Tornar Tornar

La falta d’interès, lligada als baixos nivells educatius, és la primera barrera a la participació cultural a Espanya

Barcelona, 9 Gener 2018

El present informe constata que la falta d’interès, relacionada amb els nivells educatius més baixos, és el determinant bàsic de la no assistència a espectacles en directe i a llocs d’interès cultural. Tanmateix, en el cas del cinema, la renda és la restricció principal per als qui afirmen que no hi van anar l’any anterior.

L’educació té un efecte positiu en la demanda de les tres activitats, especialment del cinema. Entre les persones que tenen educació primària, el 13 % van assistir almenys un cop a les sales en l’últim any, xifra que s’eleva al 49 % entre els que tenen estudis de secundària i al 68 % entre els que en tenen de superiors.

Més informació a la nota de premsa en PDF

Estudi El consum cultural: qüestió de gust o de preu?

 

Notícies relacionades

L’11,2 % dels treballadors està en risc elevat de patir assetjament laboral

Amb una mostra representativa a escala nacional de 5.000 persones, l’estudi també determina que el 18,8 % dels treballadors presenta un risc mitjà. El 70 % restant s’exposa a un risc baix. Les dades s’extreuen de l’estudi de l’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa”: Detecció de l’assetjament psicològic a la feina i el seu impacte negatiu en el benestar psicològic, a càrrec del Grupo de Investigación Cármides de les universitats de Màlaga i Sevilla, i liderat per l’investigador José María León-Pérez.

L’11,2 % dels treballadors està en risc elevat de patir assetjament laboral