Tornar Tornar

Compartir-ho

Imprimir la notícia

L'Obra Social ”la Caixa” presenta el seu programa de Prevenció del Consum de Drogues

La Corunya, 13 Març 2008

El director executiu de l’Obra Social ”la Caixa” i director general de la Fundació ”la Caixa”, Jaime Lanaspa; l’alcalde d’A Coruña, Javier Losada; el director de l’Àrea d’Integració Social de la Fundació ”la Caixa”, Alberto López; i Jesús Ángel de la Pedraja, delegat general de ”la Caixa” a Galícia, han presentat aquest matí a A Coruña el nou programa de l’Obra Social ”la Caixa” sobre Prevenció del Consum de Drogues.

Atenta a la realitat que envolta molts joves i les seves famílies pel que fa al consum de drogues, l’Obra Social ”la Caixa” ha decidit impulsar aquest nou programa integral adreçat a prevenir, informar i sensibilitzar sobre les drogues en cinc àmbits fonamentals: els joves, les famílies, els educadors, els professionals dels centres de salut i la ciutadania en general.

L’objectiu del programa és incidir positivament en la reducció del consum de drogues entre els joves. Segons l’Enquesta Estatal sobre Ús de Drogues en Estudiants d’Ensenyaments Secundaris (ESTUDES) 2006-2007, aproximadament tres de cada quatre adolescents de 14 a 18 anys han tastat l’alcohol i més de la meitat en beu habitualment; un 15% fuma tabac cada dia (i aquesta droga és la segona més estesa entre aquest sector de la població); un de cada tres joves ha fumat cànnabis; i un 5% ha consumit cocaïna més d’una vegada.

Aquesta nova forma de relació amb les drogues rep el nom de “consum recreatiu”: és un consum de drogues, tant legals com il·legals, que normalment es presenta associat al temps de lleure, sobretot al nocturn durant el cap de setmana. El 71% dels nois i el 69% de les noies de 15 a 19 anys destinen el seu temps de lleure a les sortides nocturnes cada cap de setmana.

L’adolescència és l’etapa en què es produeixen els primers contactes amb les drogues. La mitjana d’edat en què es comença a experimentar amb el tabac, l’alcohol i, minoritàriament, les substàncies volàtils (cola, dissolvents, nitrits volàtils, etc.) és de 13 anys. Entre els 14 i els 15 anys els joves se solen iniciar en el consum d’hipnosedants i cànnabis i, entre els 15 i els 16, en el de cocaïna, amfetamines, al·lucinògens i èxtasi.

L’Obra Social ”la Caixa”, conscient que la millor manera de prevenir els riscos i les conseqüències que comporta el consum de drogues és informar sobre els efectes dels estupefaents i oferir formació, tant als joves com a les persones que hi estan en contacte, ofereix les actuacions següents, dins del seu nou programa:

– Campanya de sensibilització adreçada a les famílies.

– Material educatiu per treballar la prevenció a l’aula.

– Campanya d’actualització per als professionals en els centres de salut.

– Exposició itinerant Parlem de drogues.

Una eina al servei de les famílies

Amb el programa de Prevenció del Consum de Drogues que s’ha presentat aquest matí es vol fomentar el paper actiu de les famílies i, amb aquesta finalitat, se’ls ofereixen diversos elements que permeten abordar el tema de les drogues amb els fills adolescents, a casa.

La guia per als pares Parlem de drogues. Una realitat que cal tractar en família analitza els diferents punts de vista entre pares i fills, i ofereix consells i estratègies per aconseguir una bona comunicació, partint de la perspectiva que prevenir és ajudar a decidir.

Durant aquest any, l’Obra Social ”la Caixa” distribuirà 1.250.000 exemplars de la publicació i arribarà al 40% de les famílies d’Espanya amb fills d’edats compreses entre els 11 i els 18 anys.

La guia inclou recomanacions pràctiques per iniciar una conversa al voltant de les drogues, i dels riscos i les conseqüències que comporten. També aconsella com actuar davant d’una situació de possible consum. Sobretot, però, estimula els pares a proporcionar coneixements, habilitats personals, testimonis i valors perquè els fills, per si mateixos, aprenguin a adoptar una actitud responsable.

En el marc del programa i amb la col·laboració de la Direcció General de les Famílies i la Infància, s’ha posat en marxa un telèfon gratuït d’atenció a les famílies (900 22 22 29). L’objectiu és d’orientar les famílies i proporcionar-los unes pautes d’actuació en la relació amb els fills per prevenir les conductes de risc relacionades amb el consum de drogues i, si cal, informar de recursos especialitzats adequats a la demanda de cada família.

El servei, operatiu de dilluns a divendres de 9.00 a 21.00 hores, compta amb un equip de professionals especialitzats que desenvolupa la seva tasca d’una manera personalitzada i confidencial.

