Tornar Tornar

Les Tr3s R. Reduir, reutilitzar i reciclar. CosmoCaixa Madrid

Madrid, 29 Febrer 2012

Fins a la segona gran revolució industrial del segle XIX, el residu de tot ésser viu era utilitzat per un altre ésser viu. Des d’aleshores, però, no hem fet més que acumular restes. Cada ciutadà produeix més de 500 kg d’escombraries a l’any, per la qual cosa una ciutat d’1.000.000 d’habitants en gestiona 500 milions de quilos anuals. Aquestes xifres aporten una idea de la dimensió d’aquest autèntic problema mediambiental i de salut pública.

Tot i que el millor residu és el que no es genera, un cop produït, se’n poden convertir les restes en alguna cosa valuosa? Aquest és el repte. Un residu pot tenir moltes vides, i fins i tot transformar-se en veritables obres d’art. El quid de la qüestió és seguir el circuit marcat per les 3R: Reduir, Reutilitzar i Reciclar. Per bé que el 80 % dels residus que es produeixen es podrien reciclar, només se’n recicla el 30 %.

L’exposició Les Tr3s R. Reduir, reutilitzar i reciclar, organitzada per l’Àrea de Ciència, Investigació i Medi Ambient de l’Obra Social ”la Caixa”, mostra el procés de transformació de quatre tipus de brossa domèstica (vidre, paper, envasos i matèria orgànica) i d’un residu industrial, el coure, amb l’objectiu de fer conèixer el cicle de vida d’aquests materials i les seves múltiples oportunitats. Cadascun dels cinc àmbits proposa adoptar una sèrie d’actuacions perquè aquests residus tinguin una vida nova.

Les Tr3s R. Reduir, reutilitzar i reciclar

Del 29 de febrer de 2012 al 13 de febrer de 2013

CosmoCaixa Madrid

Pintor Velázquez, s/n

28100 Alcobendas

Més informació a la nota de premsa en PDF

Notícies relacionades