Tornar Tornar

L'Obra Social ”la Caixa” l'IC3 i la Generalitat de Catalunya inauguren al Delta de l'Ebre la primera de les estacions de mesurament del canvi climàtic que s'instal·laran a Espanya, unes de les més avançades a nivell mundial

Tarragona, 25 Maig 2012

El Delta de l’Ebre acull una de les vuit estacions de la xarxa de mesurament ClimaDat (Long Term Climatic Research Sites, LTCRS) que se situaran en diversos sistemes naturals del territori espanyol, i es convertirà en la primera estació d’observació en temps real del clima, el canvi climàtic i el seu impacte. L’estructura i la densitat de la xarxa de mesurament ClimaDat permetran analitzar aquest impacte a nivell local, regional i global. Les estacions disposen d’instruments d’última generació i proporcionen dades rellevants i de lliure accés en temps gairebé real.

ClimaDat obté dades que ajuden a comprendre com el delta, integrat en la resta de estacions de mesurament del projecte, és influït i influeix en el sistema climàtic en què vivim. Així, el Delta de l’Ebre es converteix en un sensor per avaluar com la variabilitat climàtica influeix en l’ecosistema de la zona.

Al Delta, ClimaDat mesura l’emissió i la captació de gasos d’efecte hivernacle d’origen metabòlic: el diòxid de carboni absorbit per les plantes o expulsat per la respiració, el metà que es forma quan no hi ha prou oxigen per descompondre la matèria orgànica o l’òxid nitrós alliberat quan hi ha un excés de nitrats. També pren mesures de la llum reflectida als canyissars o a les llacunes, de les variacions de temperatura al llarg del dia o de com el mar condiciona, entrant sals i sulfats, la vida dels ecosistemes. Finalment, l’estació també observa com l’activitat humana se suma a aquest ritme natural, adaptant-s’hi o distorsionant-lo.

ClimaDat és fruit de l’acord de col·laboració entre l’Obra Social ”la Caixa” i l’Institut Català de Ciències del Clima (IC3), i té com a objectius observar i investigar els possibles impactes del canvi climàtic, i obtenir les dades necessàries per fer un balanç de gasos de l’efecte hivernacle a nivell regional, que s’integraran en bases de dades de referència d’àmbit internacional. Per a la instal·lació de l’estació d’observació en l’espai natural del Delta, l’Obra Social ”la Caixa” i l’IC3 han signat un acord de col·laboració amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.

Més informació a la nota de premsa en PDF

Notícies relacionades