Tornar Tornar

L’Obra Social ”la Caixa” i el Departament de Benestar Social i Família reconeixen la trajectòria acadèmica de joves extutelats

Barcelona, 20 Juliol 2015

Els joves, d’entre 18 i 24 anys, reben una ajuda per poder cursar estudis reglats amb l’objectiu de facilitar-los el procés d’emancipació i autonomia una vegada finalitzada la tutela amb la majoria d’edat.

Des que es va posar en marxa aquest programa de suport el 2009, s’hi han acollit un total de 130 joves extutelats.

L’Obra Social ”la Caixa” ha destinat 1,4 milions d’euros al projecte, xifra que es tradueix en una prestació de més de 500 euros al mes per a cada estudiant.

La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, a través de l’Àrea de Suport a Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET), és l’encarregada de garantir l’acompanyament i l’atenció individualitzada dels nois i noies, amb la finalitat que assoleixin els objectius establerts al seu pla de treball individual.

«El nostre objectiu com a Obra Social i com a entitat financera és que l’educació estigui a l’abast de tots els col·lectius, que no hi hagi voluntat de canvi que no porti aparellada una oportunitat de canvi. Aquests joves extutelats són un exemple de la importància de la voluntat, l’esforç i l’afany de superació per tirar endavant. Se’ls ha ofert una oportunitat i l’han aprofitat. Això és un motiu d’orgull per a tots», ha explicat Jaume Giró, director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”.

La vicepresidenta del Govern, Neus Munté, ha afirmat: «Des del Departament de Benestar Social i Família, es continuaran dedicant esforços a l’atenció de joves tutelats i extutelats, perquè creiem en aquesta feina, en la qual ens ajuda l’Obra Social ”la Caixa”, a qui vull agrair el seu suport per contribuir a fer que tots aquests joves hagin pogut estudiar allò que han volgut i hagin pogut, en certa manera, fer realitat els seus desitjos».

Més informació a la nota de premsa en PDF

Notícies relacionades