Tornar Tornar

”la Caixa” ha acompanyat a Extremadura més de 5.000 persones al final de la seva vida i més de 4.500 familiars

Badajoz, 3 Abril 2019

El Programa per a l’Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades s’implementa des de finals del 2008 en 128 hospitals i amb 133 equips d’atenció domiciliària a tot Espanya, a través d’una xarxa de 42 equips d’atenció psicosocial (EAPS), que proporcionen una atenció integral a les persones que es troben al final de la seva vida i als seus familiars, complementant la tasca dels serveis sanitaris.

A Extremadura actua en 12 centres hospitalaris i en vuit Equips de Suport de Cures Pal·liatives, a través d’un EAPS. Al llarg d’aquests deu anys, s’han atès 5.388 persones en situació de malaltia avançada i 4.642 familiars.

Notícies relacionades