Tornar Tornar

Compartir-ho

Imprimir la notícia

L'Obra Social ”la Caixa” lliura els premis Incorpora a les empreses espanyoles més destacades en l'àmbit de la integració labora

Madrid, 29 Maig 2008

La secretària general de Treball del Ministeri de Treball i Immigració, Maravillas Rojo; el director general de la Fundació ”la Caixa”, Jaume Lanaspa; i el director executiu territorial de ”la Caixa” a Madrid, Juan Carlos Gallego, han presidit aquest matí el lliurament de la I Edició dels Premis Incorpora. Aquests guardons, creats per l’Obra Social ”la Caixa”, reconeixen les millors pràctiques de responsabilitat social corporativa posades en marxa en el marc del programa Incorpora de l’entitat, que promou la integració laboral de les persones en risc d’exclusió social com a pas previ a la integració social.

Amb els Premis Incorpora, l’Obra Social ”la Caixa” reconeix la tasca de les més de 3.700 empreses que estan participant en l’actualitat en el programa de l’entitat, empreses que integren d’una manera voluntària les preocupacions socials en la seva estratègia empresarial i que col·laboren en la creació d’una societat més justa, solidària i sostenible.

Per a la primera edició dels premis s’han presentat 177 candidatures en les quatre modalitats establertes:

– Petita Empresa (menys de 50 empleats)

– Mitjana Empresa (entre 50 i 250 empleats)

– Gran Empresa (més de 250 empleats)

– Treball en Xarxa (més de 250 treballadors; incorporacions en més d’una delegació de la mateixa empresa)

El jurat de la I Edició dels Premis Incorpora de l’Obra Social ”la Caixa”, presidit per Rosalía Mera -presidenta de la Fundació Paideia- i format per persones rellevants del món empresarial i experts en integració laboral externs a l’entitat, ha valorat en la seva deliberació la qualitat de l’ocupació generada, el nombre de llocs de treball creats i el perfil dels treballadors integrats. Les empreses que, finalment, han resultat guanyadores a cada categoria són:

1. TILSECO SERVICIOS ELÉCTRICOS Y COMUNICACIONES

(modalitat Petita Empresa)

Tilseco, petita empresa de Madrid dedicada als serveis elèctrics, va entrar en contacte amb el programa Incorpora de l’Obra Social ”la Caixa” i va donar feina a joves en risc d’exclusió social perquè completin la seva formació en entorns laborals reals. Els joves s’integren en grups de 3 o 4 persones de l’empresa, en funció de la seva experiència i coneixements. En acabar aquesta contractació en pràctiques, els joves completen la seva formació de la mà de les entitats socials.

2. HOTEL PALMERAS

(modalitat Mediana Empresa)

L’Hotel Palmeras, situat a Tenerife, va contractar l’any 2007 17 persones amb discapacitat en el marc del programa Incorpora, després que aquests tècnics en inserció laboral impartissin la formació prèvia necessària per al seu lloc de treball. Es tracta de persones amb discapacitat intel·lectual en llocs d’ajudant de cambrer, mosso de neteja i llenceria, persones amb discapacitat sensorial en llocs de llencer i cambrer de pisos, persones amb malaltia mental en llocs d’ajudant de cambrer, cambrer de pisos, porter de personal i ajudant de servei tècnic i persones amb discapacitat física en llocs d’ajudant de cambrer, cambrer de pisos i llencer.

L’hotel va utilitzar una metodologia d’ocupació amb suport per a alguns dels treballadors amb discapacitat intel·lectual i sensorial. Això significa que l’empresa i l’entitat social col·laboradora (Sinpromi) fan un seguiment individualitzat de cada treballador per detectar-ne les possibles necessitats.

A més d’haver creat 17 llocs de treball durant l’any passat, l’empresa té 17 treballadors més amb discapacitat en plantilla, per la qual cosa la seva quota de reserva legal per a treballadors amb discapacitat arriba al 8%.

3. CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO GALICIA

(modalitat Gran Empresa)

Campsa Estaciones de Servicio Galicia va contractar i va formar 10 persones amb discapacitat en el marc del programa Incorpora, principalment com a expenedors i venedors, en les seves estacions de servei. Totes les incorporacions van incloure un procés d’adaptació de la persona al lloc de treball, en funció de les seves característiques i necessitats.

Els contractes es van fer per un període inicial de 6 mesos i van passar a ser indefinits si el treballador s’adequava al lloc. L’empresa té 203 empleats amb discapacitat en plantilla, per la qual cosa la quota de reserva legal per a persones amb discapacitat és del 3,38%.

