Tornar Tornar

Reciclatge, el gran cicle. CosmoCaixa Barcelona

Barcelona, 2 Juny 2010

Fins a la segona gran revolució industrial del segle XIX, el residu de tot ésser viu era utilitzat per un altre ésser viu. Des d’aleshores, però, no hem fet més que acumular restes. Cada ciutadà produeix més de 500 kg d’escombraries a l’any, per la qual cosa una ciutat d’1.000.000 d’habitants en gestiona 500 milions de quilos anuals. Aquestes xifres aporten una idea de la dimensió d’aquest autèntic problema mediambiental i de salut pública.

Tot i que el millor residu és el que no es genera, un cop produït, se’n poden convertir les restes en alguna cosa valuosa? Aquest és el repte. Un residu pot tenir moltes vides, i fins i tot transformar-se en veritables obres d’art. El quid de la qüestió és seguir el circuit marcat per les 3R: Reduir, Reutilitzar i Reciclar. Per bé que el 80 % dels residus que es produeixen es podrien reciclar, només se’n recicla el 30%.

L’exposició Reciclatge, organitzada per l’Àrea de Ciència, Investigació i Medi Ambient de l’Obra Social ”la Caixa”, mostra el procés de transformació de quatre tipus de brossa domèstica (vidre, paper, envasos i matèria orgànica) i d’un residu industrial, el coure, amb l’objectiu de fer conèixer el cicle de vida d’aquests materials i les seves múltiples oportunitats. Cadascun dels cinc àmbits proposa adoptar una sèrie d’actuacions perquè aquests residus tinguin una vida nova.

Amb 40 ampolles de plàstic es pot aconseguir un folre polar, i amb 80 llaunes de refresc, una llanta de pneumàtic. Aquests i molts altres exemples els podran descobrir els visitants de l’exposició. És a les nostres mans que sigui possible la reducció i la correcta gestió dels residus.

Més informació a la nota de premsa en PDF

Notícies relacionades