Tornar Tornar

Infància i futur. Noves realitats, nous reptes. Estudi Social N.30

Madrid, 25 Novembre 2010

 L’estudi conclou que la família igualitària contribueix més que la tradicional al benestar dels nens espanyols. En aquest sentit, la poca implicació del pare entre els 0 i els 10 anys augmenta la probabilitat que els fills presentin desafecció escolar, baixa competència emocional i taxes més elevades d’obesitat.

Més de la meitat (el 51%) dels progenitors homes amb nens de 5 a 10 anys estan altament implicats en la criança dels fills, tot i que encara és només un 7% el que s’implica en la mateixa mesura, o més gran, que les mares.

La proporció de pares que es van acollir a la llicència de paternitat s’ha quadruplicat (ha passat del 15% al 58%) des que es va posar en marxa la Llei d’igualtat. També hi influeix la incorporació laboral de les dones: els pares s’acullen en un 20% més als permisos quan elles treballen.

L’informe posa de manifest que a les llars en què les mares treballen elles mantenen els mateixos estàndards d’estímul i de vincle amb els fills que en les llars en què elles es dediquen exclusivament a les responsabilitats domèstiques.

La manca d’ocupació de la mare augmenta el risc de pobresa infantil i de fracàs escolar. Actualment a les llars on només treballa un progenitor tres de cada deu nens de 0 a 10 anys són pobres.

Un nombre creixent de famílies joves perden la reticència a deixar els fills a càrrec de cuidadors en centres d’educació infantil. El 44% dels pares amb nens de fins a dos anys porten els fills a l’escola bressol i el 66% dels espanyols menors de 35 anys creuen que és la millor opció.

 

Més informació a la nota de premsa en PDF

Notícies relacionades

L’11,2 % dels treballadors està en risc elevat de patir assetjament laboral

Amb una mostra representativa a escala nacional de 5.000 persones, l’estudi també determina que el 18,8 % dels treballadors presenta un risc mitjà. El 70 % restant s’exposa a un risc baix. Les dades s’extreuen de l’estudi de l’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa”: Detecció de l’assetjament psicològic a la feina i el seu impacte negatiu en el benestar psicològic, a càrrec del Grupo de Investigación Cármides de les universitats de Màlaga i Sevilla, i liderat per l’investigador José María León-Pérez.

L’11,2 % dels treballadors està en risc elevat de patir assetjament laboral