impulsats per joves. Els joves sempre han estat un col·lectiu amb atenció prioritària per a l’Obra Social. Entre les iniciatives que en aquest sentit ha impulsat figuren les de facilitar-los l’accés a l’habitatge, la inserció laboral o l’impuls de la formació professional i universitària amb la concessió de beques d’estudi. L’any 2006, l’entitat va posar en marxa el nou Programa de Joventut al qual va dedicar un pressupost de 12 milions d’euros amb l’objectiu principal de potenciar la participació activa dels joves en projectes solidaris . A aquest programa s’han presentat 241 projectes impulsats per 2.384 joves. A més, l’Obra Social ”la Caixa” ha distribuït 200.000 exemplars de la publicació Joves amb valors i ha portat a quatre ciutats espanyoles una exposició de sensibilització adreçada a fomentar el diàleg intergeneracional entre els ciutadans. Aquesta mostra continua, el 2007, recorrent Espanya.
 • 200 insertors laborals i la xarxa d’oficines de ”la Caixa” han facilitat la feina a 2.572 persones amb dificultats . La inserció laboral de col·lectius fràgils i en situació o risc d’exclusió és l’objectiu bàsic del Programa de Foment de l’Ocupació al qual l’Obra Social ”la Caixa” va dedicar 9 milions d’euros l’any 2006. A través d’ell, 2.572 persones , fonamentalment joves amb dificultats per accedir al primer lloc de treball, dones sense experiència laboral i discapacitats, han aconseguit un lloc de treball. Amb aquest motiu, l’Obra Social ”la Caixa” ha creat una xarxa de 200 insertors laborals que treballen amb entitats de col·lectius fràgils que fan d’intermediaris entre ells, la xarxa d’oficines de ”la Caixa” i l’empresa ordinària.
 • ”la Caixa” impulsa un programa de conservació i millora dels parcs naturals de tot Espanya, i l’any 2006 ha creat llocs de treball en espais naturals per a 1.140 persones excloses. L’Obra Social ”la Caixa” treballa, des de l’any passat, en la millora de l’entorn natural promovent, alhora, la integració de les persones en situació de risc . Per això, en el Programa de Medi Ambient desenvolupa una iniciativa centrada en la conservació de parcs i espais naturals de tot Espanya, que es desenvolupa en conveni amb les conselleries de Medi Ambient de les comunitats autònomes. Entre els 260 projectes concrets que l’Obra Social ”la Caixa” ha promogut en cada un dels parcs destaquen la millora dels hàbitats forestals, la prevenció d’incendis, la cura dels espais fluvials, la restauració de les àrees més degradades i l’optimització de la xarxa d’infraestructures i de la senyalització. Aquesta iniciativa dóna prioritat, en la realització de diferents feines, a la contractació de col·lectius de persones desafavorides socialment: exdrogoaddictes, expresidiaris, discapacitats… En total, 1.140 persones en risc d’exclusió han estat insertades a través de la realització d’aquestes iniciatives mediambientals.
 • Nou impuls al Programa de Microcrèdits de ”la Caixa”. El programa de microcrèdits de ”la Caixa” forma part del conjunt d’iniciatives que l’entitat reforçarà l’any 2007. Entre les noves propostes hi ha la creació de MicroBank ”la Caixa” , una entitat centrada, exclusivament, en la concessió de microcrèdits socials i financers que atendrà, amb una base real, les persones més necessitades, en funció del gènere, de l’edat o de possibles discapacitats. Fins a hores d’ara, a través del Programa de Microcrèdits , adreçat a finançar projectes econòmics sostenibles promoguts per persones amb dificultat d’accés al sistema financer, ”la Caixa” ja ha finançat més de 2.130 projectes d’autoocupació, i és, amb més de 30 milions d’euros invertits , l’entitat privada espanyola que dedica més recursos a la concessió de microcrèdits. Cada préstec genera, a més, 2,5 llocs de treball.
 • 8.000 milles de navegació en favor de la biodiversitat marina, a través del Programa ”la Caixa” a favor del mar . La biodiversitat és el valor principal de la naturalesa. Conscient de la seva importància, l’Obra Social ”la Caixa” va presentar, l’any 2006, ”la Caixa” a favor del mar: la ruta del Vell Marí, un veler científic que recorre el litoral peninsular espanyol i les illes. L’objectiu d’aquesta iniciativa és contribuir a la conservació dels ecosistemes marins del litoral espanyol a través de tres línies bàsiques d’actuació: el rescat i la recuperació d’espècies marines en perill d’extinció, la investigació i l’educació mediambiental. ”la Caixa” a favor del mar va recórrer, l’any 2006, més de 8.000 milles nàutiques , va recalar en ports de 12 localitats costaneres espanyoles, va rescatar 56 tortugues i altres cetacis, i va impulsar, entre altres iniciatives, un estudi de l’hàbitat i de les condicions de vida de la foca mediterrània, i una altra sobre l’estat de la vegetació en els fons marins del litoral mediterrani espanyol. L’any 2007, l’Obra Social posarà en marxa la segona part d’aquest programa amb la varada d’un segon vaixell, l’ Íber, que duplicarà el nombre de milles recorregudes, i ampliarà el programa educatiu.
 • Art al carrer . Les exposicions culturals promogudes per l’Obra Social ”la Caixa” tenen una vocació social important i posen a l’abast del públic de totes les edats i nivells de formació les grans obres de passat i les noves tendències contemporànies. El nou programa de l’Obra Social Art al carrer, posat en marxa l’any 2006, va suposar fer un pas més en l’objectiu d’enderrocar la barrera que separa la ciutadania de la cultura , convertint les diferents manifestacions artístiques en eines de creixement personal i d’integració social. Art al carrer ha portat, amb un èxit notable de públic, els bronzes gegants de l’artista polonès Igor Mitoraj i les escultures del creador espanyol Manolo Valdés a sis ciutats espanyoles (Granada, València, Palma, Sevilla, Vigo i Valladolid). Més de 3.800.000 ciutadans han gaudit d’aquesta iniciativa.
 • Diversons: Música per a la integració . Amb l’objectiu de fomentar la integració i la convivència entre cultures, l’Obra Social ”la Caixa” va crear, l’any passat, Diversons , una proposta integradora enfocada a fomentar, a través de la música, l’enriquiment entre les diferents cultures presents al nostre país . En el marc d’aquesta iniciativa, l’Obra Social ”la Caixa” va organitzar, l’any 2006, 131 concerts a càrrec de grups musicals que, procedents de qualsevol població de la geografia espanyola, van interpretar, a tot Espanya, música d’arrels o d’inspiració tradicional dels seus països o cultures d’origen respectius.