4. MAPFRE Quavitae

(modalitat Treball en Xarxa)

MAPFRE Quavitae està especialitzada en la cura i l’atenció integral de la gent gran abastant serveis com ara residències, centres de dia, teleassistència, serveis d’ajuda a domicili, transport adaptat… L’any passat, i gràcies a la seva vinculació amb el programa Incorpora, va contractar persones en risc d’exclusió en llocs d’auxiliar d’ajuda a domicili, oficial de teleassistència i treballador social de la seva xarxa d’oficines distribuïdes per tot el territori nacional.

Durant el 2007 va donar feina a 10 persones amb contracte indefinit. Les noves incorporacions van ser tutelades per tècnics de l’empresa per donar suport a la seva formació i integració. MAPFRE Quavitae té previst incorporar 20 auxiliars a través del programa Incorpora durant el 2008.

A més, el jurat va decidir destacar 14 iniciatives en pro de la integració laboral de persones en risc d’exclusió social de la resta de comunitats autònomes, atorgant-los una menció especial:

País Basc: Aluminox (Zaldivia, Guipúscoa)

Múrcia: Ayuda a Domicilio de Murcia (Múrcia)

Castella-la Manxa: Asergrup (Talavera de la Reina, Toledo)

Extremadura: Automoción Amoches (Llerena, Badajoz)

Aragó: Aventuras On Road (Alcanyís, Terol)

Astúries: Gestión de Servicios del Nalón (Oviedo)

Comunitat Valenciana: Grupo Aza (Picanya, Valencia)

Illes Balears: Iberostar Hotels & Resorts (Palma)

Castella i Lleó: Pintura y Decoración Jm, (Àvila)

La Rioja: Restaurante Foster’s (Logronyo)

Andalusia: Supergran (Maracena, Granada)

Cantàbria: Transportes y Logística Cabo (Puente Viesgo, Cantàbria)

Navarra: Horno Artesano (Pamplona)

Catalunya: Port Aventura (Vila-seca, Tarragona)

El programa Incorpora, un referent en la integració laboral

La primera edició dels Premis i el Congrés Incorpora se celebren en el marc del programa de l’Obra Social ”la Caixa” que porta el mateix nom i que té com a objectiu oferir a les empreses els recursos necessaris per aplicar els principis de responsabilitat social corporativa en l’àmbit de la integració laboral.

”la Caixa” va posar en marxa l’any 2006 el programa Incorpora per donar resposta a una de les preocupacions principals dels ciutadans, l’atur, i pal·liar les conseqüències que es deriven de la falta de treball entre els col·lectius més desafavorits a tot Espanya. Aquesta iniciativa fomenta la integració laboral a l’empresa ordinària de persones amb dificultats especials d’accés al món laboral, com un mecanisme per lluitar contra l’exclusió social.

Així, el programa s’adreça a persones en risc d’exclusió social, prioritàriament persones amb discapacitat, immigrants, majors de 45 anys sense experiència laboral, dones víctimes de la violència domèstica i joves amb dificultats per accedir a la primera feina. Segons un estudi de l’Observatori de l’Economia Solidària (OES) a partir de les dades oficiales de l’Institut Nacional d’Estadística, s’estima que a Espanya hi ha més d’1,5 milions de persones amb discapacitat i més de 5 milions en risc d’exclusió social en edat laboral, la qual cosa representa el 21,2% de la població activa.

Amb una inversió per part de ”la Caixa” que ha superat els 18,4 milions d’euros en aquests tres anys, el programa ha permès crear una borsa de treball per la que han passat més de 31.600 persones que han iniciat un itinerari d’inserció laboral. D’aquestes, més de 10.000 han aconseguit incorporar-se a l’empresa ordinària.

Per comunitats autònomes, aquelles on s’han incorporat més persones al mercat laboral són Catalunya (23,9%), Madrid (20,5%), Canàries (9,4%), Castella i Lleó (7,3%) i Andalusia (6,4%).

Una de cada cinc persones (22,8%) que ha pogut accedir al mercat laboral gràcies al programa Incorpora té algun tipus de discapacitat, ja sigui física, intel·lectual o sensorial. Dins d’aquest col·lectiu també s’inclouen les persones amb malalties mentals. El 77,2% de les insercions restants s’han donat entre un grup heterogeni de persones amb risc d’exclusió social, com ara immigrants, joves que no han pogut acabar els estudis, gent més gran de 45 anys i dones que han patit situacions de violència domèstica.

