Tornar Tornar

Un estudi de RecerCaixa proposa estratègies per impulsar les capacitats emprenedores en l'àmbit universitari català

Barcelona, 18 Maig 2015

La investigació, liderada pel grup Formació Docent i Innovació Pedagògica (FODIP) de la Universitat de Barcelona, constata que tot i el discurs institucional favorable i les bones iniciatives que s’han dut a terme des de les universitats en els últims anys, l’emprenedoria encara té una presència escassa en els plans docents i d’estudis.

Segons l’estudi, només un 32% dels professors universitaris afirma impulsar les competències emprenedores a les aules, més del 50% desconeix els recursos que el seu centre ofereix per desenvolupar-les, i un 63% dels alumnes afirma que no rep cap formació en aquest camp.

Existeix, a més, una “estigmatització” del concepte emprenedoria, que s’associa a una visió mercantilista, i no a habilitats que poden millorar el perfil professional, com ara tenir iniciativa personal, capacitat per assumir riscos i responsabilitats, o treballar en equip.

Per millorar les pràctiques actuals i, de retruc, optimitzar les possibilitats d’ocupabilitat dels futurs graduats, els autors de l’estudi proposen un conjunt d’estratègies centrades en tres àmbits: les polítiques institucionals, les polítiques docents i la metodologia d’aula.

El treball recull les respostes d’una mostra de 735 alumnes, 161 professors i 29 vicerectors de recerca, caps d’estudis i directors de càtedres d’emprenedoria de sis universitats públiques catalanes: la UAB, la UB, la UPF, la UPC, la UdG i la UdL.

L’estudi, “Emprenedoria i universitat. Diagnòstic, bones pràctiques i línies d’actuació en l’àmbit universitari català”, s’emmarca dins el programa de recerca d’excel·lència RecerCaixa, que impulsa l’Obra Social ”la Caixa” en col·laboració amb l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP).

 

 

Més informació a la nota de premsa en PDF

 

Notícies relacionades

Què en sabem de la covid persistent?

Un Debat CaixaResearch analitzarà el que coneixem d’aquesta afecció amb múltiples símptomes que experimenta entre el 10 i el 20% de la població en recuperar-se de la malaltia inicial per COVID-19.

La Fundació ”la Caixa” explora el que sabem sobre la covid persistent en un nou Debat CaixaResearch