Tornar Tornar

L'Obra Social ”la Caixa”, l'IC3 i la Diputació Foral d'Àlaba inauguren a Valderejo una de les estacions més avançades a escala mundial per mesurar el canvi climàtic

Àlaba, 6 Març 2013

L’Obra Social ”la Caixa”, l’IC3 i la Diputació Foral d’Àlaba inauguren al Parc Natural de Valderejo una de les vuit estacions de la xarxa de mesurament ClimaDat (LTCRS, Long Term Climatic Research Sites) situades a diferents sistemes naturals d’Espanya centrades en l’observació en temps real del clima, el canvi climàtic i el seu impacte. L’estructura i la densitat de la xarxa de mesurament ClimaDat permetran analitzar aquest impacte a escala local, regional i global.

ClimaDat obté dades que ajuden a comprendre com aquest territori, integrat dins la resta d’estacions de mesurament del projecte, és influït i influeix en el sistema climàtic on vivim.

El Parc Natural de Valderejo ocupa una posició biogeogràfica en un territori que rep influències atlàntiques i mediterrànies, cosa que motiva l’existència d’un ric mosaic de sistemes i espècies propis de totes dues regions. La geologia, els sòls i els ecosistemes, juntament amb l’activitat històrica humana, són molt sensibles a canvis en la composició atmosfèrica i en la climatologia. La dinàmica d’aquestes complexes interaccions a la vall de Valderejo té un reflex directe sobre la biodiversitat i la distribució de les espècies, i converteix aquest parc natural en un veritable sensor del canvi climàtic.

A Valderejo, ClimaDat instal·larà instrumental científic d’última generació i alta precisió per estudiar les influències esmentades. Es mesurarà sense interrupció l’emissió i la captació de gasos d’efecte hivernacle (diòxid de carboni, metà i vapor d’aigua), amb relació als principals paràmetres meteorològics, i per fer-ho s’hi instal·laran anemòmetres 2D de mesurament de la velocitat i la direcció del vent, així com sensors de temperatura i humitat ambiental, sensors baromètrics i mesuradors de precipitació.

ClimaDat és fruit de l’acord de col·laboració entre l’Obra Social ”la Caixa” i l’Institut Català de Ciències del Clima (IC3), i té com a objectius observar i investigar el clima i els possibles impactes del canvi climàtic, així com obtenir les dades necessàries per fer un balanç de gasos d’efecte hivernacle a escala regional que s’integrarà en les bases de dades de referència en l’àmbit internacional. Per dur a terme la instal·lació de l’estació d’observació al Parc Natural de Valderejo, l’Obra Social ”la Caixa” i l’IC3 han signat un acord de col·laboració amb la Diputació Foral d’Àlaba.

 

 

Més informació a la nota de premsa en PDF

 

Notícies relacionades