De les 24.135 empreses que s’han contactat des del començament del programa, gairebé una de cada sis (3.776) ha acabat contractant una persona en risc d’exclusió. Per sectors, les més sensibles a la contractació pertanyen al sector serveis (hostaleria, restauració, comerç i servei domèstic), amb un 77,1% de les insercions. El 6,8% de les contractacions s’han donat a la indústria i el 16,1% restant, a l’agricultura i altres sectors.

Les empreses i les entitats socials, pilars bàsics del programa

Per aconseguir el seu objectiu, el programa Incorpora de l’Obra Social ”la Caixa” ha treballat en dues gran línies d’actuació. D’una banda, s’ha potenciat l’oferta com a programa de responsabilitat social corporativa per a les empreses, signant convenis amb patronals i organitzacions empresarials, i promovent jornades de sensibilització per a empresaris.

D’altra banda, s’ha reforçat la capacitat d’inserció de les 183 entitats socials dedicades a la inserció sociolaboral amb les quals s’han signat acords de col·laboració. S’ha potenciat el treball en xarxa d’aquestes associacions, creant 20 grups Incorpora a totes les comunitats autònomes. D’aquesta manera, es rendibilitzen els recursos i les entitats comparteixen els coneixements i les metodologies de treball.

L’Obra Social ”la Caixa” ha impulsat la funció d’enllaç dels tècnics d’inserció laboral amb les empreses que volen incorporar persones qualificades i formades amb dificultats especials per accedir al mercat laboral. El tècnic d’inserció laboral és una figura essencial en el programa Incorpora. D’ell depèn l’èxit tant de la persona contractada com de l’empresa contractant. El programa de l’Obra Social ”la Caixa” ja té 283 tècnics d’inserció laboral, que durant aquests dos anys han contactat amb més de 24.000 empreses.

D’aquesta manera, la inserció de cada persona en el mercat laboral esdevé un procés personalitzat que inclou actuacions simultànies i posteriors a la contractació. Entre les tasques que du a terme el tècnic en inserció laboral hi ha la prospecció d’empreses, el seguiment del procés de formació del beneficiari, l’acompanyament laboral de les persones inserides, la solució dels possibles conflictes que puguin sorgir en el marc de la relació laboral i el foment de l’adhesió de noves empreses en el programa.

L’Obra Social ”la Caixa” fa una contribució a les entitats socials no només econòmica, sinó també activa, i amb la implicació de la xarxa financera de ”la Caixa”. Les més de 5.500 oficines que ”la Caixa” té repartides per tot el territori espanyol formen part del projecte, ja que els professionals que hi treballen són els que coneixen millor el teixit empresarial de la seva àrea i els que poden actuar com a intermediaris entre els empresaris i les entitats d’inserció.

En aquest mateix sentit cal destacar la iniciativa que, en conveni amb 26 universitats de tot Espanya, ha permès formar 650 tècnics d’inserció laboral i especialitzar-los en la integració de persones en risc d’exclusió social, amb cursos de 250 hores en els quals se’ls donen recursos per millorar la qualitat de la seva actuació professional, així com per potenciar el treball en xarxa dels professionals dels diversos territoris.

La responsabilitat social, una oportunitat per a les empreses

Cada vegada són més les empreses que accedeixen a la borsa de treball que s’ha generat a partir del programa Incorpora perquè entenen que una de les seves responsabilitats també consisteix a prevenir conflictes i ruptures socials. Aquesta línia d’actuació representa una motivació per a accionistes, treballadors i clients i, alhora, contribueix al valor afegit de la marca.

La responsabilitat social empresarial passa, entre molts altres aspectes, per la manera en què es gestionen els llocs de treball. En aquest sentit, l’empresa ordinària és la millor opció per aconseguir una autèntica incorporació per aconseguir una autèntica incorporació al mercat laboral dels grups de persones en situació de risc d’exclusió social.

Segons l’experiència de l’Obra Social ”la Caixa”, aquestes contractacions no generen més incidències que la resta de contractacions que duen a terme les empreses, de manera que el programa Incorpora esdevé una alternativa viable per als empresaris davant de la dificultat actual de trobar empleats amb competències per a llocs de treball determinats. Aquesta possibilitat de buscar perfils adaptats especialment a cada lloc de treball es pot convertir en un valor afegit per a l’empresa.

A més, aquestes polítiques de responsabilitat social corporativa no suposen una càrrega per a la productivitat de l’empresa, sinó que contribueixen positivament al conjunt del negoci i permeten abordar d’una manera més genuïna els requeriments legals de les empreses (segons la Llei d’Integració dels Minusvàlids, la LISMI, les persones amb més de 50 treballadors han de tenir a la plantilla un 2% de persones amb discapacitat).

