Tornar Tornar

El volum 27 de la Col·lecció d'Estudis Socials de la Fundació ”la Caixa” adverteix dels desequilibris demogràfics a les àrees rurals espanyoles. Estudi Social N.27

Madrid, 23 Setembre 2009

La taxa de permanència de les generacions joves i intermèdies als municipis rurals espanyols baixa cada vegada més, i en destaca l’emigració femenina. L’enquesta efectuada registra que només el 38% de les persones d’entre 30 i 49 anys viuen al mateix municipi en el qual van néixer.

 

La proporció de sexes en nuclis rurals assoleix, de mitjana, les 80 dones per cada 100 homes. Pel que fa al sexe masculí, només la meitat dels homes viu en parella; únicament el 45% té fills, i la taxa dels no emancipats arriba al 30% i duplica la de les dones.

 

La meitat dels residents rurals d’entre 30 i 49 anys té una persona dependent a càrrec seu, fonamentalment com a conseqüència de l’envelliment i del dèficit de serveis assistencials. La taxa de majors de 70 anys assoleix el 18,8%. Entre els més menuts, només una quarta part dels menors de 6 anys va a la llar d’infants.

 

Ni els nous residents neorurals, que representen més del 17% de la població rural, ni els estrangers, que suposen més de 6,7%, contraresten els desequilibris demogràfics creixents.

 

 Més informació a la nota de premsa en PDF.

Notícies relacionades

L’11,2 % dels treballadors està en risc elevat de patir assetjament laboral

Amb una mostra representativa a escala nacional de 5.000 persones, l’estudi també determina que el 18,8 % dels treballadors presenta un risc mitjà. El 70 % restant s’exposa a un risc baix. Les dades s’extreuen de l’estudi de l’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa”: Detecció de l’assetjament psicològic a la feina i el seu impacte negatiu en el benestar psicològic, a càrrec del Grupo de Investigación Cármides de les universitats de Màlaga i Sevilla, i liderat per l’investigador José María León-Pérez.

L’11,2 % dels treballadors està en risc elevat de patir assetjament laboral

CaixaForum Madrid se cita amb els grans espies del cinema

El centre cultural de la Fundació ”la Caixa” acull l’exposició Top Secret. Cinema i espionatge, en una nova col·laboració amb la Cinémathèque Française que explora la història inèdita dels vincles entre els oficis d’actors i espies, i entre la ficció i els fets històrics.

CaixaForum Madrid se cita amb els grans espies del cinema