Tornar Tornar

El 37,7% de les mares va sol·licitar una reducció de jornada o treballar a temps parcial després de la baixa maternal davant del 4% dels pares

Barcelona, 5 Novembre 2019

  • El 37,7 % de les mares enquestades per l’estudi va sol·licitar una reducció de jornada o treballar a temps parcial en reincorporar-se a la seva feina després de la baixa parental, davant del 4 % dels pares.
  • L’informe indaga també en les causes de la diferència d’ús d’aquestes mesures: el 54,4 % dels homes i el 60,5 % de les dones enquestades opinen que a les seves companyies es considera «més natural» que la mare sol·liciti aquestes mesures, de manera que ells se senten menys lliures per utilitzar-les.

Notícies relacionades