En aquest sentit, un estudi fet per la Universitat Autònoma de Madrid i la Universitat Abat Oliba CEU de Barcelona conclou que gràcies a la contractació de més de 10.000 persones a l’empresa ordinària, el programa Incorpora ha permès un estalvi econòmic per a la societat i les empreses vinculades al programa d’aproximadament quatre vegades la inversió de 18,4 milions d’euros feta per ”la Caixa”.

Per calcular aquest estalvi anual mínim s’han tingut en compte, entre altres factors, les aportacions que la Seguretat Social hauria de donar als beneficiaris i altres prestacions que rebrien si no estiguessin treballant, així com les bonificacions anuals que reben les empreses per l’increment en plantilla del nombre de persones amb discapacitat i en risc d’exclusiu.

El I Congrés Incorpora, un espai de reflexió i debat

Després de dos anys d’experiència en la incorporació al mercat laboral de persones que estan en situació d’exclusió social o que corren aquest risc, l’Obra Social ”la Caixa” ha decidit organitzar un espai de debat i reflexió al voltant d’aquesta necessitat, amb la participació d’experts en responsabilitat social corporativa, empresaris, representants de les entitats socials col·laboradores, representants d’administracions públiques, patronals i cambres de comerç.

El congrés ha començat aquest matí a CaixaForum Madrid amb la participació de 500 persones. La conferència inaugural ha estat pronunciada per Santiago Álvarez de Mon Pan de Soraluce, expert en comportament organitzacional, professor de l’IESE i coach d’alta direcció, sota el títol “Talent i esperit, les fonts de l’energia humana”.

A les posteriors conferències i taules rodones es podrà conèixer de primera mà la responsabilitat social corporativa i la integració laboral que duen a terme grans empreses, com el Grup VIPS, DKV Seguros, Campsa i Mapfre. També s’analitzarà el fenomen en l’àmbit de la petita i mitjana empresa, així com els principals reptes que afronten els tècnics en inserció laborals i les estratègies que han de seguir per acostar-se al món de l’empresa.

El congrés també permetrà analitzar i visualitzar l’eficàcia del treball en xarxa promogut pel programa Incorpora de l’Obra Social ”la Caixa” de la mà d’alguns dels protagonistes. Hi participaran representants d’entitats amb les quals el programa duu a terme projectes específics a escala estatal per promoure la integració laboral dels col·lectius que tenen més dificultat per accedir al mercat laboral.

Finalment, el congrés aprofundirà en la necessitat de col·laboració entre l’administració, les entitats i les empreses per promoure estratègies comunes i es donaran a conèixer altres projectes d’inserció laboral de països europeus com Irlanda, Itàlia, França o Suècia.

”la Caixa” lidera una estratègia global de lluita contra l’exclusió social

El programa Incorpora de l’Obra Social ”la Caixa” s’emmarca en la lluita contra la pobresa relativa i l’exclusió social. Aproximadament un 17% dels ciutadans viuen en aquesta situació a Espanya. A més d’afectar directament a qui la pateix, la seva situació d’exclusió social repercuteix en el conjunt de la ciutadania. En aquest sentit, el risc de fractura social és una de les amenaces més importants en l’actual Estat del benestar contra el qual l’Obra Social ”la Caixa” vol lluitar.

Així, tenir una feina digna permet a la persona garantir-se una font de subsistència econòmica però sobretot és un factor d’integració social, una porta oberta cap a un futur amb oportunitats. L’estratègia de l’Obra Social ”la Caixa” per evitar l’exclusió social dels ciutadans se sustenta també en altres programes, como el d’Habitatge Assequible o el programa CaixaProinfància de superació de la pobresa infantil. A més, des de MicroBank, el banc social de ”la Caixa” s’ajuda a totes les persones amb recursos econòmics limitats.

”la Caixa” dedicarà durant el 2008 un pressupost de 500 milions d’euros a l’Obra Social, amb l’objectiu de contribuir a satisfer les necessitats de la societat actual. Aquesta inversió suposa un increment superior al 25% respecte dels 400 milions d’euros pressupostats l’any 2007 i ratifica el compromís de l’entitat financera amb l’Obra Social, marcat al Pla Estratègic 2007-2010, ja que dedica el 25% del beneficio recurrent a acció social. Aquesta inversió situa l’Obra Social com la primera fundació privada d’Espanya, la segona d’Europa i la cinquena a escala mundial per volum de pressupost.

Notícies relacionades