Tornar Tornar

Compartir-ho

Imprimir la notícia

Presentació de l'estudi "Impacte de l'orientació professional dels joves en el desenvolupament de competències per accedir al mercat laboral i transformar-lo" dins el programa d'investigació RecerCaixa

Barcelona, 29 Juliol 2015

Més del 60% de les empreses i dels centres educatius de Catalunya afirmen que cal millorar la formació pràctica dels joves per tal que puguin accedir al mercat laboral.

La dada es desprèn d’un estudi que recull les valoracions de més de 850 responsables de recursos humans i directius d’empreses, i més de 480 centres educatius de Catalunya, i forma part d’una recerca que pretén millorar el desenvolupament competencial dels joves de 16 a 25 anys per facilitar-ne la inserció laboral.

L’estudi identifica els factors que frenen la creació de llocs de treball per a aquest col·lectiu i les competències que més valoren les empreses, així com la contribució dels centres educatius i les pràctiques d’orientació en el desenvolupament d’aquestes competències.

Com a eina per treballar les competències, els autors de l’estudi han creat dues guies en suport digital adreçades a educadors i joves que ofereixen un conjunt d’activitats pràctiques consultables lliurement.

Més informació a la nota de premsa en PDF

Notícies relacionades

L’11,2 % dels treballadors està en risc elevat de patir assetjament laboral

Amb una mostra representativa a escala nacional de 5.000 persones, l’estudi també determina que el 18,8 % dels treballadors presenta un risc mitjà. El 70 % restant s’exposa a un risc baix. Les dades s’extreuen de l’estudi de l’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa”: Detecció de l’assetjament psicològic a la feina i el seu impacte negatiu en el benestar psicològic, a càrrec del Grupo de Investigación Cármides de les universitats de Màlaga i Sevilla, i liderat per l’investigador José María León-Pérez.

L’11,2 % dels treballadors està en risc elevat de patir assetjament laboral