Tornar Tornar

L'Obra Social ”la Caixa” i la Diputació de Barcelona recuperen les tines a peu de vinya de la vall del Flequer, úniques a Catalunya

Barcelona, 22 Abril 2010

«Dono llicencia al mateix adquisidor, de fer y edificar una tina en la mateixa terra, al casalot que se encontra en ella, a fi de que per ser tan lluny no li costia tant los ports del vi, com li costaria lo port dels rahims.» En aquesta citació extreta d’un contracte de rabassa del 1770 al terme de Talamanca el propietari especifica l’autorització per construir-hi una tina a peu de vinya.

La construcció d’aquests singulars dipòsits de pedra va respondre a la necessitat de rebaixar els costos i el temps del transport del raïm des dels camps de conreu fins a les tines situades al costat de les masies, en un moment d’una gran demanda de vi a causa de la crisi de la fil·loxera a Europa.

Cinc persones en risc d’exclusió i més de 600 hores de treball han calgut per recuperar algunes de les tines més interessants dels termes de Mura, Talamanca i Rocafort. La iniciativa, fruit del conveni de col·laboració entre l’Obra Social ”la Caixa” i la Diputació de Barcelona, té com a objectiu recuperar aquest valuós patrimoni social i històric, únic a Catalunya.

Més informació a la nota de premsa en PDF

Notícies relacionades