Tornar Tornar

L’Obra Social ”la Caixa”, l’IC3 i el Cabildo Insular d’El Hierro inauguren una de les estacions més avançades a escala mundial per mesurar el canvi climàtic

Santa Cruz de Tenerife, 23 Gener 2013

L’Obra Social ”la Caixa”, l’IC3 i el Cabildo Insular inauguren a El Hierro una de les vuit estacions de la xarxa de mesurament ClimaDat (LTCRS, Long Term Climatic Research Sites) situades en diferents sistemes naturals del territori espanyol, la qual es converteix en una estació d’observació en temps real del clima, el canvi climàtic i el seu impacte. L’estructura i la densitat de la xarxa de mesurament ClimaDat permetran analitzar l’impacte a escala local, regional i global.

ClimaDat obté dades que ajuden a comprendre com aquesta illa, integrada en la resta d’estacions de mesurament del projecte, és influïda -i alhora hi influeix- pel sistema climàtic en què vivim. El canvi climàtic que està patint el planeta mostra manifestacions locals ben clares. És el cas de les illes Canàries, on els canvis a gran escala que es produeixen en la circulació atmosfèrica planetària, i que són provocats per l’augment de les temperatures mitjanes globals, poden afectar els patrons climàtics regionals; i, en darrer terme, també poden posar en perill l’existència de nombroses espècies de flora i fauna d’origen subtropical exclusives de l’arxipèlag.

L’illa d’El Hierro rep diverses influències climàtiques, com la dels vents alisis del nord-est. A El Hierro, ClimaDat instal·larà instrumental científic d’última generació per estudiar aquestes influències. Actualment, ClimaDat mesura a l’illa l’emissió i la captació de gasos d’efecte hivernacle (diòxid de carboni, metà i vapor d’aigua). Durant el segon semestre del 2013 s’instal·larà la resta d’instrumental, amb el qual es mesurarà l’altura de la formació de la capa de núvols -relacionada amb el típic fenomen canari de la pluja horitzontal- i el moviment de les masses d’aire. A més, ClimaDat mesurarà microvariacions de temperatura i humitat gràcies a un sistema de monitoratge desenvolupat conjuntament entre l’IC3 i ModpoW. Finalment, farà el seguiment del creixement, el desenvolupament i el vigor de la vegetació en els sistemes naturals.

ClimaDat és fruit de l’acord de col·laboració entre l’Obra Social ”la Caixa” i l’Institut Català de Ciències del Clima (IC3), i té com a objectius observar i investigar el clima i els possibles impactes del canvi climàtic, i també obtenir les dades necessàries per fer un balanç de gasos d’efecte hivernacle en l’àmbit regional, que s’integrarà a les bases de dades de referència en l’àmbit internacional. Per a la instal·lació de l’estació d’observació a la Reserva de la Biosfera d’El Hierro, l’Obra social ”la Caixa” i l’IC3 han signat un acord de col·laboració amb el Cabildo Insular d’El Hierro.

 

 

Més informació a la nota de premsa en PDF

 

Notícies relacionades