La prevenció: una realitat que cal tractar a l’escola – kit educatiu

No hi ha dubte que els mestres i professors influeixen molt en la presa de decisions i en l’educació dels joves i els adolescents. Per això, l’Obra Social ”la Caixa” presenta un recurs educatiu que permet abordar la prevenció del consum de drogues en l’àmbit escolar.

Durant la primera fase del programa, el kit educatiu es distribuirà en més de 8.000 centres educatius i arribarà a 440.000 alumnes espanyols d’edats compreses entre els 11 i els 18 anys.

Què són les drogues, quin impacte social tenen, quins efectes provoquen en el cervell i el repte de la prevenció són algunes de les propostes de continguts que formen aquest kit que l’Obra Social ”la Caixa” posa a disposició de les escoles. Aquest material inclou dos DVD amb recursos de recolzament, audiovisuals i interactius per ampliar i il·lustrar cadascun dels temes.

A partir d’aquests materials, el professorat podrà planificar i adequar les activitats que es proposen a les diferents característiques i necessitats de cada grup escolar.

Material de formació i actualització per als professionals dels centres de salut

Els metges de família, els pediatres i el personal d’infermeria tenen un paper important en la prevenció del consum de drogues i en el recolzament a les famílies. L’Obra Social ”la Caixa”, en col·laboració amb semFYC (Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria), ha preparat una guia que recull algunes preguntes freqüents relacionades amb el consum de drogues i algunes respostes possibles, a més de recomanacions pràctiques.

Aquesta publicació es distribuirà en 2.833 centres de salut de les 17 comunitats autònomes per tal que més de 57.000 professionals de la salut puguin disposar-ne. La seva finalitat és de proporcionar informació actualitzada i útil per a aquests professionals en l’àmbit de la relació amb els pares i les mares dels joves i amb els mateixos adolescents.

A més a més, el programa ofereix una línia d’autoformació adreçada als professionals dels centres de salut, amb materials per organitzar sessions de formació dels equips sanitaris. Aquests materials incorporen directrius sobre com orientar les famílies, a més d’informació actualitzada sobre les drogues, els hàbits de consum i els efectes que tenen sobre la salut.

Parlem de drogues, prevenir i reflexionar

L’exposició interactiva Parlem de drogues, emmarcada dins del nou programa de l’Obra Social ”la Caixa”, convida a reflexionar al voltant d’un seguit de conceptes bàsics sobre les drogues d’una manera comprensible. A més a més, la mostra alerta dels riscos que comporta el seu ús i proporciona informació actualitzada i elements de judici per prendre decisions en favor de la salut i de la vida.

L’Obra Social ”la Caixa” contribueix amb aquesta exposició al coneixement sobre els diferents tipus de drogues que hi ha, tot aprofundint en les repercussions que el consum pot tenir en la salut i en la vida quotidiana. Es tracta, en definitiva, d’un espai que convida a la reflexió per poder decidir amb responsabilitat.

L’exposició consta d’un àmbit introductori i de vuit espais modulars a través dels quals, successivament, s’identifica i es defineix el problema, es presenta una anàlisi i un diagnòstic de la situació i es proposen vies que fomenten la prevenció.

Les nou àrees en què es divideix aquesta mostra interactiva són les següents:

– Què són les drogues?

– Impacte social

– Les drogues com a fenomen global

– Les drogues i el cervell

– Els efectes de les drogues

– Els riscos per a la salut

– Les drogues, ara i aquí

– El repte de la prevenció

– Ara decideixes tu!

Al llarg d’aquest any, l’exposició recorrerà 12 ciutats espanyoles.

Paral·lelament a l’exposició, l’Obra Social ”la Caixa” organitzarà activitats complementàries per a joves, pares i professionals en els diferents punts de destinació en què s’instal·li l’envelat.

Per als centres educatius s’organitzaran visites guiades per l’exposició Parlem de drogues, amb l’objectiu d’aprofundir en els continguts i treballar en grup alguns dels temes principals: les drogues, la seva importància social, els efectes que tenen en la salut, i la importància de la prevenció. A més a més, els més joves podran participar en tallers d’expressió artística i malabars, acrobàcies o creació d’audiovisuals, entre altres activitats.

Un compromís amb les necessitats socials

”la Caixa” dedica a la seva Obra Social un pressupost de 500 milions d’euros durant l’any 2008, amb l’objectiu de contribuir a satisfer les necessitats de la societat actual. Aquesta inversió representa un increment de prop del 25% respecte dels 400 milions d’euros pressupostats el 2007 i ratifica el compromís de l’entitat financera amb la seva Obra Social.

El foment de la vacunació infantil en els països amb rendes baixes, un programa de beques en investigació biomèdica, la lluita contra la pobresa infantil a Espanya i la concessió de microcrèdits socials o financers per mitjà de MicroBank són, juntament amb el nou Programa de Prevenció del Consum de Drogues, algunes de les iniciatives de l’Obra Social per a l’any 2008.

Notícies relacionades