Tornar Tornar

Compartir-ho

Imprimir la notícia

''la Caixa'' i el Departament de Justícia lliuren els diplomes del seu programa de beques per a reclusos a 179 interns de Catalunya

Barcelona, 7 Juliol 2008

La consellera de Justícia de la Generalitat, Montserrat Tura, i el director general de la Fundació ”la Caixa”, Jaume Lanaspa, han signat avui a CaixaForum la renovació del conveni del programa de beques per a població reclusa, fet que suposa un increment de la dotació d’aquesta modalitat de beques fins als 2 milions d’euros. L’acord permetrà que en la propera convocatòria el nombre de beques arribi a les 400.

Durant l’acte, celebrat a CaixaForum, a més, s’han lliurat els diplomes que acrediten la seva capacitació profesional als 179 interns dels centres penitenciaris de Catalunya que han completat amb èxit els cursos de formació en la promoció 2007-08. A l’acte han assistit, a més, Miguel Ángel Pla, delegat general de ”la Caixa” a Barcelona; i Albert Batlle, secretari de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil.

L’evolució del Programa de Beques per a reclusos ha estat molt positiva des de la primera promoció, que es va posar en marxa l’any 2005. Aleshores es van concedir 86 beques, amb una inversió de 372.000 euros; en la segona promoció, 151 beques, amb una inversió de 700.000 euros i en aquesta tercera, el nombre de beques concedides ha ascendit fins les 250 beques i la inversió als 1,2 milions d’euros.

Millora el grau d’aprofitament

Aquesta és la tercera promoció del programa de beques per a població reclusa de ”la Caixa” i la Generalitat. En aquest curs, s’ha incrementat el nombre de beques, fins a les 250.

Els 195 beneficiaris –alguns dels interns han dut a terme itineraris d’inserció dissenyats per a més d’una beca–, compleixen condemna a les presons de Barcelona (Joves, Quatre Camins, Brians 1 Homes, Brians 1 Dones, Brians 2), Lleida (Ponent) i Girona (Figueres).

En la tercera edició, els tècnics docents han observat una clara millora de la predisposició dels reclusos a rebre aquest tipus de formació i això s’ha reflectit en el grau d’aprofitament que n’han fet; dels 195 que van començar els cursos, 179 han finalitzat amb èxit la formació i han rebut el títol de capacitació corresponent. Aquesta xifra suposa elevar el grau d’aprofitament fins a un 92%, un percentatge sensiblement superior al del 79% enregistrat el curs passat.

Les accions formatives s’han desenvolupat conjuntament amb cinc organitzacions: l’Institut Gaudí de la Construcció, l’Associació per a la Promoció i la Inserció Professional (APIP) -ambdues formen part del programa des de la seva posada en marxa-, l’Institut Municipal de Treball Salvador Seguí de la Paeria de Lleida -que es va incorporar al projecte durant la passada edició- i dues noves entitats, l’Escola Gremial d’Instal·ladors de Barcelona i la Fundació Ared, una entitat nascuda en l’àmbit penitenciari i que porta des de 1994 treballant amb dones en greu risc d’exclusió social.

18 cursos i gairebé 7.000 hores de formació

Els 195 alumnes s’han distribuït en 18 cursos, amb una durada mitjana de 500 hores.

– 8 cursos de construcció, amb 106 beques

– 4 cursos d’hostaleria, amb 59 beques

– 2 cursos de soldadura, amb 24 beques

– 1 curs d’instal·lacions, amb 15 beques

– 1 curs de neteja, amb 15 beques

– 1 curs de jardineria, amb 16 beques

– 1 curs d’auxiliar de geriatria, amb 15 beques

En total s’han impartit 6.984 hores de formació.

La mitjana d’edat dels participants en aquesta tercera promoció ha estat de 36 anys. Destaca igualment el fet que entre els 179 alumnes diplomats hi ha, juntament amb els 92 interns espanyols, 87 interns d’altres 32 nacionalitats diferents. El Marroc, amb 27 beneficiaris, i Brasil i Bolívia, amb 4 cadascun, són els països de procedència estrangera majoritària dels interns. En relació a la distribució per sexes, 153 dels beneficiaris (85,50%) són homes i 26 dones (14,5%).

Si prenem com a referència les dades genèriques en quant a la població penitenciària (aproximadament un 40% dels reclusos són estrangers i un 7%, dones), les xifres del programa posen de manifest la nostra voluntat de treballar amb els col·lectius que presenten majors dificultats de reinserció social, ja sigui pel desconeixement de la llengua o els costums, la falta de recursos o inexperiència laboral.

Àmbit estatal

A més d’aquest programa de beques, que abasta els centres penitenciaris de Catalunya, la Fundació ”la Caixa” concedeix 700 beques més, de les mateixes característiques, a la resta d’Espanya. En aquest cas, la iniciativa respon a un conveni signat l’any 2006 amb el Ministeri de l’Interior, que s’ha anat renovant anualment. Entre els dos programes, la Fundació ”la Caixa” ha concedit, des de l’any 2005, un total de 1.500 beques.

Notícies relacionades