Tornar Tornar

L'Obra Social ”la Caixa” facilita més de 1.000 nous pisos de lloguer solidari a preus d'entre 85 i 150 euros al mes a tot Espanya

Madrid, 15 Octubre 2013

Poden accedir a aquests habitatges totes les persones majors d’edat que formen part d’unitats familiars amb rendes inferiors a 2,5 vegades l’IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples), que equival a 18.600 euros.

En resposta a la situació econòmica actual, el programa Lloguer Solidari està adreçat a les famílies que han vist com es reduïen els seus ingressos a causa de la crisi i que tenen dificultats per accedir a un habitatge, una de les línies d’actuació prioritàries de l’Obra Social ”la Caixa”.

D’aquesta manera, l’entitat financera continua posant els seus actius immobiliaris al servei de l’Obra Social a fi de donar resposta a les necessitats dels ciutadans.

El nou programa reforça el compromís adoptat l’any 2004 amb el programa d’Habitatge Assequible, que va néixer per facilitar l’emancipació dels joves i oferir un habitatge digne a la gent gran. Actualment, el Grup ”la Caixa” disposa de més de 13.000 habitatges socials distribuïts per tot Espanya.

 

Més informació a la nota de premsa en PDF

Notícies relacionades