Tornar Tornar

L’Obra Social ”la Caixa”, l’IC3 i la Conselleria de Medi Ambient de la Junta d’Andalusia inauguren a Siles una de les estacions més avançades a escala mundial per mesurar el canvi climàtic

Jaén, 27 Setembre 2013

Avui s’inaugura al Parc Natural de les Serres de Cazorla, Segura i Las Villas l’última de les vuit estacions de la xarxa de mesurament ClimaDat (LTCRS, Long Term Climatic Research Sites) situades a diferents sistemes naturals del territori espanyol, que esdevindrà una estació d’observació en temps real del clima, el canvi climàtic i el seu impacte. L’estructura i la densitat de la xarxa de mesurament ClimaDat permetran analitzar aquest impacte a escala local, regional i global.

ClimaDat obté dades que ajuden a comprendre com aquest territori, integrat en la resta d’estacions de mesurament del projecte, és influït i influeix en el sistema climàtic on vivim.

El Parc Natural de les Serres de Cazorla, Segura i Las Villas conforma l’espai protegit més gran d’Espanya i és un dels més extensos d’Europa. A més, constitueix una de les zones més humides d’Andalusia i més plujoses en el context de les àrees geogràfiques que l’envolten. Tot i que els seus cims gairebé no arriben als 2.000 metres d’alçària, en conjunt té un relleu molt divers. Al llarg de tot el territori del parc s’estableixen grans diferències, tant pel que fa a l’altitud com al tipus de sòl, l’orientació dels vessants i la climatologia, cosa que origina una gran abundància de nínxols ecològics diferents. En aquest territori, ClimaDat prendrà mesuraments de continu de gasos d’efecte hivernacle i d’altres paràmetres meteorològics, com ara la precipitació. D’altra banda, també estudiarà el patró de pluges i l’estat de la coberta vegetal. Les dades que ClimaDat obtingui a la serra de Segura contribuiran a alimentar els models climàtics projectius actuals, i dinamitzaran i complementaran els estudis climàtics a la regió mediterrània.

ClimaDat és fruit de l’acord de col·laboració entre l’Obra Social “la Caixa” i l’Institut Català de Ciències del Clima (IC3), i té com a objectius observar i investigar el clima i els possibles impactes del canvi climàtic, com també obtenir les dades necessàries per fer un balanç de gasos d’efecte hivernacle a escala regional, que s’integrarà a les bases de dades de referència en l’àmbit internacional. Per a la instal•lació de l’estació d’observació al Parc Natural de les Serres de Cazorla, Segura i Las Villas, l’Obra Social ”la Caixa” i l’IC3 han signat un acord de col·laboració amb la Conselleria de Medi Ambient de la Junta d’Andalusia.

 

Més informació a la nota de premsa en PDF

Notícies relacionades