Tornar Tornar

L’Obra Social ”la Caixa” amplia el seu programa de convivència intercultural a 40 territoris d’Espanya

Saragossa, 18 Juliol 2014

Des del 2010, el Projecte ha configurat en 17 territoris d’alta diversitat cultural un model d’intervenció social en què han participat prop de 200.000 persones a través de més de 2.000 activitats en les quals s’han implicat més de 1.000 professionals.

Aquests tres anys de treball han permès que administracions, professionals i ciutadania hagin col·laborat junts per afrontar de manera organitzada, eficaç i positiva el repte crucial de la convivència i la cohesió social.

Els resultats de la segona Enquesta sobre convivència intercultural en l’àmbit local mostren una millora de la convivència als territoris on es desenvolupa el Projecte.

Els reptes socials derivats d’una societat cada vegada més diversa, juntament amb la situació socioeconòmica derivada de la crisi actual, fan necessari l’impuls de models d’intervenció social basats en el treball conjunt entre administracions, organitzacions i ciutadania.

Per això, el Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural amplia la seva actuació a 24 nous territoris, fins a arribar a un total de 40.

 

 

Més informació a la nota de premsa en PDF

Notícies relacionades