Tornar Tornar

La pensió pública és l'única font d'ingressos per a set de cada deu jubilats

Madrid, 19 Octubre 2016

El 70% dels pensionistes a Espanyaúnicament la seva pensió pública com a font d’ingressos

Un de cada tres pensionistes té ingressos addicionals a la pensió pública que provenen de plans de pensions i assegurances, productes financers i lloguers

Un 38% de les persones de més de 65 anys té uns ingressos inferiors a 750 euros mensuals

El 45% assegura que té dificultats per arribar a final de mes

El 38% presta ajuda econòmica als seus familiars

El 67% de les persones jubilades que viuen a casa percep uns ingressos inferiors a 1.250 euros mensuals i fa front a una despesa mitjana de 953 euros al mes

Un 22% creu que no disposarà de prou patrimoni per cobrir les seves necessitats futures

Un 56% prefereix estalviar per poder fer front a imprevistos

El 71% optaria per deixar tot el seu patrimoni als seus hereus mentre que un 24% preferiria gastar-ho i deixar només el seu habitatge habitual en herència

Segons el simulador creat pels investigadors d’aquest estudi, un jove que avui té 27 anys i uns ingressos de 20.000 euros nets anuals, percebrà una pensió pública que només cobrirà la totalitat de les seves necessitats durant els dos anys posteriors a la seva jubilació.

Més informació a la nota de premsa en PDF

Notícies relacionades