Tornar Tornar

Un estudi de l’Observatori Social de ”la Caixa” evidencia que la desocupació entre els joves amb baixa qualificació és un fenomen estructural

Barcelona, 12 Abril 2017

Independentment del cicle econòmic, la taxa d’ocupació de les persones amb qualificació baixa no arriba al 60 % en els moments centrals de les seves vides, mentre que la de les que tenen estudis superiores assoleix el 90 %.

La crisi va empitjorar la situació de tots els menors de 30 anys a Espanya, el país que ha sofert una minva més important en l’ocupació juvenil entre el 2007 i el 2015. Els més afectats són els joves amb un nivell baix d’estudis, que van veure caure la seva taxa d’ocupació entre 25 i 30 punts.

La recessió va provocar que els joves, sobretot els que havien completat l’educació secundària, seguissin inactius i que continuessin els seus estudis. En el grup de joves amb estudis primaris, la inactivitat està més lligada a factors familiars que a la formació.

El dossier de l’Observatori Social de ”la Caixa” es completa amb un informe sobre la discreta acollida de la Garantia Juvenil promoguda pel Consell Europeu. A Espanya, només un 38 % dels inscrits ha trobat feina o formació després de sis mesos d’estar-hi registrats.

Més informació a la nota de premsa en PDF

Dossier Atur juvenil i pobresa: un problema estructural?

Notícies relacionades

L’11,2 % dels treballadors està en risc elevat de patir assetjament laboral

Amb una mostra representativa a escala nacional de 5.000 persones, l’estudi també determina que el 18,8 % dels treballadors presenta un risc mitjà. El 70 % restant s’exposa a un risc baix. Les dades s’extreuen de l’estudi de l’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa”: Detecció de l’assetjament psicològic a la feina i el seu impacte negatiu en el benestar psicològic, a càrrec del Grupo de Investigación Cármides de les universitats de Màlaga i Sevilla, i liderat per l’investigador José María León-Pérez.

L’11,2 % dels treballadors està en risc elevat de patir assetjament laboral