Tornar Tornar

Compartir-ho

Imprimir la notícia

Un estudi identifica la infància i l'adolescència com etapes clau per prevenir els riscos d'exclusió social

Barcelona, 15 Juny 2009

Aquest matí s’ha presentat en roda de premsa un estudi promogut per la Síndica de Greuges de Barcelona que ha comptat amb la suport de l’Obra Social  ”la Caixa” i ha estat elaborat per la Universitat Pompeu Fabra.

 

L’estudi es basa en una enquesta a persones en situació d’exclusió social a Barcelona i compara els resultats amb una mostra de població aleatòria. Les dades recullen els esdeveniments vitals de cada individu des que eren infants fins a l’edat actual per esbrinar quins factors han estat els més decisius per a entendre els seus itineraris cap a l’exclusió social i per detectar els principals factors de prevenció.

 

Per realitzar l’estudi s’han entrevistat 348 persones d’entre 25 i 50 anys d’edat ateses per entitats públiques i privades de serveis socials a la ciutat de Barcelona. La selecció s’ha completat amb una mostra de 98 persones seleccionades del padró municipal d’habitants, que han servit com a grup de control amb el que comparar les biografies de les persones excloses entrevistades.

 

En la roda de premsa de presentació la Síndica de Greuges de Barcelona, Pilar Malla, ha destacat que una de les aportacions singulars d’aquest estudi es que s’hagi realitzat des de l’àmbit acadèmic, comptant amb les entitats d’iniciativa social i amb el suport institucional. Per Pilar Malla el més significatiu de l’estudi és que identifica els canals de transmissió de l’exclusió social. Per això, les intervencions públiques haurien d’afavorir un entorn social i familiar que eviti la perpetuació de l’exclusió social. Reforçar les polítiques socials preventives passa, principalment, per donar prioritat als serveis socials de base, als equips especialitzats, a l’educació reglada i no reglada, a la coordinació entre serveis sanitaris, educatius i serveis socials, entre d’altres.

 

El director de l’àrea d’integració social de la Fundació ”la Caixa”, Marc Simón, ha destacat, per la seva banda, que les conclusions de l’estudi estan en plena consonància amb els principis d’actuació dels programa d’ajudes familiars que impulsa l’entitat financera, CaixaProinfància. La iniciativa, que ja ha facilitat ajudes a més de 120.000 infants i les seves famílies a tot l’Estat, té com a objectiu evitar que el risc o situació d’exclusió d’aquestes llars es perpetuï de generació en generació. Per aconseguir-ho, CaixaProinfància aposta especialment per contribuir a la promoció socioeducativa dels més petits per tal de garantir-los un futur millor.

Notícies relacionades

L’11,2 % dels treballadors està en risc elevat de patir assetjament laboral

Amb una mostra representativa a escala nacional de 5.000 persones, l’estudi també determina que el 18,8 % dels treballadors presenta un risc mitjà. El 70 % restant s’exposa a un risc baix. Les dades s’extreuen de l’estudi de l’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa”: Detecció de l’assetjament psicològic a la feina i el seu impacte negatiu en el benestar psicològic, a càrrec del Grupo de Investigación Cármides de les universitats de Màlaga i Sevilla, i liderat per l’investigador José María León-Pérez.

L’11,2 % dels treballadors està en risc elevat de patir assetjament laboral