Tornar Tornar

Compartir-ho

Imprimir la notícia

L'Assemblea General aprova la transformació de ”la Caixa” en la nova Fundació Bancària ”la Caixa”

Barcelona, 22 Maig 2014

El màxim òrgan de govern de l’entitat ha aprovat transformar ”la Caixa” en fundació bancària, la dotació de la fundació, els estatuts i la composició del Patronat, tal i com estableix la Llei de Caixes d’Estalvis i Fundacions Bancàries.

El president del Grup ”la Caixa”, Isidre Fainé, ha afirmat que “la reorganització ens permet garantir i reforçar la nostra actuació en tots els àmbits: el financer, l’empresarial i el social”.

“Tenim 110 anys d’història i moltes coses han canviat al llarg d’aquests anys. Però el model de ”la Caixa” s’ha adaptat als canvis regulatoris i segueix sent el mateix. Els nostres valors no canvien. El nostre model, tampoc”, ha destacat Fainé.

Isidre Fainé ha explicat també que l’entitat, “guiada pels seus valors, ha procurat complir amb la seva missió en qualsevol moment. Des del lideratge, amb voluntat de superació i sentit de l’excel·lència. Des de la confiança, amb honestedat i professionalitat, procurant ser coherents entre el que diem i el que fem. I des del compromís social, ja que aquesta és la nostra essència fundacional”.

El director general de ”la Caixa”, Joan Maria Nin, ha assenyalat que “en un entorn normatiu exigent i canviant, ”la Caixa” ha evolucionat, adaptant-se amb flexibilitat i mantenint les seves prioritats estratègiques”.

“La nova Fundació Bancària ”la Caixa” –ha afegit Nin- neix amb una dotació fundacional de 5.868 milions d’euros, amb uns fons propis consolidats de 16.519 milions, i un valor de mercat, a 31 de març de 2014, de 19.837 milions. Això ens situa en una nova fase des del punt de vista organitzatiu, que s’adapta a les exigències regulatòries actuals”.

Joan Maria Nin ha recordat que, des de 2007, l’entitat ha crescut un 30% més en clients, un 36% més en recursos i un 28% més en cartera cred

Més informació a la nota de premsa en PDF

 

Notícies relacionades