Tornar Tornar

Compartir-ho

Imprimir la notícia

”la Caixa” posa en marxa un programa per a l'atenció integral de persones amb malalties terminals i els seus familiars

Madrid, 3 Juliol 2008

Isidre Fainé, President de ”la Caixa” i de la Fundació ”la Caixa”, i Bernat Soria, ministre de Sanitat i Consum, han presentat avui a Madrid un nou programa de l’Obra Social ”la Caixa” adreçat a cobrir el dèficit d’atenció psicosocial que pot patir una persona i les del seu entorn més proper quan es dóna un cas de malaltia en fase avançada-terminal. Actualment, la meitat de les persones que pateixen alguna malaltia terminal a Espanya no rep cap mena d’atenció integral.

El programa ha estat presentat a CaixaForum Madrid al llarg d’un acte al qual han assistit Lluís Reverter, secretari general de la Fundació ”la Caixa”; Juan Carlos Gallego, director executiu territorial de la ”la Caixa” a Madrid; Albert López, sotsdirector adjunt de la Fundació ”la Caixa”, i Xavier Gómez-Batiste, director científic del programa.

Segons l’INE, a Espanya moren cada any 384.000 persones, de les quals 300.000 arriben a aquesta situació a causa d’una malaltia crònica progressiva (100.000 per diferents tipus de càncer i 200.000 per altres malalties degeneratives).

El president de ”la Caixa” i la Fundació ”la Caixa”, Isidre Fainé, ha destacat que des de l’entitat “posem en marxa aquest nou programa per a l’atenció integral de persones amb malalties avançades i dels seus familiars perquè volem estar al costat de les persones que viuen moments difícils, bé perquè estan en el llindar del final de la seva vida o perquè assisteixen al patiment d’un familiar estimat en aquesta situació. Rebre una atenció digna en moments tan dolorosos és fonamental, no només des d’una perspectiva sanitària sinó també des de la dimensió humana de la persona, una vessant molt necessària”.

La major part dels malalts de càncer (un 60%) i entre un 30% i un 60% dels afectats per malalties cròniques progressives requereixen intervencions especialitzades en cures pal·liatives. A més a més, de mitjana, entre 2 i 3 persones de l’entorn familiar més proper d’aquests pacients estan directament involucrades en les cures. Totes aquestes també necessiten un suport que afavoreixi la seva adaptació emocional, que les capaciti per cuidar els malalts i eviti un dol complicat.

D’acord amb diferents estimacions, a Espanya més de 150.000 persones amb malalties terminals i els seus familiars no reben cap mena d’atenció integral en aquests moments, una circumstància que deriva en situacions de patiment innecessari i d’estrès posttraumàtic. Actualment, només 40.000 persones reben atenció d’aquest tipus (el 75% de les quals són malalts de càncer, mentre que l’altre 25% pateix alguna mena de malaltia crònica).

Des dels anys 80, Espanya viu un increment exponencial dels recursos en cures pal·liatives, especialment pel que fa a l’assistència a domicili.

Els equips de cures pal·liatives atenen globalment entre el 30% i el 40% dels pacients que moren a causa del càncer a Espanya i aproximadament el 20% dels que moren per processos no oncològics. La resta dels pacients no atesos per les cures pal·liatives són atesos pels serveis sanitaris convencionals.

De la totalitat dels pacients atesos en cures pal·liatives, s’estima que aproximadament el 40% rep atenció a casa i el 60%, en hospitals.

La mitjana de temps en què es requereix atenció pal·liativa oscil·la entre els 3 i els 6 mesos, tot i que cada vegada hi ha més tendència a dissenyar actuacions de cures pal·liatives adaptades individualment a les necessitats del pacient i la seva família, més que establir un període de temps concret.

Tanmateix, tot i aquest important increment, un informe recent del Parlament Europeu indica que Espanya ocupa el setè lloc dins de la Unió Europea pel que fa a unitats de cures pal·liatives.

La situació a Catalunya

La situació a Catalunya en aquest aspecte no difereix gaire de la de la resta de l’Estat espanyol. Tot i que Catalunya ha estat pionera en el desenvolupament de cures pal·liatives, menys de la meitat de les morts succeeixen a llocs dissenyats per atendre els malats terminals, per l’acompanyament familiar i per facilitar el dol.

