Tornar Tornar

Les dones carreguen el pes de la dependència a Espanya en un model que perpetua la cura familiar. Estudi Social N.28

Madrid, 25 Febrer 2010

El perfil del cuidador de persona dependent a Espanya és una dona (83% dels casos), casada, amb estudis primaris, sense una ocupació remunerada i, en un 40%, filla de l’afectat. A més, en un 77,2% dels casos la cura és permanent.

Les dues darreres dècades, l’edat mitjana de les dones cuidadores de persones dependents s’ha disparat fins als 55 anys.

La prestació dels serveis socials adreçats a gent gran dependent és insuficient. Els índexs de cobertura de serveis d’atenció a domicili o residències no arriben al 5%, i en els centres de dia se situa en el 0,8%.

Més de la meitat dels familiars de persones dependents adopta com a salari els ajuts econòmics derivats de la Llei de la dependència, de manera que es perpetua el paper de la família i de la dona com a cuidadora, en detriment de l’atenció professional.

Actualment, 2 milions de persones grans, una tercera part del total d’aquest col·lectiu a Espanya, necessiten altres persones per dur a terme la vida quotidiana.

La xifra de persones amb discapacitat a Espanya s’estima en 3,8 milions (8,5%).

Més informació a la nota de premsa en PDF

Notícies relacionades

L’11,2 % dels treballadors està en risc elevat de patir assetjament laboral

Amb una mostra representativa a escala nacional de 5.000 persones, l’estudi també determina que el 18,8 % dels treballadors presenta un risc mitjà. El 70 % restant s’exposa a un risc baix. Les dades s’extreuen de l’estudi de l’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa”: Detecció de l’assetjament psicològic a la feina i el seu impacte negatiu en el benestar psicològic, a càrrec del Grupo de Investigación Cármides de les universitats de Màlaga i Sevilla, i liderat per l’investigador José María León-Pérez.

L’11,2 % dels treballadors està en risc elevat de patir assetjament laboral