Tornar Tornar

Set de cada deu joves espanyols d’entre 20 i 29 anys viuen amb els pares. Estudi Social N.34

Madrid, 10 Juliol 2012

El fet d’emancipar-se tard és característic dels joves espanyols, en comparació amb la resta de joves europeus. El 67,4% dels joves espanyols d’entre 20 i 29 anys viu amb els pares.

El context econòmic ha accentuat la dependència juvenil de la família a Espanya. Mentre que l’any 2005, el 40,7% dels joves de 16 a 34 anys encara vivia amb els pares, l’any 2011 aquesta xifra era del 44,1%.

En els últims quatre anys, el percentatge de llars habitades per joves ha passat de ser el 16,4% (2008) al 14,5% (2011).

La situació laboral és un factor determinant per poder emancipar-se. L’any 2011, el 44,4% dels joves de 20 a 24 anys estava a l’atur i el 58,6% dels ocupats tenia un contracte temporal.

La precarietat laboral provoca que, fins que els joves no treballen, no es poden independitzar. El 18,7% dels joves ocupats de 30 a 34 anys i el 43,9% dels de 25 a 29 anys encara viu amb els pares.

L’efecte d’emancipar-se tard alenteix la formació de la parella i el naixement del primer fill. L’any 2009, l’edat mitjana de la dona quan tenia el primer fill era de 31 anys a Espanya, i el 60% dels infantaments eren de pares majors de 30 anys. Es tracta de la mitjana d’edat més elevada de l’Europa dels 15.

La despesa en joventut a Espanya és el 2,9% de tota la despesa social, mentre que al Regne Unit  és del 6,6% i a Dinamarca, del 6,5%.

Els joves espanyols manifesten certa desconfiança en els polítics (els puntuen amb un 2,8 sobre 10) i valoren negativament la gestió dels serveis públics (més del 50% la considera poc satisfactòria o gens satisfactòria).

Més informació a la nota de premsa en PDF

La transició dels joves a la vida adulta (PDF complet)

Notícies relacionades