Segons les darreres dades, a Catalunya moren cada any 60.000 persones de les quals el 54% es troba a un hospital en el moment de la mort (el 38% a hospitals d’aguts i el 16% a centres sociosanitaris) i només 21.700 reben atenció psicosocial.

La majoria de morts provocades per diferents tipus de càncer (unes 16.000 l’any), reben cures pal·liatives, amb una cobertura propera al 80%; mentre que el dèficit es produeix en la resta de malalts terminals que, en la majoria dels casos, no reben cap assistència psicosocial per enfrontar el dol.

Actualment Catalunya disposa de 183 dispositius de cures pal·liatives, que cobreixen el 95% del territori, i és una de les comunitats més desenvolupades en aquest àmbit. Dels 183 dispositius, 70 són equips que actuen a domicili (PADES), mentre que 34 són equips de suport hospitalari (UFISS); també hi ha 63 Unitats hospitalàries i 16 consultes externes, però l’atenció integral es concentra només en els malalts de càncer, mentre que la majoria d’equips que atenen a altres malalties, no disposen d’equips d’atenció psicosocial.

Un programa pioner i complementari

El programa per a l’atenció integral de persones amb malalties avançades i els seus familiars de l’Obra Social ”la Caixa” vol complementar l’atenció actual a les persones amb malalties avançades, i afegir al model sanitari actual una atenció sanitària que tingui en compte els aspectes psicològics, especialment els de suport emocional, que tracti l’atenció en casos de dol i que recolzi els cuidadors familiars.

Per donar suport emocional al pacient i la família i poder atendre el procés del dol, l’Obra Social ”la Caixa” crearà una xarxa d’equips d’atenció per a malalts terminals i les seves famílies en totes les comunitats autònomes. Els equips seran multidisciplinaris i estaran formats per un psicòleg, un treballador social, un infermer i voluntaris. Aquests equips treballaran tant en l’àmbit hospitalari com a domicili.

La previsió és poder atendre a 10.000 malalts en estat avançat durant el primer a i a les seves famílies. D’aquest programa també es beneficiaran tots els professionals i voluntaris que en aquests moments es dediquen a l’àmbit de les cures pal·liatives en el nostre país mitjançant l’experiència adquirida pels 20 equips que treballen en aquest projecte.

El programa de l’Obra Social ”la Caixa” també preveu la formació d’especialistes (entitats, professionals de la salut, cuidadors i voluntaris) gràcies a la col·laboració amb l’Institut Català d’Oncologia i la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL).

S’editaran materials de suport adreçats a:

– Famílies (suport al procés de dol, expressió de les emocions, suport emocional per cuidar millor, promoció de l’autonomia).

– Professionals (manual del model d’atenció psicosocial, DVD de suport metodològic i emocional, manual del model de formació).

– Voluntaris (guia de formació, suport emocional).

A través d’un concurs adreçat a organitzacions no lucratives (fundacions vinculades a hospitals i organitzacions del sector terciari), se seleccionaran els equips que han d’implementar el programa i formar els grups d’atenció psicosocial de ”la Caixa”.

Un compromís social

El pressupost de l’Obra Social, que el 2007 va ser de 400 milions d’euros, s’incrementa el 2008 fins als 500 milions, una xifra que representa el 25% del benefici de ”la Caixa”.

La prevenció del consum de drogues, la vacunació infantil en països amb rendes baixes, l’ampliació del programa de beques en l’àmbit de la recerca biomèdica i el programa que es presenta avui d’atenció psicosocial a persones amb malalties avançades centren les noves línies de l’entitat per a l’any 2008.

De la mateixa manera, aquest serà l’any de la consolidació dels grans programes socials posats en marxa per l’entitat durant el 2006 i el 2007 –com ara el programa de superació de la pobresa infantil a Espanya, el de prevenció de la dependència o el de conservació i millora dels parcs naturals de tot Espanya– així com l’expansió de MicroBank, el nou banc social de ”la Caixa”.

Notícies relacionades