Tornar Tornar

El 77% de la població que viu a Espanya sosté que les relacions entre persones de diferents cultures són positives i de respecte

Barcelona, 25 Maig 2012

L’informe posa de manifest que la diversificació sociocultural i les noves relacions interculturals a Espanya es produeixen en un marc predominantment positiu, malgrat que s’hi detecten alguns punts dèbils, situacions d’ambivalència i riscos potencials.

 
El 52,8 % de les persones enquestades en el marc de l’estudi mostren una actitud de respecte envers els seus veïns, sense rebuig ni agressió, cosa que en l’informe se sintetitza com a Coexistència.

Una quarta part de les persones entrevistades (24,8 %) defineixen les relacions interculturals a la localitat com de contacte fluid, amb una resolució pacífica dels possibles problemes, cosa que en l’informe es defineix com a genuïna Convivència.

El 16 % dels participants consideren, però, que les seves relacions interculturals es produeixen en un clima de recel i tensió, cosa que en l’informe s’identifica com a Hostilitat. El 6 % restant van declinar de contestar.

El 95 % dels espanyols afirmen que els immigrants s’han d’adaptar als costums de la societat receptora, però un 54 % es mostren partidaris que la població estrangera mantingui també els seus propis costums.

L’estudi, impulsat per l’Obra Social ”la Caixa” en el marc del seu Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural, s’ha dut a terme a partir d’una mostra de gairebé 9.000 persones i ha estat coordinat pel professor Carlos Giménez, catedràtic d’antropologia social de la Universitat Autònoma de Madrid i director científic del projecte.

 

Notícies relacionades