Juntament amb aquests nous projectes, l’Obra Social ”la Caixa” va continuar impulsant, de manera decidida, els seus programes l’any 2006:

– La prevenció de la violència , dins d’un programa que l’any 2006 ha viatjat per 27 ciutats espanyoles amb tres eixos bàsics: la prevenció, la sensibilització ciutadana i la intervenció en favor de les víctimes i dels seus fills. Més de 178.000 persones de tot Espanya han recorregut la mostra inclosa en el projecte i, a més, s’han distribuït 322.000 publicacions gratuïtes pensades per eradicar el maltractament.

– L’accés a l’habitatge en règim de lloguer de joves menors de 35 anys i de persones més grans de 65 anys a un preu sensiblement inferior al de mercat. Actualment, ja s’han lliurat 841 els habitatges als seus beneficiaris en el marc d’aquest programa, i 719 més es troben, actualment, en procés de construcció. La dotació d’aquest programa, l’any 2006, va ser de 30 milions d’euros, la mateixa quantitat que es manté com a inversió per a l’any 2007.

El foment del voluntariat, tant entre els 25.000 empleats de ”la Caixa” –l’entitat té, actualment, més de 1.400 voluntaris entre els seus treballadors– com a través d’un programa d’ajudes per reforçar les entitats que treballen amb voluntaris. L’any 2006, l’Obra Social va finançar 211 iniciatives adreçades a la promoció del voluntariat.

– La recuperació de la infància hospitalitzada mitjançant la xarxa de Ciber@Caixa hospitalàries, els equipaments ludicoeducatius situats en els hospitals, concebuts per minimitzar l’impacte emocional i escolar que per als menors ingressats i els seus familiars genera l’estada en un centre sanitari. En aquest moment, ja són 44 las Ciber@Caixa inaugurades en els principals hospitals de tot Espanya.

– L’envelliment actiu i saludable de la gent gran , des dels 568 centres de gent gran en els quals l’Obra Social desenvolupa un programa en favor de l’envelliment actiu i saludable.

– El suport, l’any 2006, a 13 projectes per eradicar la pobresa i l’analfabetisme en els països en vies de desenvolupament , del Programa de Cooperació Internacional . La dotació a aquest programa va ser, l’exercici passat, de 7 milions d’euros, i l’any 2007 s’incrementarà fins als 9 milions.

La integració dels discapacitats en la societat , la inserció de les persones excloses , la cooperació internacional i la investigació biomèdica a partir de les convocatòries d’ajudes d’iniciatives socials.

– La divulgació de la cultura, la música i el coneixement a través dels centres socials i culturals propis, d’una programació àmplia d’exposicions i de concerts, i d’una línia d’activitats adreçades, específicament, a les escoles i als museus de la ciència CosmoCaixa de Madrid i Barcelona han estat una part important de la programació de l’Obra Social.

Tots els programes que es descriuen aquí constituiran línies d’actuació de l’Obra Social ”la Caixa” l’any 2007 i en veuran incrementats els recursos.

Aquesta programació s’ampliarà amb la posada en marxa de nous programes, com els adreçats a la superació de la pobresa infantil, la creació d’un nou banc de microcrèdits, la prevenció de la drogoaddicció, la conciliació de la vida laboral i familiar, l’impuls de les arts escèniques, la inauguració de CaixaForum Madrid i el nou projecte mediambiental ”la Caixa” a favor del mar II.

Notícies relacionades